سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟


سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟

حساب های بانک دی :

الف) سپرده قرض الحسنه پس انداز :

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی، حسابی است که صاحب حساب بمنظور مشارکت در امر خیرخواهانه و خداپسندانه قرض الحسنه، وجوه خود را نزد بانک تودیع می نماید تا در جهت گره گشائی و رفع نیازهای افراد جامعه در قالب عقد قرض الحسنه بکار گرفته شود.

ضوابط و مقررات افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی :

تعریف: سپرده قرض الحسنه جاری ، حسابی است که بر اساس شرایط و مقررات مربوط که به تایید متقاضی افتتاح حساب می رسد ، افتتاح می گردد و بانک حسب درخواست صاحب حساب تمام یا قسمتی از موجودی حساب را به وی یا به اشخاص یا حساب دیگر پرداخت یا منتقل می نماید.

ضوابط و شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری :

2-1) افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی :

مدارک و اطلاعات مورد نیاز

2-2) افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی :

اشخاص حقوقی(نظیر شرکت ها، مؤسسات و انجمن ها)، به ثبت رسیده در داخل کشور و نزد مرجع ثبت شرکت ها، در صورت دارا بودن شرایط مشروحه ذیل و ارائه مدارک لازم می توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اقدام نمایند:

شرایط افتتاح حساب :

مدارک مورد نیاز :

ب) حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار :

تعریف: سپرده سرمایه گذاری مدت دار، سپرده ای است که توسط سپرده گذار نزد بانک تودیع و به موجب قرارداد منعقده، به بانک وکالت می دهد، تا بانک این وجوه را در قالب عقود اسلامی بکار گرفته و سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری به نسبت مدت و مبلغ به سرمایه گذار پرداخت می گردد. بانک باز پرداخت اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد می نماید. سود پرداختی به سپرده ها در مقاطع زمانی تعیین شده بصورت علی الحساب بوده و در پایان دوره مالی و تصویب صورتهای مالی و سود و زیان بانک، ما به التفاوت سود قطعی به سپرده گذاران پرداخت خواهد گردید.
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به دو دسته تقسیم می شوند :

1- سپرده سرمایه گذاری بلند مدت :

2- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مدت :

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به سپرده هایی اطلاق می گردد که سر رسید آنها کمتر از یک سال باشد.
انواع سپرده های کوتاه مدت عبارتند از : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و ویژه

2-1) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی :

2-2) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه :

ج) حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت :

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت در قالب سپرده های یک و دو ساله بر طبق شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:

بررسی تاثیر تغییرات بدهی بر سرمایه گذاری بلند مدت و ریسک سقوط قیمت سهام

میزان بدهیهای شرکت و تامین مالی می تواند بر اهداف شرکت تاثیرگذار بوده و بر تمایل سرمایه گذاران نسبت به خرید و فروش سهام تاثیرگذار باشد که این امر سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ می تواند منجر به افزایش یا کاهش در ریسک سقوط سهام گردد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر افزایش بدهی کوتاه مدت بر سرمایه گذاری بلندمدت و ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی بوده و از آنجایی که در تحقیق حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، ۱۴۸ شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف غربالگری برای دوره زمانی ۸ ساله بین ۱۳۹۱ سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ تا ۱۳۹۸ انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای تحقیق بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد: افزایش بدهی کوتاه مدت بر سرمایه گذاری بلندمدت تاثیر مستقیم معناداری دارد. و افزایش بدهی کوتاه مدت بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم معناداری دارد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت در بورس ؟

سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت در بورس ؟

یک کارشناس بازار سرمایه: سرمایه‌گذاری در برخی از سهام حاضر در بازار با دیدگاه بلندمدت نمی‌تواند برای سهامداران نگران‌کننده باشد.

به گزارش اخبار بورس اقتصادشهروند ،روند معاملات بورس که از چند وقت گذشته وارد مرحله نوسان شده، سهامداران را دچار شک و تردید برای تداوم سرمایه‌گذاری در این بازار کرده است.

اغلب کارشناسان حاضر در بازار معتقدند که سهامداران نباید تحت تاثیر نوسان‌های ایجاد شده نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار تصمیم‌گیری و دست به اقدام‌های هیجانی برای سهام خود در بورس بزنند.

بارها کارشناسان با اشاره به نوسان‌های ایجاد شده در بازار اعلام کرده‌اند که سهامداران باید برای سرمایه گذاری در بورس صبر داشته باشند، بازار سرمایه بازاری بلندمدت است که در بازه زمانی طولانی مدت بازدهی‌های معقولی را در اختیار سهامداران قرار می‌دهد.

در مقابل چنین صحبتی از سوی فعالان حاضر در بازار سرمایه، سهامداران بارها به این موضوع اشاره داشته‌اند که چگونه می‌توان اطمینان خاطری را نسبت به آینده بازار سرمایه داشت و چه عواملی باعث می‌شود که بورس در بلندمدت بازدهی معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهد؟

هیجان ایجاد شده در بورس، موقتی است

در این زمینه بهزار احمدی‌نسب به نوسان‌های اخیر معاملات بورس اشاره کرد و افزود: سهامداران نگران وضعیت فعلی بازار نباشند، زیرا هیجان ایجاد شده در بازار به طور قطع موقتی خواهد بود و معاملات این بازار به مسیر اصلی خود بازخواهد گشت.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در برخی از سهام حاضر در بازار با دیدگاه بلندمدت نمی‌تواند برای سهامداران نگران‌کننده باشد، گفت: بهتر است سهامدارانی که نیاز به نقدینگی ندارند سرمایه‌های خود را در بازار حفظ کنند، زیرا اکنون سهام بنیادی موجود در بازار به قیمت‌هایی رسیده‌اند که فروش آنها منطقی به نظر نمی‌رسد.

احمدی‌نسب بر اهمیت دیدگاه سهامداران در بازار تاکید کرد و اظهار داشت: افرادی که به دنبال کسب درآمد ماهیانه در این بازار هستند، نمی‌توانند بازدهی چندانی را در این بازار کسب کنند.

سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس مانند خرید ملک است

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به طور قطع سرمایه‌گذاری با نگاه کوتاه‌مدت، سهامداران را با ضرر و زیان مواجه می‌کند؛ بنابراین به هیچ عنوان سرمایه گذاران نباید با چنین نگاهی وارد بازار سرمایه شوند در غیر این صورت بازار سرمایه نمی‌تواند بازار مناسبی برای این افراد باشد.

وی افزود: نگاه سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس باید مانند نگاه سرمایه‌گذارانی باشد که ملکی را خریداری کرده‌اند و به دنبال کسب سود از این بازار در بلندمدت هستند، سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن نمی‌توانند هر دو هفته یکبار سرمایه خود را به فروش برسانند و در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند.

احمدی‌نسب اظهار داشت: با توجه به طرح‌های ارائه شده از سوی شرکت‌ها، در صورت شفافیت اطلاعات، سهامداران باید صبور باشند تا بتوانند از این بازار کسب سود کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: حضور سهامداران با دید بلندمدت در این بازار به مراتب بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارهای موازی در اختیار آنها قرار می‌دهد و سهامداران نباید در انتظار کسب بازدهی ۵٠ درصدی از بازار سرمایه تا پایان سال جاری باشند زیرا این رشد با دلیل منطقی همراه نیست.

رشد ۲۰ درصدی شاخص بورس تا پایان سال جاری

وی با بیان اینکه شاخص بورس ممکن است تا پایان سال جاری ٢٠ درصد و تا خرداد سال ١۴٠٠ حدود ۵٠ درصد بازدهی در اختیار سهامداران قرار دهد، گفت: توقع سهامداران به دلیل رشد چند ماه نخست بسیار بالا رفته است و دیگر سهامداران به این درصد سودها راضی نیستند، این سطح از توقع باید میان سهامداران تعدیل شود.

احمدی‌نسب با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بلندمدت تحت تاثیر هیجانات مقطعی و زودگذر قرار نمی‌گیرند، افزود: در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، سهامداران به دلیل ایجاد برخی از هیجانات مردد به فروش سهام خود در بازار می‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برخی از سهامداران، سهامی را در بازه قیمتی یک هزار تومان خریداری کردند و در دوره‌ای کوتاه مدت که ممکن سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ است هیجانی در بازار ایجاد شود قیمت سهام به نرخ ۶۰۰ تومان می‌رسد اما در بلندمدت به طور حتم هیجان‌های ایجاد شده در بازار از بین می‌روند و این سهم به دلیل اقداماتی که از سوی شرکت انجام می‌شود در مسیر صعودی قرار می‌گیرد و قیمت سهام به یک هزار تومان و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

به گفته وی، سهامداران در بازار سرمایه می‌توانند در بلندمدت سود حداقل ۵۰ درصدی را کسب کنند.

احمدی‌نسب با بیان اینکه بازار سرمایه در ایران بازاری کارا نیست که همه دارای تخصص لازم نسبت به معاملات آن باشند، گفت: رونقی که بازار در ابتدای سال به دست آورد، بازار را پر از سهامدارانی کرده است که به این هیجان‌ها دامن می‌زنند، بنابراین آینده هیچ سهمی مشخص نیست و بهتر است سهامداران در بلندمدت صبوری کنند تا سهام شرکت‌ها به راه اصلی خود هدایت شوند.

بازار سرمایه، بازاری غیرقابل پیش‌بینی

وی بازار سرمایه را بازاری غیرقابل پیش بینی دانست و گفت: هیچ سهامداری و کارشناسی چنین تصوری را از بازار نداشتند که شاخص بورس یکباره از کانال دو میلیون واحد تا این حد نزول کند و به مدت چند ماه در مدار نوسانی شدید قرار گیرد.

احمدی نسب خاطرنشان کرد: بازار همیشه با هیجان و نوسان‌های مقطعی همراه بوده است، به همین دلیل به هیچ عنوان این بازار قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان تصمیم درستی را برای سرمایه‌گذاری در این بازار برای مدت کوتاه اتخاذ کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خرید و فروش برای مدت کوتاه باعث تردید سهامداران برای انتخاب سهام درست در این بازار می‌شود، گفت: این تردیدها باعث می‌شود تا افراد به صورت هیجانی برای سرمایه‌گذاری در این بازار تصمیم‌گیری کنند و هیچ وقت هم سرمایه‌گذاران با تصمیم‌های هیجانی در این بازار قادر به کسب بازدهی معقول در مدت زمان کوتاه نبودند.

به اعتقاد وی، سهام شرکت‌ها با توجه به طرح و برنامه‌هایی که در پیش دارند به طور حتم در بلندمدت می‌توانند سود معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهند.

بازار سرمایه، همراه آدم‌های صبور

احمدی‌نسب با اشاره به اینکه بعد از رشد غافلگیرکننده‌ای که بازار در ابتدای سال در اختیار سهامداران قرار داد دیدگاه آنها را نسبت به این بازار تغییر داده است، گفت: سهامداران گمان می‌کنند که بازار باید بازدهی‌های زیادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آنها بدهد، این در حالیست که سهامداران قدیمی نسبت به نحوه سرمایه‌گذاری در این بازار واقف هستند و می‌دانند که محال است که بازار سرمایه در مدت زمان کوتاه سود چشمگیری را در اختیار آنها قرار دهد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بازار سرمایه، همراه آدم‌های صبوری است که با صبر و تحلیل‌های منطقی خود سهام درستی را در بازار انتخاب می‌کنند.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه همیشه با ریسک همراه است اما نمی‌توان برای آینده هم پیش‌بینی درستی را ارائه داد، افزود: شرکت‌های بزرگ همراه با تحلیل مناسب کمتر از دیگر سهام حاضر در بازار تحت تاثیر نوسان قرار می‌گیرند و با افت همراه می شوند، سهامداران باید این موضوع را بدانند که شرکت‌ها هم برای سهام خود برنامه‌ریزی‌هایی را دارند که در مدت زمان بلند می‌توانند به بازدهی معقولی دست پیدا کنند.

احمدی نسب ادامه داد: تنها ریسکی که در وضعیت فعلی بازار را مورد تهدید قرار داده است، کاهش قیمت دلار است که این امر باعث شده است تا برخی از سهامداران در وضعیت فعلی نتوانند تصمیمی را برای نگهداری یا فروش سهام خود در بازار بگیرند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: زمان سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه بیش از یک سال است و کمتر از یک سال میان‌مدت خواهد بود؛ بنابراین سهامداران باید برای سرمایه‌گذاری در بورس بازه زمانی بیش از یک سال را در نظر بگیرند. منبع

تفاوت بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری چیست؟

معمولاً کلمه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به جای یکدیگر استفاده می‌شوند؛ اما بین این دو کلمه تفاوت‌های بسیاری وجود دارد که برای تضمین سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ آینده مالی باید تعادلی بین این دو ایجاد کنیم. یکی از ویژگی‌های مشترک پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، حداکثر اهمیتی است که هر دو در زندگی ما دارند و بزرگترین تفاوت آنها این است که پس‌انداز چشم‌اندازی کوتاه مدت دارد در حالی‌که سرمایه‌گذاری نگاه بلند‌مدتی به آینده دارد.

پس‌انداز

پس‌انداز معمولاً به معنی کنار گذاشتن درصدی از درآمد فرد برای موارد اضطراری یا خرید یک کالا در آینده نزدیک است که در صورت نیاز، دسترسی به آن امکان‌پذیر و ریسک آن نیز بسیار کم یا صفر باشد. هدف اصلی پس‌انداز حفظ سرمایه و در صورت امکان کسب بازدهی است. پس‌انداز می‌تواند ایجاد یک حساب یا سپرده بانکی باشد.

سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری فرآیند استفاده از پول برای کسب بازدهی قابل قبول طی یک دوره زمانی بلندمدت است. شناخت بازار و ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری برای موفقیت ضروری است. سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل سرمایه گذاری در بورس مانند خرید سهام، اوراق مشارکت، صندوق درآمد ثابت یا صندوق در سهام باشد، یا می تواند شامل سایر بازارهای سرمایه گذاری مانند طلا، دلار و املاک شود..

تفاوت‌های کلیدی میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری

بزرگترین و تأثیرگذارترین تفاوت بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ریسک است. با پس‌انداز در یک حساب بانکی ریسک بسیار کمی متوجه سرمایه است و در مقابل حداقل سود را نیز به همراه دارد. اما در سرمایه‌گذاری با پذیرش ریسک بیشتر، امکان سود و بازدهی بیشتری نیز وجود خواهد داشت.

بازدهی و کسب سود

تفاوت دیگر بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، بازدهی و کسب سود است. هدف اصلی از پس‌انداز ایمن نگه داشتن پول است و کسب بازدهی از آن، از درجه اهمیت پایین‌تری برخوردار است. در حالی‌که سرمایه‌گذاری صرفاً با هدف افزایش سرمایه اولیه و کسب سود انجام می‌شود.

نقدشوندگی

برخلاف سرمایه‌گذاری، قدرت نقدشوندگی پس‌انداز بالاست و در صورت نیاز به سرمایه اولیه، امکان دسترسی به آن به راحتی فراهم است.

اهداف زمانی

پس‌انداز در حالت ایده‌آل برای اهداف کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی می‌شود. در حالی‌که ذات سرمایه‌گذاری برای دستیابی به اهداف طولانی مدت است.

مثال زیر را در نظر بگیرید:

اگر شما طی یک سال گذشته ماهانه مبلغ 100.000 تومان در حساب پس‌انداز خود با احتساب سود سالانه 15 درصد واریز کرده باشید، در حال حاضر ارزش دارایی شما معادل 1.380.000 تومان است.

اما اگر همان مبلغ ماهانه 100.000 تومان را در یک صندوق درآمد ثابت مانند صندوق درآمد ثابت اکسیر دوم فارابی با درآمد متوسط 20 درصد در سال سرمایه‌گذاری کرده بودید، در حال حاضر ارزش دارایی شما معادل 1.440.000 تومان بود. البته این نکته را در نظر بگیرید که این صندوق درآمد ثابت در اردیبهشت ماه سال 1399، معادل 60 درصد سود سالانه تقسیم کرده است و با لحاظ کردن 60 درصد ارزش دارایی شما معادل 1.920.000 تومان خواهد بود.

پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری؟ کدام را انتخاب کنیم؟

در نهایت انتخاب بین پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری به اهداف شما بستگی دارد. همانطور که گفته شد، هدف اصلی پس‌انداز حفظ ارزش پول است در حالی‌که هدف اصلی سرمایه‌گذاری رشد سرمایه اولیه در یک بازه زمانی است. با در نظر گرفتن امکان کسب سود مرکب در سرمایه‌گذاری و وجود تورم و فرصت‌های محدود رشد در پس‌انداز، سرمایه‌گذاری اصولی مانند سرمایه گذاری در بورس نسبت به پس‌انداز مزایای بیشتری دارد. با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بورس به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم امکان پذیر است، لذا برای افراد مختلف با هر درجه دانش، امکان سرمایه گذاری در بورس فراهم است. همچنین با وجود تنوع روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس، مانند صندوق های درآمد ثابت و صندوق های سهامی، صندوق های طلا، سبدگردانی و… امکان سرمایه گذاری در بورس با هر درجه ریسک پذیری وجود دارد.

۵ ارز دیجیتال برای سرمایه‌‌گذاری کوتاه مدت پر سود

ارز دیجیتال برای سرمایه‌‌گذاری کوتاه مدت

در بازار پر نوسان ارز دیجیتال ، چند مورد ارز دیجیتال برای سرمایه‌‌گذاری کوتاه مدت وجود دارند که می توانید سود خوبی از آن ها کسب کنید.

دلایل مختلفی باعث می سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ شود که یک سرمایه گذار در بازار ارز دیجیتال ، سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال را به سرمایه گذاری بلند مدت ترجیح دهد. اولین قدم این است که مشخص کنید کدام موارد مناسب هستند و چگونه می توانید از هر یک استفاده کنید.

در این مقاله ، ما ۵ ارز دیجیتال برای سرمایه‌‌گذاری کوتاه مدت را بررسی می کنیم که پتانسیل این را دارند که سود بالایی برای شما به ارمغان بیاورند.

چرا افراد به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت رو می آورند؟

همانطور که گفتیم دلایل مختلفی باعث می شود که یک سرمایه گذار ، سرمایه گذاری کوتاه مدت را امتحان کند. به عنوان مثال :

# شما در حال یادگیری سرمایه گذاری هستید ، بنابراین می خواهید در هر زمان قادر به خروج باشید.
# شما زمان محدودی دارید ، یا ممکن است در آینده نزدیک قادر به سرمایه گذاری نباشید.
# شما می خواهید یک سرمایه گذاری با ریسک بالا و بازده بالا را امتحان کنید و آماده پذیرش ضررهای احتمالی هستید.

یک سرمایه گذاری کوتاه مدت خوب چه ویژگی دارد؟

معمولا سرمایه گذاری کوتاه مدت در دارایی هایی با نوسان کم ، ممکن است سود آنچنانی نداشته باشد. زیرا بازه حرکتی قیمتی معمولاً محدود است و در نتیجه فرصت آنچنانی برای کسب سود وجود ندارد.

همانطور که همه می دانیم بازار ارز دیجیتال به نوسان بالای خود معروف است. بدون شک ارزهای دیجیتال گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت هستند ، زیرا بازار پر نوسانی در این عرصه وجود دارد که فرصت‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت خوبی را برایتان ایجاد می کند.

۵ ارز دیجیتال برای سرمایه‌‌گذاری کوتاه مدت پر سود

حال ۵ ارز دیجیتال برای سرمایه‌‌گذاری کوتاه مدت را معرفی می کنیم که بهتر است آن ها ر ا در نظر بگیرید.

۱. کونوس ایکس (CCXX)

کونوس ایکس سرمایه گذاری کوتاه مدت خوب

ارز سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ دیجیتال کونوس ایکس ( CCXX ) که کمتر شناخته شده است ، یکی از ارزهای دیجیتال در حال پیشرفت است. پروژه کونوس ایکس در ژوئن ۲۰۱۹ راه اندازی شد و از نظر ارزش بازار در بین ۲۰۳ ارز سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ دیجیتال برتر است.

اگر در سپتامبر ۲۰۲۰ در CCXX سرمایه گذاری می کردید ، سرمایه شما در کمتر از ۳ ماه ، بیش از ۴ برابر افزایش می یافت. البته حجم معاملات ۲۴ ساعته کونوس ایکس همچنان پایین است زیرا هنوز در هیچ یک از صرافی های اصلی مانند Kraken ، Coinbase و Binance در دسترس نیست. با این حال ، می توانید آن را از ExMarkets ، LBank ، WhiteBit و SouthXchange دریافت کنید.

کونوس ایکس ( CCXX) یک گزینه عالی ارز دیجیتال برای سرمایه‌‌گذاری کوتاه مدت است. چالش اصلی سرمایه گذاری در CCXX ، یافتن صرافی است که این توکن را لیست کند.

۲. دش (DASH)

دش سرمایه گذاری کوتاه مدت خوب

ارز دیجیتال دش به سرعت در بین معامله گران محبوب شد. اگرچه بیشتر این محبوبیت از افزایش پذیرش در مشاغل متمرکز بر ناشناس بودن تأمین می شود ، اما نمی توان انکار کرد که ارزش این ارز دیجیتال در حال افزایش است.

دش عموماً از نظر مالی عملکرد خوبی دارد و رتبه ۲۸ را بین ارزهای دیجیتال در coinmarketcap کسب کرده و حجم معاملات ۲۴ ساعته بالای ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است. این ارز دیجیتال در طول یک سال گذشته نوسانات متوسطی را از خود نشان داده است.

با این حال ، ممکن است شاهد تغییر در روند آن باشیم. اگر به دنبال یک ارز دیجیتال با پتانسیل خوب و امیدوار کننده در کوتاه مدت هستید ، دش (Dash) گزینه مناسبی است.

Dash در اکثر صرافی های اصلی از جمله Binance و Citex لیست شده است. همچنین می توان آن را با BTC ، ETH ، USDT و USD معامله کرد.

۳. چین لینک (LINK)

چین لینک سرمایه گذاری کوتاه مدت خوب

شبکه چین لینک ( LINK ) برای امنیت قراردادهای هوشمند متصل به هم ساخته شده است. انعطاف پذیری آن به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا به API های بلاکچین متصل شوند و بتوانند پرداخت های بدون مرزی را انجام دهند.

با افزایش پذیرش قراردادهای هوشمند ، چیت لینک می تواند به دلیل امنیت و قابلیت اطمینان شبکه ، گزینه مورد علاقه اکثر توسعه دهندگان باشد.

در حال حاضر ، ارز دیجیتال LINK رتبه ۱۰ را از نظر ارزش بازار در اختیار دارد. در سال ۲۰۲۰ ، این ارز دیجیتال یکی از بهترین عملکردها را داشت. طی یک سال گذشته ، تغییرات قیمت LINK تقریباً ۱۰ برابر شده و اوج ۲۰ دلار برای آن در ماه آگوست ثبت شده است.

نوسانات قابل توجه قیمت LINK می تواند دستورالعمل مناسبی برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت در آن باشد. LINK در Kraken ، Coinbase ، Hydax و سایر صرافی های معتبر لیست شده است.

۴. لایت کوین (LTC)

لایت کوین سرمایه گذاری کوتاه مدت خوب

لایت کوین یکی از قدیمی ترین و پایدارترین ارزهای دیجیتال است. این ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ برای اولین بار به مرز ۱۰ دلار رسید. علی رغم شباهت با بیت کوین ، LTC نوآوری های بیشتری را از خود نشان داده است. این امر باعث استقبال از لایت کوین در بین معامله‌گران شده است.

Coinbase ، یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال جهان ، تنها از BTC ، ETH و LTC در کیف پول خود پشتیبانی می کند که اهمیت بالای لایت کوین را نشان می دهد.

شباهت لایت‌کوین به بیت کوین نیز به نفع آن بوده است. تعداد زیادی از معامله گران LTC را برای سرمایه گذاری ترجیح می دهند ، زیر ارزان تر است. LTC به دلیل در دسترس بودن در صرافی های اصلی از جمله Binance ، Coinbase و Kraken ، یک سرمایه گذاری کوتاه مدت خوب تلقی می شود.

۵. کازماس (ATOM)

کازماس سرمایه گذاری کوتاه مدت خوب

کازماس (Cosmos) ارز دیجیتالی است که برای افزایش مقیاس پذیری و قابلیت همکاری بین بلاکچین ها ساخته شده است. با توجه به اینکه این دو مشکل از قدیمی ترین مشکلات ارزهای دیجیتال است ، کازماس پتانسیل زیادی برای رشد دارد.

با در نظر گرفتن سرمایه های گذاری اخیر ، این ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار رتبه ۲۵ را کسب کرده است. سرعت حرکت قیمتی این دارایی در حال رشد است و این مسئله نمایانگر مناسب بودن آن برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

حجم معاملات ۲۴ ساعته کازماس به طرز چشمگیری افزایش یافته و به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. ATOM در ZG.com ، Xtheta Global ، HBTC ، Bidesk ، Dsdaq و Mexo Exchange لیست شده است.

سخن پایانی

وقتی به دنبال یک ارز دیجیتال برای سرمایه‌‌گذاری کوتاه مدت هستید ، احتمالاً دارایی های با نوسان بالا را جذاب تر می دانید. Counos X ، Dash ، Chainlink ، Litecoin و Cosmos پنج ارز دیجیتال پیشنهادی ما در این مقاله است.

به یاد داشته باشید هرگز بدون انجام تحقیق و بررسی کامل ، شروع به سرمایه گذاری نکنید.

مهندس بختیار آهنی

بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، ۱۸ سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.

۵ سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.