پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس


معامله گران حرفه ای قادرند تا رد پای پول هوشمند را دنبال کنند به همین خاطر در حال حاضر داراییشان را خیلی زودتر فروخته اند. با سقوط قیمت سهم، پول هوشمند قادر است تا چرخه را دوباره تکرار کند و سود بعدی خود را بسازد.

پول هوشمند و ساختار آن در بازار

آلوین تافلر یکی از نویسندگان قرن اخیر در کتاب موج سوم میگوید وقتی موجی وارد کشوری میشود مردم به سه دسته تبدیل میشوند:

۱- دسته اول که یک درصد هستند با موج همراه و همسو میشوند و آنرا قبول میکنند و سود بسیار زیادی میبرند. این دسته از افراد، ریسک پذیر هستند که همیشه موفقیت های چشم گیری دارند.

۲- دسته دوم آن نه درصد افراد به اصطلاح زرنگ جامعه هستند که صبر میکنند ببیند آیا آن یک درصد سود میکنند یا نه؟؟ این افراد سود کمتری نسبت به آن یک درصد کسب میکنند. این افراد در کل افرادی هستند که ریسک های بزرگی نمیکنند و البته که سودهای کلانی هم نمیتوانند ببرند.

۳- دسته سوم نود درصد مابقی جامعه هستند که موج می آید و از رویشان عبور میکند. این افراد اگر ضرر نکنند هیچ سودی نصیبشان نمیشود. این افراد اصلا ریسک پذیر نیستند و افراد عادی جامعه را تشکیل میدهند که همیشه از زندگی ناراضی هستند و افراد دسته اول را به سخره میگیرند!

در بازار بورس اوراق بهادار ایران قریب به 656 شرکت پذیرفته شده اند (تا تاریخ نگارش این مقاله) و روزانه مورد معامله قرار می گیرند. اما در این بین دسته ای از شرکت ها با داشتن روند صعودی قوی سودهای خوبی را نصیب سهامدارانشان میکنند و دستهای دیگر یا در حال در جا زدن هستند و یا روندی نزولی دارند که در چنین شرایطی متأسفانه برخی افراد(عوام) متحمل ضررهای سنگین نیز میشوند.

آنچه در این بین مطرح است چرا برخی افراد سودهای کلان نصیبشان میشود و برخی دیگر سود زیادی نصیبشان نمی شود و حتی ضرر هم میکنند؟ افرادی که سود میکنند به چه چیزی پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس توجه میکنند که بقیه معامله گران به آن توجهی ندارند؟ آنها چه مزیت یا قابلیت یا دانشی دارند که سایر افراد ندارند؟ چرا حتی زمانی که سهمی را در کف قیمتی تاریخ معاملات آن خریداری می کنند سودی عایدشان نمیشود یا بسیار اندک است؟.

امروزه بحث های زیادی در رابطه با پول هوشمند و شناسایی آن و هماهنگ شدن با آن در بازارهای سرمایه در همه نقاط جهان در جریان است که بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز از این مقوله مستثنی نیست.

اگر بخواهیم تعریفی از پول هوشمند داشته باشیم میبایست آنرا اینگونه بیان کنیم : “پول هوشمند عبارتست از قدرتی که توانایی ایجاد روندهای بزرگ بازار را در اختیار دارد و عمده حرکات اصلی قیمتی در سهام های مختلف توسط این قدرت صورت می گیرد.”

با توجه به مطالب مذکور میتوان چنین استنباط کرد که اکثر قریب به اتفاق معامله گران با یک مشکل دست و پنجه نرم میکنند و آن انتخاب سهم درست در قیمت مناسب و در زمان درست است که تفسیر هر کدام از این عبارات توضیحات خاص خود را می طلبد. در این مقاله میخواهیم به این موضوع بپردازیم.

کلیه عبارات و مسائل و نظرات مطرح شده در ادامه مطلب، حاصل مطالعات و تجربیات نگارنده آن است که پیشاپیش بابت کاستی های آن از مخاطبان پوزش میطلبم.همانگونه که گفته شد : ” پول هوشمند عبارتست از قدرتی که توانایی ایجاد روندهای بزرگ بازار را دارد و عمده حرکات اصلی قیمتی در سهام مختلف توسط این قدرت صورت می گیرد.”

این جمله بدین معناست که نوسانات بازار در حقیقت به صورت مصنوعی توسط معامله گران حرفه ای ایجاد میشود که پوزیشنهای معاملاتی که اختیار میکنند به اندازه ای بزرگ است که تاثیراتی را در قیمت بازار بوجود میآورد. از این رو این پوزیشن گرفتن های بزرگ را “پول هوشمند” مینامیم. در نهایت، هدف پول هوشمند دستکاری بازار است تا اینکه آنها بتوانند پایین بخرند و بالا بفروشند و سود هنگفتی بدست آورند.

اگر بخواهیم پول هوشمند را با بازی دومینو مقایسه کنیم پول هوشمند مانند ایجاد یک حرکت اولیه در دومینو است که بقیه بازار بصورت خود جوش آنرا دنبال می کند و قیمت ها شروع به بالا رفتن یا پایین آمدن می کند و این پول هوشمند است که جهت و مدیریت این حرکت رابه عهده دارد.

برای اینکه آنها چنین کاری انجام دهند بایستی برای معامله گران ناآگاه (عوام) دامی ترتیب دهند که این معامله گران را مجبور کند بالا بخرند و پایین بفروشند. به همین خاطر آنالیز اسپرد حجم (فراچارت: Volume Spread Analysis) به معامله گران کمک میکند تا حرکت پول هوشمند را تا حدی تشخیص دهند و تا حد ممکن در جهت آن حرکت کنند و نه خلاف آن.

جهت شناسایی پول هوشمند ابتدا میبایست ساختار بازار را درک کنیم. بازاری که پول هوشمند درآن فعالیت میکند دارای چهار مرحله زیر است و در ادامه به تشریح اینکه پول هوشمند در هر مرحله چه کاری انجام میدهد، خوهیم پرداخت.

1- جمع آوری
2- بالا بردن
3- خالی کردن
4- پایین آوردن

1- جمع آوری: در این مرحله هدف پول هوشمند بدست آوردن بیشترین مقدار سهامی است که می توانند در پایین ترین قیمت ممکن خریداری نمایند. جهت اطمینان از اینکه در قیمت پایین خرید میکنند، پول هوشمند سهام را در حجم های سنگین خریداری نمیکنند چرا که این کار سبب افزایش قیمت خواهد شد. به همین خاطر پول هوشمند ناچار است تا سهام مورد نظر خود را طی یک دوره زمانی جمع آوری کند بدین صورت که در ابتدای بازار میخرند و در ساعات پایانی دست به فروش میزنند تا قیمت را پایین نگه دارند اما در مجموع بیشتر از مقداری که میفروشند، خریداری میکنند. به همین دلیل است که قیمت سهم در این مرحله، خنثی میماند (فراچارت: درجا میزند) و با حجم پایین همراه است. عوام بطور طبیعی به سهم در این مرحله توجهی نمیکنند به این خاطر که جابجایی قیمت کم است در صورتی که معامله گرانی که به آنالیز اسپرد حجم میپردازند به خوبی میدانند که اکنون زمان درستی جهت خرید است.

توجه داشته باشید مرحله جمع آوری و خشک کردن سهم ممکن است چند روز یا چند ماه طول بکشد.

2- بالا بردن: در این مرحله هدف پول هوشمند بالا بردن قیمت سهم جهت فروش در آینده است. زمانی که حجم های بزرگ توسط پول هوشمند خریداری میشود، عرضه در بازار کم میشود. در این هنگام پول هوشمند به ایجاد تقاضا از طریق خرید مستمر ادامه میدهد و قیمت به دلیل کمبود عرضه افزایش مییابد.

قیمت سهم با حجم معامله بالاتر به آرامی افزایش مییابد. عوام زمانی که جابجایی قیمت توجه آنها را جلب میکند، شروع به خرید میکنند در حالی که آنهایی که به حجم معاملات توجه میکردند، موقعیت های معاملاتی شان وارد سود شده است زیرا آنها زودتر از دیگران دست به کار شده اند.

3- خالی کردن: در این مرحله پول هوشمند شروع به انتقال مالکیت سهم به خریداران عوام میکند (فراچارت: اصطلاحا شروع به نقد شدن می کنند). آنها سهام خود را با حجم بالا نمیفروشند چون این کار سبب کاهش قیمت میشود. بجای آن مقداری از آنرا ساعات اولیه بازار میفروشند و در ساعات پایانی خرید میکنند تا قیمت را حفظ کنند اما در مجموع بیشتر از مقداری که میخرند دست به فروش میزنند. از این رو آنها سود میکنند چرا که قیمت فروش آنها بالاتر از قیمت خرید آنها در مرحله جمع آوری میباشد. به همین دلیل قیمت سهم در این مقطع زمانی تقریبا ثابت میماند (در یک رنج خاص درجا میزند) و با حجم معاملات پایین همراه است. عوام به خرید کردن ادامه میدهند با این امید که افزایش قیمت ادامه مییابد و این درست زمانی است که معامله گران حرفه ای تر از آنچه که پول هوشمند در حال انجام دادن است پیروی میکنند و شروع به شناسایی سود میکنند.

توجه داشته باشید این فرایند نقدشدن و خالی کردن ممکن است چند روز یا چند ماه طول بکشد.

4- پایین آوردن: در این مرحله پول هوشمند سهام جمع آوری شده در مرحله اول را تا اندازه زیادی به فروش رسانده است از این رو آنها عمدا میخواهند قیمت سقوط کند به همین دلیل دست به عرضه با حجم زیاد میزنند. قیمت با حجم بالا به سمت پایین حرکت میکند. عوام با دیدن چنین وضعیتی وحشت زده میشوند و از ترس شروع به فروش سهام خود میکنند(این خود به کاهش بیشتر قیمت کمک می کند).

خوش اقبالها، آنهایی که مدیریت میکنند تا بالاتر از قیمت خریدشان بفروشند اندکی سود کسب می کنند اما اکثریت ضرر میکنند زیرا برای فروش دارایی هایشان طی یک روند نزولی سریع، برنامه ریزی نکرده اند.

معامله گران حرفه ای قادرند تا رد پای پول هوشمند را دنبال کنند به همین خاطر در حال حاضر داراییشان را خیلی زودتر فروخته اند. با سقوط قیمت سهم، پول هوشمند قادر است تا چرخه را دوباره تکرار کند و سود بعدی خود را بسازد.

نتیجه گیری :

با دانستن ساختار بازار میتوانیم انگیزه پول هوشمند را درک کنیم و قادر خواهیم بود حرکت بعدی آنها را دنبال کنیم. رصد نوسان قیمت به تنهایی، تصویر روشنی از اینکه سهم در چه مرحلهای از ساختار بازاری قرار دارد، به ما ارائه نمی کند. از این رو ناچاریم تا قیمت و حجم را با هم مورد بررسی و آنالیز قرار دهیم تا بتوانیم نظری روشن در رابطه با سهم مورد نظر داشته باشیم. به همین خاطر داشتن دانش تحلیل حجم به ما کمک خواهد کرد تا در رابطه با حرکات پول هوشمند آگاه بمانیم و با دنبال کردن ردپای آنان سرمایه گذاری هایمان را گسترش دهیم.

پول هوشمند (smart money)

پول هوشمند

پول هوشمندبه پول هایی گفته می شوند که حجمشان بالاست و باهدف رشد سهم، شناوری سهم ها را جمع آوری می کنندو معمولاً در اختیار سهامداران عمده و بازیگران سهام می باشند .

پول هوشمند به قدری بزرگ و قدرتمند است که می‌تواند تاثیرات عمده در بازار ایجاد کند و منجر به ایجاد روند شده و تحولات اساسی در قیمت سهام ایجاد نماید. متاسفانه ممکن است بعضی افراد با ایجاد شایعه و اخبار کذب بگویند که در سهم ایکس پول هوشمند وارد شده ولی اینگونه نباشد در ادامه به نحوه ی تشخیص پول هوشمند نیز خواهیم پرداخت تا کم و بیش با روش های تشخیص پول هوشمند آشنا شوید.

پول هوشمند در بورس

پول هوشمند در بورس پولی است که با هدف سوددهی در آینده وارد صحنه می شود و هر موقع که پول هوشمند وارد سهمی بشود می توان انتظار داشت که آن سهم در آینده رشد کند این پول از نظر عددی بزرگ است و توسط چند شرکت حقوقی با س رمایه ی بالا یا افراد حقیقی که سرمایه زیادی دارند اداره می شود این افراد حقیقی و حقوقی قطعاً قبل از خرید سهم به تمامی جنبه‌های سهم از جمله شناوری سهم را مدنظر دارند از جنبه های مختلف بنیادی وتکنیکال سهم را بررسی کرده و پس از آن اقدام به ورود در سهم می نمایند.

حجم پول هوشمند

باید در نظر داشت که تاثیر پول هوشمند در شرکت های کوچک درمقایسه با شرکت های بزرگتر بیشتر است است چون شرکت های کوچک سهام شناور کمتری دارند و با ورود پول با حجم بالا بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند همان‌طور که گفتیم پول قدرتمند یا همان پول هوشمند می تواند با ورود در سهم های کوچک تغییرات عمده‌ای به وجود بیاورد و منجر به ایجاد روند در حرکت سهم گردد باید در نظر داشته باشیم حجم پول در سهم های بزرگ باید به نسبت بالاتر باشد.

در سهم های کوچک، حجم پول کم نیز میتواند تغییرات قیمتی ایجاد کند. در واقع پول هوشمند با حجم کم هم می‌تواند به جریان سازی و روند سازی در شرکت های کوچک منجر شود ولی در شرکت های بزرگ نیاز به حجم بالا وجود دارد چون در شرکت‌های بزرگ تر تعداد زیادی سهامدار حقیقی و حقوقی وجود دارد و ورود یک پول هوشمند نمی تواند تغییرات زیادی در روند سهم ایجاد نماید( مقاله ارزش بازار یا marketcap را مطالعه کنید. در این مقاله بیشتر در مورد سایز شرکت ها و اینکه چگونه شرکت‌های کوچک و بزرگ را تشخیص دهیم صحبت کرده ایم).

چگونه تشخیص دهیم پول هوشمند وارد سهم شده ؟

همانطورکه قبلا اشاره کردیم برای تشخیص پول هوشمند باید بر علم تابلو خوانی مسلط باشید با در نظر گرفتن چند آیتم می توانید ورود پول هوشمند را تا حدود زیادی تشخیص دهید البته بعضا ممکن است بازیگران سهم برای اغوای سهامداران کوچک دست به اقداماتی بزنند که در ادامه به آنها نیز می پردازیم .

1) قدرت خریداران : در سایت tsetmc قسمتی وجود دارد که در آن می توانید نسبت خریداران به فروشندگان را ببینید اگر در سهم xیک حجم غیرعادی وجود داشت و در آن نسبت خریداران پرقدرت بیشتر بود میتوان به این نتیجه رسید که اسمارت مانی وارد سهم شده.

به طور مثال 10 میلیون سهم معامله شده ده نفر خرید کرده‌اند و پنجاه نفر فروش انجام داده اند از این داده ها می توانیم بفهمیم خریدار قوی است درست است ده میلیون خرید انجام شده و به همان نسبت فروش انجام شده ولی ده نفر هر نفر یک میلیون سهم خرید اند و پنجاه نفر هر نفر 200000 سهم فروختند این نشان می‌دهد خریدار قوی‌تر است و پول بیشتری دارد و پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس حتماً با برنامه وارد سهم شده است هر چه این نسبت بیشتر از دو باشد ورود پول هوشمند را تایید می نماید.

2) حجم معاملات : حجم معاملات یک سهم به میزان خرید و فروش یک سهم در طول یک جلسه ی معاملاتی گفته می شود. همانطور که می‌دانید تمام سهم ها معمولاً یک حجم معمول دارند و یک حجم مشکوک حجم معمول همان حجمی است که معمولاً سهم هر روز آن مقدار حجم را معامله می‌کند و حجم مشکوک حجمی است که که میزانش برای آن سهم غیرمعمول است.

به عنوان مثال سهم ایکس معمولاً در روز بین ۲ تا ۳ میلیون معامله می‌شود به یکباره میزان معاملات آن سهم بالا رفته و به یکباره در طی یک جلسه ی معاملاتی ۲۰ میلیون معامله انجام می‌شودو این میزان معامله برای سهم ایکس غیر معمول و مشکوک است می‌توان از طریق حجم معاملات به ورود پول هوشمند پی‌برد تغییرات قیمتی به دنبال تغییرات در حجم معاملات به وجود می‌آید و در نظر داشته باشید حجم معمول و مشکوک برای سهم های مختلف متفاوت است و به طور کلی حجم معاملات شرکتهای بزرگ از شرکت های متوسط و کوچک بیشتر است.

3)ارزش معاملات : با بررسی میانگین ارزش معاملات می‌توان به نتیجه رسید که آیا پول هوشمند وارد بازار شده یا خیر مثلاً میزان ارزش معاملات همیشه ایکس مقدار است و به یک بار ارزش معاملات سه برابرشود می‌گوییم پول جدیدی وارد بازار شده یا به اصلاح نقدینگی وارد بازار شده است.

تمام این نکته ها را گفتیم که شاید فقط قسمت خیلی کوچک از نحوه تشخیص پول هوشمند باشد و قطعاً بازیگران بزرگ سهم خیلی راحت برنامه‌های خودشان را با چند نکته ساده به دیگران اعلام می‌کنند پس یایستی در انجام معاملات خیلی محتاط بود چون بعضاً فقط حجم های مشکوک ،ارزش معاملات و قدرت خریداران نمی‌تواند مبنای ما برای خرید و فروش باشد.

چرا تشخیص پول هوشمند سخت است؟

در قسمت قبلی در مورد نحوه ی تشخیص پول هوشمند صحبت کردیم و قطعا بازیگران بزرگ سهم خیلی راحت ، برنامه ی خودشان را با چند نکته ی ساده به دیگران اعلام نمی کنندپس در انجام معاملات بایستی خیلی محتاط بود چون بعضا حجمهای مشکوک نمی تواند مبنای ما برای خرید و فروش باشد و دلیل دیگری برای افزایش حجم ها وجود داشته باشدکه در زیر به دو نمونه اشاره می کنیم.

1)کد به کد کردن: به این معنی است که شخص حقوقی یا حقیقی حجم پول بالایی دارد برای اینکه دیگران را ترغیب به خرید صحبت کند حجم مشکوک ایجاد می‌کند از طریق کد به کد کردن به این صورت که فرد دارای ۲۰ میلیون سهم است و این ۲۰ میلیون را به کد دیگرش می‌فروشد و منجر به افزایش حجم معاملات می‌شود و افراد با سرمایه کم تر را ترغیب به معامله می کند تا تقاضای خریدرا بیشتر کند تا بتواند سهامش را بفروشد و اینگونه روند کاذب ایجاد کرده و نشان دهد که پول هوشمند وارد سهم شده .

2)معاملات بلوکی : شرکتها بعضا تغییرات سهامداری دارد و معاملاتی را با هماهنگی انجام می‌دهند که می‌تواند بخش عمده سهام شرکت را به شرکت زیرمجموعه شان منتقل کنند و سهامدار عمده را تغییر دهند در نظر داشته باشید که حجم معاملات بلوکی و بلوک مدیریتی را نباید به عنوان پول هوشمند حساب کنید چون در واقع سهامداران عمده عوض می‌شود و از شناوری سهم کم نخواهد شد که بعداً منجر به سود و رشد سهم شود .

در معاملات بلوکی عدد دو در کنار نماد ثبت می شود در معاملات بلوک مثلا اگر ۳۰ میلیون سهم فولاد به صورت بلوکی معامله شود در کنار سهم فولاد عدد ۲ نیز به چشم می‌خورد “فولاد ۲” به معنی این است که حجم که زده شده معاملات بلوکی بوده و ما باید آن را از محاسباتمان خارج کنیم ولی بعضا معملات عمده روی بازار اصلی انجام میشود و خریدار و فروشنده حجم بالای سهام خود را روی تابلوی اصلی جابه جا میکنند و کسی نمی تواند متوجه آن شود مگر اینکه سهامداران عمده باشند .

خروج پول هوشمند

در نظر داشته باشید همانطور که ورود پول هوشمند نشانه یک فرصت و می تواند سودآور باشد خروج پول هوشمند هم می‌تواند به مثابه شروع یک روند نزولی و ضرر باشد یادتان هست گفتیم ورود پول هوشمند معمولا در کف های حمایتی و قیمتی اتفاق می افتد در خروج پول هوشمند قیمتمها نزدیک ارزش ذاتی سهم بوده یا بالاتر از آن می باشندیا به اصلاح over value هستند . اگر حجم معاملات بیشتر از دوبرابر حجم میانگین ماهانه باشد و قیمتها نزولی باشد میتوان گفت خروج پول هوشمند صورت گرفته.

سخن پایانی

پول هوشمند معمولاً زمانی وارد صحنه می شود که قیمت بسیار جذاب و ارزنده باشد ولی خریداری وجود نداشته باشد پول هوشمند وارد شده و تقاضا را تقویت می‌کند نیروی اصلی پول هوشمند بانک مرکزی و نهادهای مالی هستند پول هوشمند می‌تواند منجر به ایجاد جریان سازی و روند سازی و تحولات اساسی در قیمت سهام شود و با استفاده از دانش بنیادی ، تکنیکال و تابلو خوانی و رصد کردن پول هوشمند می‌توانیم به سود برسیم.

با تشخیص مناسب ورود و خروج پول هوشمند یا اسمارت مانی می توان به سودحداکثری رسید پول هوشمند در بازار های نوسانی می تواند از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری باشد اما باید در نظر داشت که بازیگران و کسانی که پول با حجم بالا را مدیریت میکنند اجازه نمی دهند تا شما به راحتی از کاری که قرار است انجام دهند باخبر شوید و قطعاً افرادی که صرفاً از روی شایعات و خبرها اقدام به معامله می‌کنند متضرر خواهند شد پس باید روش های تشخیص پول هوشمند را در کنار سایر تحلیل های تکنیکال و تحلیل بنیادی قرار داد و هر حجم مشکوکی را ورود پول هوشمند ندانست.

پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس

آیا می دانید سهام ارزشمند بازار را چگونه باید تشخیص داد؟ یکی از فاکتورهای مهم شناسایی سهام ارزشمند، تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند در سهم است. در اکثر مواقع تصمیم برای انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه گذاری، در میان انتخاب‌های متعددی که پیش روی افراد قرار دارد، همراه با ریسک سرمایه گذاری و تردید و گاهی هم با ترس همراه است. این تشخیص از میان اطلاعات فراوان موجود ممکن است کار سخت و زمان‌بری باشد. در کنار این موارد، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس و سهام، این تشخیص را سخت‌تر و نیازمند تلاش بیشتر می‌کند.پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس

بنابراین افرادی که تمایل دارند تا در این بازارها فعالیت کنند، ابتدا باید آموزش‌های موردنیاز را دریافت کرده و با شناخت کافی و انجام تحلیل‌های موردنیاز مناسب‌ترین گزینه سرمایه گذاری خود را انتخاب نمایند. یکی از مفاهیمی تأثیرگذار در بازار سرمایه، پول هوشمند نام دارد. در این مقاله به بررسی پول هوشمند و چگونگی تشخیص آن در سهام مختلف می‌پردازیم.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. پول هوشمند به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

زمانی که سرمایه گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص دهند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام دهند، شروع به خرید سهم موردنظر در حجم‌های بالا می‌کنند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد می‌کنند. معمولاً پس از چند روز و افزایش چنددرصدی قیمت های سهم، سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی می‌شوند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. در این زمان شایعات در بازار گسترده می‌شود و هدف‌گذاری‌های جدیدی برای قیمت سهم ایجاد می‌گردد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

ازآنجایی‌که بسیاری از سرمایه گذاران خرد از این موضوع اطلاعی ندارند، ممکن است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و همچنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند. این دسته از سرمایه‌گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام موردنظر نگه می‌دارند و درنتیجه متضرر می‌شوند. حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند.

باید به این نکته هم توجه داشت که ورود پول هوشمند به بازار رخدادی نیست که پیوسته تکرار شود و افراد بتوانند به‌راحتی آن را تشخیص دهند. به‌طور معمول ممکن است برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سریع قیمت سهم شود. دلیل این امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد.

با توجه به مطالب بیان‌شده می‌توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود ندارد و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش داده و قیمت سهم را افزایش دهد.
بدین‌صورت یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، تأثیرگذاری روی قیمت‌های بازار است تا از این طریق در قیمت‌های پایین خرید انجام شود و در قیمت‌های بالا سهم به فروش برسد و سودآوری حاصل شود.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌واسطه آن می‌توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی تشخیص داد. حجم معاملات درواقع میزان معاملات انجام‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس تحلیلگران معتقدند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب‌تر است. بدین معنی که روندهای صعودی و نزولی را می‌توان قبل از مشخص شدن روندهای برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال‌استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین‌حال نمی‌توان گفت تنها حجم معاملات به‌طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

بر اساس تجربه می‌توان بیان کرد چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به‌یک‌باره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند است. در مقابل کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به‌یک‌باره را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به‌یک‌باره را می‌تواند از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم باشد.

یکی دیگر از نشانه‌های تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. به این صورت که اگر تعداد خریداران کم ولی حجم بسیار بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در مقابل وجود فروشندگان کم ولی با حجم بالای سفارش فروش می‌تواند نشان از خروج پول هوشمند باشد.
ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه‌های عنوان‌شده، سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد می‌توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم

با توجه به مطالب گذشته درزمینهٔ فیلترنویسی و انواع فیلترنویسی در بازار بورس، می‌توان عنوان کرد که فیلترنویسی به سهامداران کمک می‌کند تا زمان و قیمت مناسب خرید یا فروش سهام را بیابند و بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود، سهام مناسب را در بازار بورس تشخیص دهند؛ بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن سایر عوامل ذکرشده، می‌توان برای تشخیص وجود پول هوشمند در سهم، از فیلترنویسی نیز استفاده کرد. همان‌طور که عنوان شد حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک می‌کند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند. همراه با فیلتر حجم معاملات، باید وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود.

آشنایی با پول هوشمند و تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

پول هوشمند ، یک نوع دارایی با قدرت زیاد است ، این پول تحت سلطه سرمایه‌گذاران بزرگی می باشد که می‌توانند قبل از دیگر سرمایه گذاران ابتدا حرکت دارایی ها را تشخیص داده ،سپس نسبت به آنها پیش بینی کرده و یا حرکتی جدید ایجاد کنند.

چرا اقدام به تشخیص پول هوشمند در بورس و دیگر بازار ها می کنند؟

پول هوشمند به سادگی می‌تواند در بازارهای مالی والخصوص بازار بورس جریان ساز باشد و نوسانات بزرگی را در طیف گسترده ای از سهام بازار ایجاد کند. این نکته نیز قابل توجه است که تشخیص دادن ورود پول هوشمند به بازار های مالی که معمولاً پول هوشمند به صورت منسجم وارد می شود که ارزش معاملات و حجم یک بازار را با بازده بالا تحت تاثیر قرار می دهد.

تشخیص ورود پول هوشمند یکی از راههایی هست که سهام داران و سرمایه گذاران از آن راه برای تصمیم گیری سرمایه خود استفاده میکنند . اما راه تشخیص ورود پول هوشمند چیست و چگونه می توان سهم مناسب را در زمان خوب و قیمت مناسب خریداری کرد؟ برای اینکه بتوان ورود پول هوشمند را شناسایی کرد در مرحله اول باید نشانه‌های ورود پول هوشمند و تحرکات آن را را تشخیص دهیم.

روند پول هوشمند

طبق نظر های بورس اوراق بهادار ، پول هوشمند در چهار مرحله : خاموشی، آگاهی، شیدایی و سقوط اقدام به جمع آوری ، ازدیاد قیمت ، توزیع و در آخر کاهش قیمت یک سهم یا دارایی می‌کند.

در مرحله خاموش، یک دارایی یا سهم در اختیار مالکان پول هوشمند میباشد. این رخداد عموماً درشرایطی که بازار جذابیت آنچنانی ندارد و همچنین خالص خرید حقوقی‌ها منفی می باشد و تقاضا سهامداران برای خرید سهمی پایین است ویا شرایط برعکس است و قیمت‌ها در کف می باشند، رخ خواهد داد.

که در این مرحله هدف پول هوشمند دستکاری در روند بازار برای تصاحب بیشترین میزان سهم ، در پایین ترین سطح قیمت .

ورود و خروج پول هوشمند و راه های تشخیص آن

سه راه حل کلی برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند وجود دارد که عبارتند از:روش تابلو خوانی ، روش فیلتر نویسی و روش اندیکاتورها

روش تابلو خوانی

روش تابلو خوانی که یک روش بسیار ساده است و این روش بیشتر در شناسایی ورود و خروج پول هوشمند کاربرد پول هوشمند و چگونگی ورود آن به بورس دارد و در بیشتر مواقع روشی کاربردی به حساب می آید.

ویژگی که باعث شده بیشتر سهام داران در تشخیص ورود و خروج پول هوشمند از آن استفاده کنند این است که برای تابلو خوانی نیازمند دانش تکنیکال و فاندامنتال خاصی نیستند ، این روش سه ویژگی عمده واساسی دارد که بر اساس این سه شرط می توان تشخیص داد که پول هوشمند به بازار وارد و یا خارج شده است.

  • حجم و میانگین حجم معاملات ماه
  • تصاحب سرانه خرید و فروش حقیقی
  • تقسیم کردن سرانه‌های به دست آمده به هم

شاید برایتان سوال باشد که سرانه‌ی خرید و فروش حقیقی یعنی چه؟ سرانه‌ی خریدبه این معناست که هر فرد حقیقی و حقوقی به طور میانگین به چه اندازه خریداری کرده است.

و بنابراین سرانه فروش هم دقیقا برعکس سرانه خرید است یعنی هر شخصی بطور میانگین چه میزان از سهم مورد نظر را فروخته اند. به عنوان نمونه زمانی که گفته می‌شود سرانه‌ی خرید در سهم و تجارت 110 میلیون ریال می باشد یعنی هرفرد حقیقی در روز معاملاتی 100 میلیون ریال پول را وارد سهم و تجارت کرده است و همین مسئله نیز برای سرانه فروش نیز برقرار است.

پول هوشمند چیست؟

مراحل تشخیص پول هوشمند براساس تابلو خوانی

مرحله اول : در قدم اول ابتدا باید وارد سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق تهران شده و سپس نماد مورد نظرتان را جستجو کنید تا تابلوی سهم نمایان شود. در تابلوی سهم ابتدا حجم معاملات را بر حجم میانگین ماه تقسیم می‌کنیم. اگر حاصل بزرگتر یا مساوی ۲ شد، باید بفهمیم که احتمالا یک سری فعالیت پول هوشمند در بورس برای این سهم وجود دارد. حالا به منظور بررسی خوب یا بد بودن این اتفاق به گام‌های بعدی خواهیم رفت.

مرحله دوم: در کادر مشخص شده حجم خرید حقوقی‌ها و حقیقی‌ها و همچنین تعداد آن‌ها نمایش داده شده است. چنانچه اطلاعات خرید حقیقی و حقوقی را در تابلوی سهم ملاحظه نمی‌کنید سربرگ “حقیقی/حقوقی” را مورد بررسی قرار دهید. در این گام برای تشخیص پول هوشمند در بورس با حقوقی‌های سهم و معاملات آن‌ها کاری نداشته باشید.

مرحله سوم: حالا با تقسیم حجم خرید حقیقی بر تعداد خریداران حقیقی، می‌توانید سرانه‌ی خرید حقیقی‌ها در سهم را به دست آورید. (به همین ترتیب سرانه‌ی فروش حقیقی‌ها را نیز می‌توان به دست آورد). برای محاسبه‌ی سرانه‌ی خرید و فروش سهم و تشخیص پول هوشمند در بورس دو فرمول زیر را به خاطر بسپارید:

  1. سرانه‌ی خرید حقیقی= حجم خرید حقیقی / تعداد خریداران حقیقی
  2. سرانه‌ی فروش حقیقی= حجم فروش حقیقی / تعداد فروشندگان حقیقی

مرحله چهارم: حالا که سرانه‌ی خرید و فروش حقیقی‌ها را به‌ دست آوردیم، سرانه‌ی خرید را بر سرانه‌ی فروش تقسیم می‌کنیم. اگر حاصل بزرگتر از ۱ باشد به این معنی است که پول هوشمند وارد سهم بورس شده است. اما اگر عکس این اتفاق افتاد و عدد به دست آمده کوچکتر از ۱ شد، یعنی تماشا گر خروج پول هوشمند می باشیم.

روش فیلتر نویسی

فیلترنویسی، یکی از ابزارهای بسیار کاربردی برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند در بورس می‌باشد که تریدرها از آن استفاده می‌کنند. فیلتر مورد نظر می‌تواند با بهره‌گیری از فیلترهای دیگر و یا ترکیب با آن‌ها، سهام مستعد رشد را مشخص نماید. با این روش می‌توان به سادگی حجم معاملات را رصد کرد و آن دسته از سهم‌هایی را که با افزایش ناگهانی حجم مواجه شده‌اند، از بین هزاران نماد بورسی تشخیص داد.

در یک مثال، فیلتری برای مشخص کردن سهم‌هایی آورده شده است که میانگین خرید هریک از خریدارهای حقیقی بیش از ۴ برابر میانگین فروشندگان حقیقی باشد. این مورد ورود پول هوشمند در بورس را مشخص می‌کند. کد این فیلتر به صورت زیر است:

(((ct).Buy_I_Volume)/((ct).Buy_CountI)) > 4 * (((ct).Sell_I_Volume)/((ct).Sell_CountI))

مثال دوم، تشخیص پول هوشمند در بورس به کمک فیلتری است که سهم‌هایی را مشخص می‌کند که تعداد فروشنده‌های آن‌ها از ۶ برابر تعداد خریداران بیشتر است. در حقیقت، این موضوع نشان می‌دهد که قدرت هر خریدار بیشتر از ۶ فروشنده بوده و خریدارهای قوی در آستانه‌ی حمایت از سهم هستند و به نوعی پول هوشمند وارد سهم شده است.

( (ct).Sell_CountI + (ct).Sell_CountN ) > 6 *( ((ct).Buy_CountI) + ((ct).Buy_CountN) )

برای شناسایی خروج پول هوشمند در بورس هم می‌توان بر عکس این موارد را انجام داد.

نتیجه گیری

در این مقاله از سایت تبریز فایننس قصد داشتیم که راجع به معنای پول هوشمند در بورس و راه‌های تشخیص آن صحبت کنیم. در مجموع می‌توان گفت که پول هوشمند وقتی که یک سهم در پایین‌ترین حد قیمتی خود قرار داشته باشد وارد بازارخواهد شد.یعنی زمانی که بسیاری از سهامداران به افزایش قیمت و رشد سهم معینی امید نداشته باشند. در چنین موقعیتی برای آن‌ که در سرمایه‌گذاران، تمایلی برای خرید سهم ایجاد شود و درنتیجه باعث رشد قیمت سهم شود، پول هوشمند وارد بازار سرمایه می شود.

همانطور که گفته شد ورود پول هوشمند روی قیمت سهم در بازار تاثیرات فراوانی دارد که باعث سود آوری خواهد شد. البته باید یادآور شد که تشخیص درست پول هوشمند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا شناخت بهتری نسبت به فعالیت در بازار سرمایه ، داشته باشند و درنتیجه ،دارایی و سرمایه خود را گسترش دهند.آکادمی تبریز فایننس ، با قرار دادن تحلیل های بورس و همچنین مطالب و اخبار بورس و دیگر بازار های مالی به شما کمک خواهد کرد تا به راحتی ،سرمایه گذاری بی نظیری را تجربه کنید.

کاربرد سرانه خرید و فروش در یافتن پول هوشمند

سرانه‌ها نشانگر این هستند که به‌طور متوسط هر شخص حقیقی یا حقوقی چند تومان از یک سهم را در روز خریداری کرده یا فروخته‌ است. بررسی سرانه‌های خرید و فروش یک سهم می‌تواند نشانگر روندی در بازار سرمایه باشد.

کاربرد سرانه خرید و فروش در یافتن پول هوشمند

به میانگین خرید یا فروش سهام یک شرکت توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی در بازار سرمایه، سرانه خرید/فروش حقیقی/حقوقی آن سهم گفته می‌شود. به عبارتی سرانه‌ها نشانگر این هستند که به‌طور متوسط هر شخص حقیقی یا حقوقی چند تومان از یک سهم را در روز خریداری کرده یا فروخته‌ است. بررسی سرانه‌های خرید و فروش یک سهم می‌تواند نشانگر روندی در بازار سرمایه باشد.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند به سرمایه‌ای گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی به دلیل مشخصی وارد بازار سرمایه کرده یا از آن خارج می‌کنند. پول هوشمند، پول زیادی است که می‌تواند به‌صورت غیرطبیعی بر روند قیمتی یک سهم تاثیرگذار باشد و آن را تغییر دهد.

این پول می‌تواند توسط افراد حقیقی یا حقوقی وارد بازار سرمایه شود. این افراد معمولا باتوجه به میزان سرمایه بالای خود، با تحلیل دقیق‌تری در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. همچنین این افراد با هدف مشخصی (بنیادی یا کسب سود از نوسانات قیمتی) با پول (هوشمند) خود معامله می‌کنند. گاهی گروه دیگری از افراد فعال در بازار سرمایه می‌توانند با تحلیل و رصد پول هوشمند، جریان نقدینگی به سوی سهم‌ها را تشخیص داده و طبق آن به معامله در بورس اقدام کنند.

چگونه ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهیم؟

یکی از راه‌های مهم تشخیص ورود یا خروج پول هوشمند در یک سهم بررسی سرانه خرید آن سهم است. عموما افراد به صورت روزانه پول منطقی و مشخصی را در بازار سرمایه معامله می‌کنند. گاهی در یک روز سرانه خرید یا فروش یک سهم به‌طور غیرمعمول بالا است. این موضوع می‌تواند نشانگر این باشد که تعدادی از افراد حجم بسیار زیادی از آن سهم را خریداری کرده یا فروخته‌اند.

بنابراین بررسی سرانه خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی می‌تواند به شناسایی روند حرکت پول هوشمند در بورس کمک کند. برای این موضوع باید دانست که عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی تا چه میزان می‌تواند معیاری برای معامله در بازار سرمایه باشد. باتوجه به هدف اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توان تصمیم‌ گرفت که تا چه میزان می‌توان این افراد را دنبال کرد.

سرانه خرید یا سرانه فروش حقیقی

افزایش غیرمعمول سرانه خرید یا فروش حقیقی در یک سهم، می‌تواند نشانگر ورود یا خروج پول هوشمند حقیقی در آن سهم باشد. این موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل قابل بررسی در بازار بورس است. نمی‌توان به‌طور دقیق مطمئن بود که افزایش یا کاهش سرانه خرید حقیقی یک سهم به معنای بالا رفتن یا پایین آمدن روند قیمتی آن سهم است. اما تجربه نشان داده حدود ۸۰ درصد از سهم‌هایی که افزایش قیمت داشته‌اند، سرانه خرید حقیقی در آن‌ها بالا بوده است و بالعکس.

هدف پول هوشمند اشخاص حقیقی

هدف عمده افراد حقیقی برای سرمایه‌گذاری در بورس کسب سود زیاد در زمان کم است. این افراد نگاه کوتاه مدتی به بازار سرمایه دارند. گاهی افراد برای تغییر روند قیمتی یک سهم پول زیادی (پول هوشمند) را برای خرید آن هزینه می‌کنند.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که شرکت‌ها (که اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند) توسط افراد حقیقی اداره می‌شوند. بنابراین افراد حقیقی معمولا سریع‌تر از افراد حقوقی تغییرات ممکن در یک سهم را شناسایی کرده و پول خود را هوشمندانه‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در نتیجه دنبال کردن سهامداران حقیقی و رصد جریان نقدینگی آن‌ها می‌تواند به افرادی که به دنبال کسب سود در زمان کم هستند، کمک کند.

سرانه خرید یا سرانه فروش حقوقی

افزایش سرانه‌های خرید و فروش حقوقی می‌تواند به این معنی باشد که تعدادی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه پول زیادی را برای خرید سهام یک شرکت در روز وارد بازار کرده‌اند و یا حجم زیادی از سهام خود را در روز فروخته‌اند.

هدف پول هوشمند اشخاص حقوقی

افراد حقوقی عموما اهداف بلندمدتی برای خرید حجم بالای سهام یک شرکت دارند. یکی از مهم‌ترین این اهداف می‌تواند به دست آوردن سیت هیئت‌مدیره آن شرکت باشد. عملکرد برخی افراد حقوقی مانند صندوق‌ها را می‌توان در سایت فیپیران مشاهده کرد. با توجه به متفاوت بودن هدف افراد حقوقی برای وارد کردن پول هوشمند به بازار سرمایه، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از تغییر در روند قیمتی یک سهم داشت.

کد به کد چیست؟

به تغییر مالکیت سهام یک شرکت کد به کد گفته می‌شود. کد به کد زمانی معنا پیدا می‌کند که توسط پول هوشمند و با هدفی خاص انجام شود. کد به کد ۴ نوع مختلف دارد که در ادامه دو نوع از آن‌ها که در معاملات انجام شده در بازار سرمایه تاثیرگذار است، بررسی شده است.

کد به کد حقوقی به حقیقی

برای تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی باید به چند عامل همزمان توجه کرد. معمولا در این حالت بخش قابل توجهی از فروش‌های صورت گرفته متعلق به اشخاص حقوقی و بخش عمده خرید توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است. از طرفی سرانه خرید حقیقی نیز بالا بوده و نسبت به سرانه فروش بیشتر است. معمولا در این حالت برداشت این است که کد حقوقی سهم‌های خود را به اشخاص حقیقی فروخته است و هدف خرید افراد حقیقی نیز از این معامله کسب سود از رشد قیمتی سهم است.

کد به کد حقیقی به حقوقی

همچنین برای تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی نیز باید به چند عامل همزمان توجه کرد. معمولا در این حالت بخش قابل‌توجهی از فروش‌های صورت گرفته متعلق به اشخاص حقیقی و بخش عمده خرید به افراد حقوقی تعلق دارد. از طرفی سرانه فروش حقیقی نیز بالا است. معمولا برداشت از این حالت این است که کدهای حقیقی سهم‌های خود را به اشخاص حقوقی فروخته‌اند. هدف افراد حقیقی در این حالت می‌تواند انتظار نداشتن از رشد قیمت آن سهم باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.