بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار


موشکافی ارتباط بازار سرمایه و دلار

تلاش جهت شناخت نوع ارتباط بازار سرمایه و متغیرهای اقتصادی از دیرباز مورد بررسی تحلیلگران این حوزه بوده است؛ همچنان که در شرایط کنونی کشور نوع اثرگذاری (اثرپذیری) قیمت سهام شرکت‌ها، به نمایندگی از بازار سرمایه و قیمت دلار به‌عنوان مؤلفه اصلی بازار پول و یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی بحث‌برانگیز شده است.
بررسی پژوهش‌های پایه‌ای در این رابطه نشان می‌دهد در مبانی نظری مربوط به بازارهای مالی بر نوع رابطه علت و معلولی و حتی در مواردی وجود رابطه بین شاخص قیمت سهام (به‌عنوان معیار بازار سرمایه) و قیمت دلار اتفاق‌نظری وجود ندارد.
دُرنبوش۱ و فیشر۲ در سال ۱۹۸۰ با طرح «مدل‌های جریان‌گرا»۳ ارتباط بین این دو بازار را یک‌سویه و از سمت ارز بر سرمایه معرفی کرده‌اند. در این دیدگاه چنین استدلال می‌شود که کاهش ارزش پول داخلی (افزایش قیمت دلار) سبب می‌شود که صادرات شرکت‌ها در سطح بین‌الملل ارزان‌تر شده و به افزایش درآمد آن‌ها منجر شود؛ در ادامه این عامل سبب افزایش قیمت سهام شرکت‌های مذکور می‌شود و رونق بورس را به دنبال دارد؛ به عبارتی بر اساس این دیدگاه، رابطه‌ای مثبت بین نرخ ارز و شاخص بورس وجود دارد؛ همچنین دُرنبوش و فیشر نرخ ارز را علت و شاخص بورس را معلول معرفی می‌کنند۴٫
در مقابل، دیدگاه «سهام‌گرا»۵ بیانگر رابطه‌ای منفی و یک‌سویه بین شاخص بورس و قیمت دلار است؛ آن‌هم از سمت بازار سرمایه بر بازار ارز. در این دیدگاه برنسون۶ در سال ۱۹۸۳ رابطه بین نرخ ارز و قیمت سهام را منفی اعلام می‌کند و معتقد است که کاهش قیمت سهام موجب کاهش ثروت سرمایه‌گذاران داخلی می‌شود. این امر موجب کاهش تقاضای پول و در نهایت کاهش نرخ بهره خواهد شد بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار و کاهش نرخ بهره نیز موجب خروج سرمایه از بازارهای داخلی شده و گران‌تر شدن دلار را به دنبال دارد. این دیدگاه بر پایه این اعتقاد که قیمت ارز توسط سازوکار بازار تعیین شده است توضیح می‌دهد که با رونق گرفتن بازار سرمایه، سرمایه‌های خارجی به بازارهای داخلی جذب می‌شوند و در این صورت، افزایش عرضه ارز خارجی (با فرض ثبات سایر شرایط) منجر به کاهش قیمت آن شده بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار و افزایش تقاضای پول رایج داخلی را به دنبال دارد۷٫ برای مثال سهامداری که به سبب افت شاخص متحمل کاهش ثروت (کاهش ارزش سبد سهام) شده است این کاهش ثروت را به‌طور معمول در کاهش سطح تقاضا نسبت به دوره قبل منعکس خواهد کرد که تقاضا برای پول هم مشمول این قاعده خواهد بود؛ در ادامه با کم شدن میزان تقاضا در بازار پول (با فرض ثبات سایر مؤلفه‌های مؤثر بر تقاضا و ثابت بودن حجم پول)، نرخ بهره بازارهای داخلی کاهش یافته و از جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی) کاسته می‌شود. اگر همچنان سایر عوامل مؤثر را ثابت بدانیم به‌مرور سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به گزینه بهتری تبدیل خواهد شد و در ادامه به سبب افزایش عرضه پول داخلی و بالا رفتن تقاضا برای دلار (جهت تبدیل ریال به دلار) موجبات کاهش ارزش پول داخلی و افزایش قیمت دلار (به‌عنوان رایج‌ترین ارز خارجی) فراهم می‌شود. این در حالی است که در شرایط کنونی، به علت وجود موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی، اثر این کانالِ انتقال بسیار محدود شده است.
سوا از مباحث تئوریک و موضوع تفاوت در جهت ارتباط ارز با بازار سرمایه، به نظر می‌رسد که برخی از اختلاف‌نظرها در خصوص ارتباط میان بازار سرمایه ایران و قیمت دلار ناشی از عدم تعریف دقیق نرخ ارز است. در ادبیات اقتصادی سه نوع نرخ ارز تعادلی وجود دارد و بسته به اینکه مراد شخص اظهارنظرکننده کدام یک از این سه تعریف باشد، ارتباط میان نرخ ارز و بازار سرمایه و اثرپذیری آن‌ها از یکدیگر می‌تواند متفاوت باشد.
اولین نرخ ارز، «نرخ ارز تعادلی واقع‌شده» است و قیمتی است که ارز در بازه زمانی کمتر از یک روز معامله می‌شود. در این رابطه، از آنجا که ارز در بازه زمانی کوتاه‌مدت، بیشتر نقش یک ابزار برای سرمایه‌گذاری را دارد، رفتار آن نیز شبیه قیمت دارایی است؛ ازاین‌رو نرخ ارز واقع‌شده، به شدت تحت تأثیر انتظارات است و به‌سرعت به انتشار اخبار پاسخ می‌دهد. نرخ ارز دوم، «نرخ ارز تعادلی رفتاری» است که برای اطلاق به نرخ ارز در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یعنی کمتر از یک سال و بیشتر از روز استفاده می‌شود. این نرخ عمدتاً تحت تأثیر ورود و خروج ارز به کشور است و به همین دلیل با تغییر تراز پرداخت‌ها و صادرات و واردات کشور در ارتباط است. نرخ ارز سوم، «نرخ ارز تعادلی بنیادی» است که انعکاس نرخ ارز در بلندمدت بوده و بر اساس برابری قدرت خرید تعیین می‌شود.
با این تعاریف می‌توان گفت که در کوتاه‌مدت، ارز نقشی به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای دارد و از این لحاظ به‌طور معمول افزایش نرخ ارز، سبب تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی نسبت به تبدیل سایر دارایی‌های خود ازجمله اوراق بهادار به ارز می‌شود. این امر در اصطلاح به خروج پول از بازار سرمایه به مقصد بازار ارز تعبیر می‌شود که اگرچه عبارت دقیقی نیست اما منظور از آن افزایش عرضه اوراق و کاهش شاخص قیمت سهام و افزایش تقاضا در بازار ارز و به‌تبع بالا رفتن نرخ ارز است؛ فرآیندی که اقتصاددانان، از تعبیر افزایش سرعت گردش پول در بازار ارز برای اشاره به آن استفاده می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت که در کوتاه‌مدت، انتظار یک همراهی معکوس میان نرخ ارز و شاخص قیمت در بازار سهام وجود دارد.
لازم به ذکر است که اگرچه خریدوفروش ارز با انگیزه سفته‌بازی با محدودیت‌هایی از طرف دولت مواجه شده است اما این محدودیت‌ها همیشه به‌طور کامل کارآمد نیستند و عموماً مغلوب اندیشیدن راه‌های جدید برای دور زدن آن‌ها توسط سرمایه‌گذاران می‌شوند. علاوه‌براین، امروزه نوآوری‌های نوین در عرصه ارزهای دیجیتال خصوصاً ارزهایی مانند تتر۸ که ارزش آن‌ها انعکاس تقریباً دقیقی از ارزهای خارجی است و به سهولت قابل خریدوفروش توسط افراد عادی هستند، جایگزین خریدوفروش ارز به‌صورت فیزیکی شده است.
نگاهی به پژوهش‌های داخلی در رابطه با اثرگذاری دلار بر شاخص بورس نیز نتایج متفاوتی ارائه می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر همچنان که در دسته‌ای از مطالعات علمی بر تأثیر منفی و معنادار نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام تأکید شده و افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت را علتِ خروج سرمایه از بازار سهام و در نتیجه کاهش شاخص بورس می‌دانند۹ (موضوعی که در ابتدای مطلب و در ارتباط با نرخ ارز واقع‌شده مورد بحث قرار گرفت)، دسته‌ای دیگر از مطالعات مربوطه، همراهی مثبت قیمت دلار و شاخص بورس را در بلندمدت اثبات کرده‌اند۱۰٫ در این رابطه، اگرچه کانال‌های مختلفی برای تأثیرگذاری نرخ ارز بر بازار سرمایه در بلندمدت وجود دارد (مواردی ازجمله اثر تغییرات نرخ ارز بر شرکت‌های واردکننده و صادرکننده و تغییر درآمدهای این شرکت‌ها و انعکاس این تغییر درآمدها در قیمت سهام آن‌ها و یا تأثیر نرخ ارز در ارزش‌گذاری شرکت‌ها)، اما ارتباط مثبت میان نرخ ارز و شاخص سهام عمدتاً ناشی از تعدیل همه‌ی قیمت‌های داخلی نسبت به تغییر نرخ ارز است؛ به‌عبارت‌دیگر از آنجا که شاخص بورس یک متغیر به قیمت جاری است، همانند سایر قیمت‌ها در اقتصاد، با رشد نقدینگی و وقوع تورم رشد خواهد کرد؛ بنابراین تورم موتور محرکه‌ی اصلی افزایش تمام نرخ‌ها در اقتصاد از نرخ ارز تا شاخص بازار سرمایه است.
بر اساس آنچه گفته شد، تأثیرگذاری قیمت دلار بر شاخص بورس در کوتاه‌مدت با اثر آن در بلندمدت متفاوت بوده که بخش عمده‌ای از آن بستگی به نوع تعریف از نرخ دلار دارد. در کوتاه‌مدت این اثر می‌تواند متأثر از ارزش سرمایه‌ای که دلار پیدا می‌کند منفی باشد ولی در بازه زمانی بلندمدت اثر افزایش نرخ دلار از کانال تورم به بازار سرمایه تزریق می‌شود که هم‌سو با حرکت دلار خواهد بود.
هدف از ارائه این مطالب شناخت عوامل مؤثر بر بازار سرمایه (با قبول اینکه صعود و نزول شاخص بخشی از ماهیت این بازار است) در جهت تسهیل در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی مثبت است. بازار سرمایه به‌عنوان در دسترس‌ترین گزینه‌ی روی میز اقتصاد کشور، جهت تحقق رشد تولید ناخالص داخلی، از یک‌سو منابع اقتصادی را برای تقویت سمت عرضه اقتصاد تجمیع کرده و از سوی دیگر به سبب ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری، به‌نوبه خود از ایجاد تلاطم در سایر بازارها پیشگیری می‌کند. با پذیرش این موضوع که سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مستلزم تقبل ریسک در معاملات است، این بازار برای افراد مختلف اعم از ریسک‌پذیر، ریسک‌گریز و بی‌تفاوت نسبت به ریسک گزینه‌هایی متناسب ارائه می‌دهد و از این طریق تحصیل سود را برای طیف‌های مختلف جامعه تسهیل می‌کند.
ناگفته نماند که ایجاد، استقرار و حفظ بازار سرمایه از ضرورت‌های بهبود فضای کسب‌وکار است۱۱، از طرفی ارتقای سطح بازار سرمایه به بهبود بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار فضای کسب‌و‌کار منتج می‌شود. به بیانی دیگر؛ مطالعات انجام شده در باب ارتباط بازار سرمایه و بهبود فضای کسب‌و‌کار، رسالت این بازار را فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم برای انتشار اوراق بهادار مختلف جهت تأمین مالی طرح‌ها معرفی کرده و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری، نهادهای لازم برای تسهیل فعالیت‌ها، عملیات بازار و نیز ایجاد بازارهای فعال و پیشرفته برای انتشار و معاملات اوراق بهادار مختلف را ابزار این بازار برای کمک به بهبود فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران می‌دانند.
بنابراین می‌توان گفت که بازار سرمایه با تکیه بر سازوکاری که دارد از طریق حمایت از صنایع سودده می‌تواند مسیر دستیابی به رشد اقتصادی را از طریق حمایت از تولیدکنندگان و صنایع مولد تسهیل کند.

بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار

علی اصغر اصغر گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

قیمت دلار به نقطه تعادلی می رسد؟/ پیش بینی قیمت دلار در هفته آینده

قیمت دلار در روزهای گذشته با افزایش همراه بود. این افزایش تا جایی ادامه داشت که دلار وارد کانال 31 هزار تومان شد. اما بازار در هفته های آینده چه روندی را طی می کند؟ به گزارش روند بازار به نقل از تجارت نیوز ، قیمت دلار روزهای گذشته وارد کانال 31 هزار تومان شد. این افزایش تا جایی ادامه داشت که قیمت دلار فردایی در بازار آزاد به 31 هزار و 650 تومان نیز رسید. کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ .

پیش بینی جدید از قیمت ارز در روزهای آینده

، ارزش حقیقی و ذاتی آن ارز تلقی می شود، ولی همیشه واقعیت ها با حقیقت ها مطابقت نمی کند. برای نمونه، نرخ دلار سال گذشته در این ایام حدود 28 هزار تومان بوده و براساس فرمولی که عرض کردم، با توجه به نرخ تورم در ایران و تفاوت چشمگیری که با نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار داشته، می باید به طور منظم افزایش می یافته و با یک شیب ملایم و بدون تلاطم و نوسان هم اکنون به حدود 39 هزار تومان می رسیده، ولی اتفاقی .

ارزش بازار تتر چقدر است؟

نمی کنند. در غیر این صورت علاوه بر نا امیدی بر روی ذهن تحلیلگر تاثیر گذاشته و دقت تحلیل او را کاهش می دهد. عوامل بی شماری بر ارزش تتر تأثیر می گذارند. مانند همه ارزهای دیجیتال، این رمز ارز نیز با عرضه ثابت ایجاد شد. این بدان معناست که دولت نمی تواند باعث تورم یا کاهش ارزش آن شود. اما بالا رفتن تقاضا و کمبود ارز می تواند قیمت را بالا ببرد. نرخ ارز USDT گاهی همگام با تغییرات گسترده در .

بررسی عملکرد بازارهای مالی در هفته سوم شهریور| پیشتازی سکه و عقب نشینی بورس

به گزارش شهرآرانیوز، بازدهی بازار ها در هفته سوم شهریور 1401، نشان می دهد که یک بازار افت و سه بازار نیز رشد را تجربه کردند. بررسی عملکرد دلار قیمت دلار در هفته سوم شهریور، 0،6 درصد رشد داشت. این بازار هفته گذشته نیز، 0،14 درصد رشد کرده بود. صرافی ملی، روز پنجشنبه 24 شهریور، نرخ فروش دلار را 28753 تومان اعلام کرد. این در حالی است که روز پنجشنبه 17 شهریور، تابلو صرافی ها رقم .

قیمت آیفون 14 پرومکس در کشورهای مختلف+جدول

. ، فاصله از کارخانه های سازنده و تورم در کشور مقصد است. برای مثال اکنون ترکیه با نرخ تورم بالای هشتاد درصد دست و پنجه نرم میکند و ارزش پوند و یورو به دلیل جنگ اوکراین و روسیه کاهش یافته است. در ادامه قیمت گوشی های آیفون 14 پرومکس در کشور های مختلف و معادل آن با قیمت حدودی دلار آزاد در ایران آورده شده است. (قیمت های معادل تومان، تقریبی هستند) .

قیمت خودرو تحت تاثیر نرخ ارز، مذاکرات برجامی، عرضه در بورس، اخبار مربوط به واردات

گذشته از احیای برجام رسیده اما هنوز پرونده توافق به بن بست نخورده و متقاضیان خرید خودرو را به سمتی برده که منتظر به نتیجه رسیدن توافق و کاهش قیمت ها باشند. بنابراین رکود تشدید شده در بازار خودرو، قابل پیش بینی بود و با این رکود ایجادشده نیز به رغم افزایش نرخ ارز در شهریورماه که از 29هزار و 330 تومان در اول شهریور به 29هزار و 550تومان در 14 شهریور و در نهایت به 30هزار و 120 تومان در 23 شهریور رسید .

60 درصد مردم توان خرید مبل را ندارند/ تصاحب بازارهای ایران توسط چینی ها و ترک ها

. اگر قیمت مواد اولیه از 92 تا به امروز را با احتساب نوسان های نرخ ارز و تورم موجود در کشور حساب کنیم باز به قیمت های فعلی نمی رسیم. این فعال صنفی با اشاره به ممنوعیت واردات مواد اولیه تولید مبل، ادامه داد: به بهانه حمایت از تولید داخلی مانع واردات شدند اما از سوی دیگر انحصار مواد اولیه این صنعت در دست عده ای خاص افتاده است که بازار را به هر سمتی که بخواهند هدایت می کنند. .

میلیاردر های برتر جهان در سقوط اخیر بازار ها چقدر متضرر شدند؟

دقیقه ای به آن ها ارائه کرد، در یک روز 78 میلیارد دلار از دست دادند. زاکربرگ، مدیر اجرایی متا و دیگر مدیران اجرایی برجسته فناوری شاهد بوده اند که ثروت آن ها ضربه خورده است، از جمله مدیر عامل صرافی مطرح ارز های دیجیتال، چانگ پنگ ژائو که 64 درصد (61 میلیارد دلار) کاهش یافته است. بیشتر بخوانید: این نوسانات اخیر بازار یادآور این است که اگر چه بازار سهام ایالات متحده در ماه های .

جدیدترین نرخ جهانی برابری ارز های رایج دنیا در 25 شهریور 1401

. ، شاهد تداوم نوسان محدود قیمت دلار و یورو در صرافی های بانکی بر اساس سامانه سنا هستند؛ ارزی که به عنوان مثال برای سرفصل مسافرتی یا دانشجویی مورد تقاضای مردم است. قیمت برابری ارز ها امروز برابر با جمعه 25 شهریور 1401 در بازار جهانی مبادلات ارز، تا این لحظه ارزش برابری هر دلار برابر ین 143.33 و هر یورو در برابر پوند 0.8716 اعلام گردیده است. در ادامه این گزارش می .

رمزگشایی از رفت و برگشت قیمت دلار /پیام برجام به معامله گران

کردند که مذاکرات هسته ای ادامه دارد . سیگنال منفی برجام به قیمت دلار در پنجمین روز شهریور فضای بازار ارز تهران همچنان پر از اخبار منفی برجام بود . بلومبرگ در گزارشی نوشته بود واشنگتن و تهران بر سر جزییات کلیدی توافق اختلاف نظر دارند و ممکن است هفته ها طول بکشد. نرخ دلار در روز شنبه 5 شهریور ماه برای ساعاتی وارد کانال 30 هزار تومان شد اما در عصر همان روز به قیمت 29 هزارو 650 تومان .

سیگنال بورل به بازار ارز/ تب قیمت دلار بالا رفت

قیمت ها شد. بررسی حرکت بازار در هفته قبل نشان دهنده روند افزایشی قیمت ارز و سکه است. بالاتر بودن قیمت پایانی در روز پنج شنبه نسبت به روز شنبه تایید کننده روند صعودی در طول هفته است، نرخ دلار آزاد در طول هفته قبل هزار و 300 تومان رشد کرد. اکوایران بازدهی دلار آزاد ، سکه امامی و ربع سکه را نسبت به مدت مشابه هفته قبل، ماه قبل، اولین ماه سال جاری و مدت مشابه سال قبل به دست آورده .

پیش بینی نرخ طلا/دلیل ریزش قیمت طلا در بازار های جهانی

و هزار و 686 دلار قیمت خورده است. ریزش قیمت طلا در بازار های جهانی به دلیل چشم انداز تهاجمی افزایش نرخ های بهره از سوی فدرال رزرو اتفاق افتاد؛ هفته گذشته با انتشار آمار تورم ایالات متحده آمریکا پیش بینی ها در خصوص افزایش 75 یا 100 واحدی نرخ بهره قوت گرفت. همچنین قیمت طلا در کامکس نیویورک در دسامبر، 31.80 دلار یا 1.9 درصد کاهش یافت و به 1677.30 دلار در هر اونس رسید. پایین ترین .

تبادل 49 میلیون یورویی در معاملات روز گذشته سامانه نیما

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) تا ساعت 16 پنجشنبه 24 شهریور 1401 معادل 774 میلیون یورو و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل 49 میلیون یورو بوده است. 'گفتنی است، مجموع معاملات ارزی تا ساعت 17 روز گذشته در سامانه نیما معادل 234 میلیون یورو بود. همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) تا ساعت 16 پنجشنبه 24 شهریور 10 میلیون دلار با میانگین نرخ 30 هزار و 281 تومان و 900 هزار یورو با میانگین نرخ 30 هزار و 260 تومان به صورت توافقی معامله انجام شد. .

نوسان طلا و سکه ادامه دار است؟/ پیش بینی روند بازار در هفته آینده

. ، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با تجارت نیوز گفت: به نظر می رسد نوسانات بازار در هفته آینده کمتر شود و همچنین، هیجانات بازارهای مالی در کشور در روزهای آینده فروکش می کند. در نتیجه، پیش بینی می شود که دلار، طلا و سکه در این هفته به کانال های قبلی خود برگردند. او توضیح داد: از طرف دیگر، انتظار می رود که نرخ بهره آمریکا افزایش پیدا کند. این افزایش نرخ بهره منجر می شود که در روزهای .

قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه 1401/06/25

رویداد24 کامران سلطانی زاده دبیر کانون صرافان با اشاره به اینکه امروز قیمت دلار و یورو توافقی در کانال 30 هزار تومان ارزش گذاری شد اظهار داشت: قیمت های کنونی بازار نسبت به شروع معاملات صبح امروز، به طور نسبی کاهشی است. همچنین با تهاجمی تر شدن افزایش نرخ بهره از سوی ایالات متحده آمریکا روند قیمت طلا در بازارهای جهانی ریزشی شد. در واکنش به حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه .

بیت کوین عقب نشینی کرد

میلیارد دلار برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 0.71 درصد کمتر شده است. در حال حاضر 38.85 درصد کل بازار ارز های دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 0.34 درصد کاهش داشته است. حجم کل بازار ارز های دیجیتال در 24 ساعت گذشته 78.22 میلیارد دلار است که 22.82 درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 5.86 میلیارد دلار است که 7.50 درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارز های دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 73.08 میلیارد دلار است که 93.43 درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارز های دیجیتال است. .

میثم شوشتری: روند صعودی جدید بورس از هفته آینده تا اواخر مهر است

. میثم شوشتریبه تشریح نقش بازارهای جهانی و تحولات بین المللی بر اقتصاد ایران پرداخت و تصریح کرد: تورم اروپا و آمریکا و نرخ بهره ای که قرار است تا چند وقت دیگر اعلام شود که احتمالا مجددا 0/75 خواهد بود، برای بازار سرمایه ایران و قیمت دلار بسیار موثر است. وی یادآور شد: ممکن است با این اتفاق بازار ارز دیجیتال و طلا روند نزولی به خود بگیرند و کامودیتی ها کمی رشد داشته باشند که .

پیش بینی قیمت طلا و ارز فردا پنجشنبه (24 شهریور 1401)

به گزارش شهرآرانیوز، قیمت طلا و سکه، امروز چهارشنبه 23 شهریور 1401، در منابع مختلف روند نوسانی داشت. قیمت دلار نتوانست روند افزایشی خود را در کانال 31 هزار تومان حفظ کند و اونس جهانی نیز کاهش قیمت داشت. در نتیجه نرخ طلا و سکه نیز اصلاح شد. اخبار و سیگنال های موثر بر بازار را بخوانید. امروز روند قیمتی طلا و سکه تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار و کاهش قیمت اونس، نزولی بود. شب گذشته، نرخ تورم .

سیگنال رییس کل بانک مرکزی به بازار ارز

و تحولات آن تاثیر روانی دارد. رئیس کانون صرافان با بیان این که دلار توافقی معادل 30 هزار تومان و این ارز در بازار آزاد بالای 31 هزار تومان معامله می شود، متذکر شد: افزایش تقاضای حال حاضر در بازار به مصرف کنندگان واقعی در این بازار مربوط می شود که پیش بینی این است که بعد از تعطیلات و ابتدای مهرماه با کاهش تقاضا روبرو شویم که این موضوع، روند کاهشی در قیمت ها را در پی دارد اما کاهش قابل توجه در نرخ ها به اخبار سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. .

عملکرد منفی شاخص کل بورس در هفته ای که گذشت / پیش بینی بورس

هم شاهد افزایش قیمت بودیم. ارز نیمایی رسما به بالای 27 هزار تومان رسید، رقمی که از آبان 99 بی سابقه بوده است. این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح داد: بر اساس آمار همیشه دلار نیمایی بین 80 الی 85 درصد قیمت ارز آزاد بوده است. بنابراین الان قیمت دلار نیمایی به دلار آزاد متعادل است. اما نسبت بازار سهام به دلار نیمایی برای ما مهم است. وی ادامه داد: دلار نیمایی از خرداد 1400 روند .

نوسانات دلار در بازار آزاد از اول شهریور تا امروز

می دانند. به عقیده بسیاری از کارشناسان سیاسی-اقتصادی بازار تهران درصورتی که در جلسه روزهای گذشته شورای حکام قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر می شد چشم انداز نشست های هسته ای وین به طور کامل از بین رفته و روند افزایشی نرخ ارز سرعت بیشتری به خود می گرفت. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در پایان معاملات روز گذشته با حدود 100 تومان کاهش نسبت به نرخ روز گذشته به رقم 31 هزار و 250 تومان رسید .

رییس هیات موسس کانون صرافان: می توان انتظار داشت نرخ دلار به 40 هزار تومان برسد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، علی اصغر سمیعی، رییس هیات موسس کانون صرافان، با بیان اینکه قیمت دلار به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده، به سایت دیده بان ایران گفت: اگر قیمت ها واقعی باشند می توان انتظار داشت نرخ دلار به 40 هزار تومان برسد. پنجشنبه در بازار تهران هر دلار آ مریکا حدود 31800 تومان معامله شد. .

قیمت طلا و ارز امروز 23 شهریور 1401

درصد رشد کرده است. قیمت سکه طرح قدیم نیز روند افزایشی داشته و به 13 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. این رقم حدود 383 هزار تومان بیشتر از روز گذشته است. پیش بینی قیمت طلا و سکه با توجه به نوسانات پردامنه بازارهای مالی در روزهای اخیر و همزمانی آن با انتشار اخبار ناامیدکننده پیرامون وضعیت برجام، فعالان بازار انتظار دارند امروز نیز شاهد رشد قیمت ها باشند. اظهارات آنتونی بلینکن .

بازار صعودی آهن و ارز

حالی که چندی پیش نرخ دلار به 28 هزار تومان نیز رسید. گزارش ها حاکی است که روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد حدود 31 هزار و 750 تومان به فروش رسید. تحلیل نوسانات بازار آهن به موازات افزایش نرخ دلار و اثر روانی آن بر نرخ فولاد شاهد افزایش قیمت روزانه اهن الات در عمده شرکت ها بودیم به طوری که بیش از نیمی از کارخانه ها قیمت میلگرد آجدار را با 100 الی 300 تومان افزایش عرضه کردند و .

دست رد پارامترهای داخلی و خارجی به شاخص بورس

رشد و یا عدم رشد بسیاری از سهم های که مواد اولیه آن وابستگی به نرخ جهانی دارد اشاره کرد. که در همین رابطه امین بهمنش کارشناس بازارهای بین المللی هم در پاسخ به این سوال که علت عدم تغییر در شاخص کل بعد از حدود شش ماه از ابتدای سال به خبرگزاری بازار گفت: علاوه بر عوامل داخلی مثل نرخ ارز، تورم، نرخ بهره بین بانکی و غیره یکی از عوامل مهم در عدم رشد برخی از سهم ها کاهش قیمت جهانی کامودیتی ها .

راه اندازی سامانه مظنه های خرید و فروش ارز توافقی

تومان به فروش رسید.هر یورو نیز در صرافی های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ 28 هزار و743 تومان معامله شد.قیمت خرید هر دلار توسط صرافی های بانکی 28 هزار و 457 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 457 تومان اعلام شد.علاوه بر این، قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی 28 هزار و 214 تومان و نرخ فروش آن 28 هزار و 470 تومان بود، این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار 28 هزار و 216 .

راه اندازی سامانه مظنه های خرید و فروش ارز توافقی در بازار متشکل ارزی، سکه 14 میلیون و 270 هزار تومان شد

اقتصادگردان- گروه بانک و بیمه - محسن شمشیری هر مثقال طلا در بازار داخلی، 5 میلیون و 785 هزار تومان ارزش گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1706 دلار است. هر دلار در صرافی های بانکی با 101 تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ 28 هزار و 743 تومان به فروش رسید. هر یورو نیز در صرافی های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ 28 هزار و743 تومان معامله شد.قیمت خرید هر دلار توسط صرافی های بانکی 28 هزار و 457 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 457 تومان اعلام شد. .

بی اعتمادی بازار مالی کالایی به صعود ارزی

قرمزپوشی بازارهای مالی و مشتقه پس از ثبت بازده مثبت هفتگی نرخ آزاد ارز از ابتدای هفته جاری با احتمال بی نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام مجددا وارد مسیر رشد قیمت شد و این موضوع زمینه سبزپوشی بازارهای مالی و مشتقه در بورس کالای ایران را فراهم کرد. به این ترتیب، جریان ورود نقدینگی به بازار مشتقه بورس کالای ایران نیز پس از چند هفته کاهشی بودن، مجددا روز سه شنبه هفته جاری افزایشی شد. البته این روند روز چهارشنبه با عقبگرد نرخ ارز در بازار داخل معکوس شد، به نحوی که از سویی بازار گواهی سپرده سکه طلا قرمزپوش شد و از سوی دیگر مجددا نقدینگی از صندوق های طلا با .

دلار جام بی تفاوتی به برجام را سر کشید

دولت سیزدهم نرخ ارز در محدوده 31 هزار تومان به سر می برد، این در حالی است که نرخ دلار در دولت گذشته تا مرز 33 هزار تومان نیز جهش داشت، ولی با سیاست های اعمالی دولت سیزدهم و تقویت اقتصاد داخلی، تجارت نفتی و غیرنفتی و اصلاح نرخ ارز ترجیحی شاهد ثبات در بازار هستیم. علی صالح آبادی درخصوص شرایط حواله های ارزی عنوان کرد: در حال حاضر و در زمینه حواله ارزی شرایط ما به گونه ای است که حجم عرضه ارز به .

مسئولان نسبت به قاچاق پیاز زعفران بی‌تفاوت نباشند

عضو شورای ملی زعفران گفت: سال‌هاست که پیاز زعفران از مرزهای کشور خارج می شود و همین امر موجب شده است آمار تولید این محصول در کشورهای همسایه مثل افغانستان افزایش پیدا کند.

مسئولان نسبت به قاچاق پیاز زعفران بی‌تفاوت نباشند

علی حسینی -عضو شورای ملی زعفران- در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در رابطه با آزاد شدن ارسال پیاز زعفران و حذف ممنوعیت ۱۰ ساله صادرات آن بیان داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی این مسئله را برعهده گرفته است. من نیز به عنوان نائب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان این خبر را از رسانه ها شنیده‌ام؛ یعنی در این خصوص هیچ مشورتی با انجمن ها نشده است. ممنوعیت چندین ساله صادرات پیاز زعفران حذف شد و برای اولین بار نظارت فنی، ساماندهی و صدور مجوز حمل پیاز زعفران به دیگر استانها به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است.

او تاکید کرد: آیا بهتر نبود که با تشکل ها و کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند و عمر خود را در کاشت و برداشت زعفران گذاشته اند مشورتی صورت می گرفت؟

حسینی در ادامه گفت: مشخص نیست که ارسال پیاز زعفران با چه ساز و کاری باید صورت گیرد و مطالعه زیادی در این خصوص انجام نشده است.

عضو شورای ملی زعفران در واکنش به قاچاق پیاز زعفران به کشورهای همسایه بیان داشت: سال‌ها است که این محصول از مرزهای کشور خارج می شود و همین امر موجب شده است آمار تولید این محصول در کشورهای همسایه مثل افغانستان افزایش پیدا کند. باید نسبت به جلوگیری از قاچاق این محصول اقدامات جدی صورت گیرد و مسئولان نباید نسبت به این مساله بی تفاوت باشند.

بی‌تفاوتی اکثر بازارها به تهدیدهای ترامپ

اقتصاد,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بورس و سهام

در هفته‌ای که گذشت بازار ایران پر نوسان بود؛ به غیر از بورس که وضعیت رو به رشدش را ادامه داد و تاثیر منفی از اظهارات بی اساس دونالد ترامپ - رییس جمهوری آمریکا - دریافت نکرد، بقیه بازارهای شاخص و اصلی مانند نفت، سکه و دلار با نوسانات و افزایش قیمت مواجه شدند که برای سکه و نفت که به ترتیب رکوردهای پنج سال و یک ماه اخیر بازار خود را شکستند، بیشتر از دلار بود.

به گزارش ایسنا، در هفته‌ اخیر رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی‌ها و اظهارات خود به ویژه در جمعه شب به انتقاد، توهین و تخریب ایران پرداخت و خود را مخالف سرسخت برجام نشان داد که به قول خودش هر وقت بخواهد آن را لغو می‌کند. البته اظهارات مسئولان دولت ایران و کشورهای ۱+۵ نشان می‌دهد که ترامپ به گفته برخی تحلیلگران بین المللی تنها رجز خوانی کرده و به اصطلاح بلوف زده است که باید دید این صحبت‌های بی‌پایه ترامپ تا چه اندازه بر بازار ایران تاثیرگذار بوده است.

نگاهی به بازار ایران نشان می‌دهد که بورس نه تنها تاثیر منفی از این تهدیدها دریافت نکرده بلکه روند رو به رشد خود را ادامه داده است. بازار دلار نیز با نوسانات زیاد رو به رو شد؛ اما در روزهای پایانی هفته حدود ۷۰ تومان نسبت به ابتدای هفته افزایش قیمت داشت.

نرخ دلار در یک هفته اخیر با تغییر و تحولات زیادی همراه شد و قرار گرفتن در مسیر صعودی و عبور از مرز ۴۰۰۰ تومان به بالاترین نرخ در سال جاری رسید؛ چرا که دلار در ۱۵ مهر ماه با نرخ ۳۹۷۱ تومان در بازار آزاد داد و ستد می‌شد که در روزهای بعد با حرکت صعودی مواجه شد؛ به گونه‌ای که در شانزدهم مهر به ۳۹۷۸ تومان و در هفدهم مهر ماه رکورد سال جاری را شکست و ۴۰۴۱ تومان عرضه شد. در روزهای بعد تا حدودی مسیر دلار معکوس شد و در هجدهم مهر به ۴۰۲۴ تومان رسید و در روز بیستم مهر ماه دلار با شیب کند به سمت کاهش رفت و قیمت ۴۰۱۷ تومان را ثبت کرد و در بیست و دوم مهر ۴۰۰۷ تومان فروخته شد که بررسی نرخ دلار در این بازه زمانی هفت روزه نشان می دهد ۷۰ تومان افزایش نصیب دلار شده است.

البته باید در نظر داشت که افزایش قیمت دلار در ایران نه به دلیل اظهارات ماجراجویانه ترامپ بلکه مربوط به عوامل جهانی آن بود. برای تقویت دلار پنج عامل اصلی وجود دارد که بررسی آنها نشان می‌دهد ارقام اقتصادی بهتر از انتظار آمریکا به خصوص در روزهای ابتدایی هفته قبل، سیر صعودی دلار را کلید زد. از سوی دیگر بحث نرخ بهره آمریکا و احتمال افزایش آن مطرح بود؛ به گونه‌ای که تعداد بیشتری از اعضای کمیته سیاست باز فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره آمریکا تا پایان سال جاری میلادی حمایت کردند که در اصل مهم‌ترین دلیل تقویت دلار در هفته اخیر به این موضوع برمی‌گردد. این در حالی است که در حال حاضر فعالان بازارهای مالی احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی آمریکا در ماه دسامبر را تا ۸۳ درصد تخمین می‌زنند.

گرچه اخبار مایوس‌کننده اشتغال غیرکشاورزی در روز پایانی هفته تا حدی موجب ایجاد زمینه برای تضعیف ارزش دلار شد، ولی توجه بازار ارز به افزایش نرخ بهره آمریکا در حدی بود که این خبر مایوس‌کننده درباره اشتغال کشاورزی نتوانست روند تقویت دلار را معکوس کند.

عامل اثرگذار مهم دیگر بر تقویت دلار به جریانی در بانک مرکزی اروپا برمی‌گردد؛ به طوری که صورتجلسه ماه گذشته این بانک که نشان از دیدگاه بسیار محتاطانه اعضای شورای حکام در خصوص کاهش خرید اوراق قرضه داشت، موجب تضعیف یورو شد که بر تقویت دلار اثرگذار بود.

ضعف شاخص‌های مدیران خرید کارخانه‌ای و ساخت و ساز انگلیس و همچنین بروز ناآرامی‌ها پس از همه‌پرسی استقلال در ایالت کاتالونیای اسپانیا دو دلیل دیگری هستند که بانک مرکزی آنها را موجب تقویت دلار در بازارهای جهانی اعلام کرده است.

سکه و ثبت رکوردهای جدید

اما سکه تمام بهار آزادی رکورد گرانی خود را در پنج سال گذشته با قیمت یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان شکست. طی هفته اخیر سکه تمام طرح جدید مانند دلار حرکت صعودی داشت و با رسیدن به نرخ یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان به بالاترین نرخ در پنج سال گذشته رسید. سکه تمام در پانزده مهر یک میلیون و ۲۸۷ هزار تومان در بازار داد و ستد شد. یک روز بعد به یک میلیون و ۲۹۷ هزار تومان رسید و در هفدهم مهر از مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عبور کرد و به یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان رسید و نهایتا با ادامه نوسانات مثبت و منفی خود روی همین نرخ ماند. البته بررسی‌ها نشان می دهد که سکه تمام طرح جدید در یک هفته گذشته ۳۳ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.

بررسی‌ها از بازار طلا نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها نه به دلیل اظهارات ترامپ بلکه به دلیل افزایش نرخ جهانی دلار بود. به گفته محمد کشتی آرای، در طول هفته گذشته برخلاف هفته قبل از آن که قیمت جهانی طلا آرام و ثابت بود، مسائل مختلفی در دنیا باعث شد که قیمت جهانی طلا در طول هفته حدود ۱۸ دلار نوسان داشته باشد که این نوسان به سمت افزایش بوده است.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در این بازه زمانی با افزایش ۳۰۰۰ تومانی به بیش از ۱۲۵ هزار تومان و اونس جهانی طلا نیز با رشد ۲۶ دلاری به حدود ۱۳۰۳ دلار رسید.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: هر اونس ۱۲۷۵ دلار بود تا ۱۲۹۸ دلار افزایش قیمت داشته است؛ یعنی به طور متوسط حدود ۱۸ دلار افزایش قیمت پیدا کرده است. در یک هفته گذشته برخلاف تصورات و پیش‌بینی ها که در ماه محرم داد و ستدها کاهش پیدا می‌کند و هم قیمت ها تعدیل می‌شود ولی با توجه به افزایش قیمت جهانی در چند روز گذشته و از طرفی افزایش قیمت ارز باعث شد که قیمت سکه بعد از پنج سال به بالاترین رقم یعنی به بالای یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.

وی ادامه داد: این درحالی است که رکورد قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در هفته های گذشته که به بالای ۱۲۵ هزار تومان رسیده بود شکسته شده بود. در مجموع آنچه مسلم است این که با این افزایش قیمت‌ها مجددا نگاه خیلی از مردم به ارز و سکه معطوف شده است.

کشتی آرای افزود: از طرفی هم در بازار طلا و سکه اتفاق خاصی پیش نیامده و تقاضای اضافی ایجاد نشده است ولی افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز بوده است.

بازار نفت و رشد قیمت‌ها

بازار نفت نیز در این مدت با رشد قیمت‌ها مواجه بود. بهای معاملات نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا روز جمعه در بالاترین قیمت دو هفته گذشته بسته شد و برای کل هفته بیش از چهار درصد رشد داشت که بزرگترین رشد قیمت در یک ماه اخیر بود. بهای معاملات نفت از ترکیبی از عوامل مختلف شامل آمار واردات مثبت چین و ریسک‌های ژئوپلیتیکی مربوط به مناطق نفت خیز در خاورمیانه و البته در پی امتناع ترامپ از تایید پایبندی ایران به برجام افزایش یافت.

ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک پس از عربستان سعودی و عراق است. ترامپ، توافق هسته ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌ها می‌داند. وی در سخنرانی که روز جمعه داشت، از تایید پایبندی ایران به برجام خودداری کرد. برجام هر سه ماه یکبار بازبینی می‌شود. زمان بعدی تایید پایبندی ایران به برجام ۱۵ اکتبر برابر با یکشنبه ۲۳ مهر است. برجام توافق بین المللی سال ۲۰۱۵ برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران در قبال لغو تحریمهای اقتصادی بود و اجرای آن به برچیده شدن تحریمها در ابتدای سال ۲۰۱۶ منجر شد و به ایران امکان داد تولیدش را به حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. ترامپ برنامه‌هایی را برای یک استراتژی جدید در برخورد با ایران اعلام کرده که شامل تحریم‌های جدید خواهد بود.

به گفته تحلیلگران، این اقدام ممکن است بر ظرفیت صادرات ایران تاثیر داشته باشد اما احتمالا در کوتاه مدت تاثیری نخواهد داشت. فیلیپ فلاین، تحلیلگر ارشد بازار در گروه پرایس فیوچرز در این باره به مارکت واچ گفت: ترامپ برجام را به دست کنگره سپرده است؛ اما با دادن اختیار به کنگره، نگرانی نسبت به واکنش فوری از سوی ایران یا تحریم‌ها علیه بخش نفت این کشور فعلا کاهش پیدا کرده است.

بازار نفت پس از اینکه ترامپ به وضع فوری تحریم‌ها علیه ایران اقدام نکرد، از رشد چشمگیری که اوایل معاملات روز جمعه داشتند، عقب نشینی کرد. ترامپ به کنگره ۶۰ روز فرصت داده تا درباره وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران تصمیم بگیرد. به گفته تحلیلگران، بازار از اینکه آمریکا از برجام خارج نشد، اندکی آسودگی خاطر پیدا کرد اما عامل دیگری که رشد قیمتها را محدود کرد، گزارشی درباره احتمال انصراف غول نفتی آرامکوی عربستان از عرضه اولیه عمومی ۵ درصد از سهام این شرکت و در عوض فروش سهام به سرمایه گذاران خصوصی بود.

به گفته فلاین، برخی در بازار از این واهمه دارند که عربستان دیگر انگیزه سابق برای افزایش قیمت نفت را نداشته باشد اما اگر سعودی‌ها بخواهند سهام آرامکو را به صورت خصوصی به فروش رسانند، همچنان به قیمت‌های بالا برای فروش سهام آرامکو به قیمت خوب نیاز دارد.

ادامه سیر صعودی بورس تهران

در هفته گذشته شاخص کل با افت ۶۸۵ واحدی همراه بود و کانال ۸۵ هزار واحدی را ترک کرد اما با وجود صحبت‌های ترامپ در جمعه شب، بورس با واکنش منفی همراه نبوده و امروز رشد ۵۱۹ واحدی را تجربه کرد و شاخص وارد کانال ۸۵ هزار واحدی شد.

بی تفاوتی بورس به نوسان قیمت ارز

در حالی دیروز میزان انجام معاملات خرد در بورس با رشد مواجه شد که خروج پول از بازار سرمایه نیز کاهش یافت.

بی تفاوتی بورس به نوسان قیمت ارز

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از فارس، بورس اوراق بهادار تهران در حالی دیروز نیز با کاهش همراه شد که باز هم به دلیل معامله اوراق بدهی مانند همه دوشنبه‌های بورسی، ارزش معاملات در بورس رشد داشته است.

به عبارت دیگر، معاملات بازار سهام در روز دوشنبه همچنان از سمت عرضه تحت فشار بوده است و فروشندگان با توجه به مختصات کنونی بازار سهام همچنان در حال فروش به هر قیمتی هستند.

بخشی از رفتار معامله گران بازار سهام متاثر از دورنمای تردید و انتظار در بازار سهام همچنان غیرفعال است. به نظر می‌رسد، تنها در صورت تداوم سیگنال‌های مثبت از وین، تثبیت قیمت ارز و انتشار گزارش‌های مثبت ۹ ماهه شرکت‌ها، شاهد فعال شدن توان خریداران خواهیم بود. در چنین حالتی می‌توان شاهد بود که بازار سرمایه در وضعیت متعادل و مثبت قرار بگیرد.

تداوم خروج سرمایه حقیقی و افزایش آن مهمترین سیگنال‌ منفی معاملات روزهای گذشته در بورس تهران است، اما در کنار آن تداوم مازاد عرضه در بازار دیگر نشانه مهم معاملات روز دو هفته گذشته است. امروز نیز برای چهاردهمین روز پیاپی بازار با مازاد عرضه بسته شد.

واکنش نشان ندادن بازار سرمایه به تغییرات قیمت دلار در بازار یکی از نکات مثبت این روزهای بازار است. در صورتی که بورس هم نسبت به افزایش قیمت دلار و هم نسبت به کاهش قیمت ها بدون واکنش باشد، می‌توان امیدوار بود که تقسیم بندی بازار به سهم‌های دلاری و ریالی از بین برود.

رشد و ریزش شاخص کل در دو نیمه متفاوت بازار

نکته قابل توجه در معاملات امروز، رشد بازار در نیمه ابتدایی بازار بود. شاخص کل بازار سرمایه در معاملات امروز تا ۳ هزار و ۳۳۳ واحد رشد کرد، اما در نهایت با کاهش ۴ هزار و ۲۷۱ واحدی به عدد یک میلیون و ۳۰۶ هزار و ۵۳۲ واحدی رسید. بازدهی شاخص کل بورس طی معاملات امروز منفی ۰.۳۳ درصدی بوده است.

شاخص کل هموزن نیز در نیمه اول معاملات امروز با رشد هزار و۱۳ واحدی روبرو شد، اما در پایان معاملات بورس، شاخص کل هموزن با کاهش هزار و ۳۹۴ واحدی به عدد ۳۴۵ هزار و ۸۴ واحدی رسید. بازدهی این شاخص نیز منفی ۰.۴۰ درصد بوده است. شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با رشد ۳.۵ واحدی به عدد ۱۷ هزار و ۸۷۵ واحد رسید.

کاهش خروج پول از بورس

طی معاملات امروز شاهد تغییر مالکیت از حقیقی ها به حقوقی‌های بورس بودیم. در معاملات روز دوشنبه ۲۷۴ میلیارد تومان از بروس خارج شد که نسبت به معاملات روز گذشته حدود ۲۹ درصد کاهش یافته است. تعداد روزهای خروج پول در دی ماه سال جاری به ۱۸ روز رسید.

نمادهای خودرو، فملی و سمگا بیشترین میزان خروج پول را داشته و سهم های وحافظح، کمنگنز و انرژی ۳ بیشترین میزان ورود پول را داشته‌اند.

کمبود نقدینگی در بازار سهام عمده‌ترین مشکل برای تغییر روند است. در صورتی که فکری برای این مساله نشود، می‌توان گفت، رکود بازار به شدت عمیق خواهد شد.

رشد معاملات خرد و کل معاملات

ارزش کل معاملات فرابورس مانند همه دوشنبه‌های گذشته به مدد رقم معاملات اوراق بدهی دولت مربوط به بانک مرکزی که در شبکه بانکی خرید و فروش می‌شود و ارقام آن در فرابورس ثبت می‌شود،‌ رشد سه هزار و ۳۷۷ درصدی را نشان می‌دهد.

ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۴۷ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان بود که ۹۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

معاملات خرد در بازار سهام در روز دوشنبه با افزایش ۱درصد به دو هزار ۲۴۳ واحد رسید که ۲ درصد کل معاملات بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

رشد صف‌های خرید در بورس

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، ۱۳۵ نماد رشد قیمت داشتند که ۹۵ نماد بورسی و ۴۰ نماد فرابورسی بودند. از این تعداد سهم، ۱۳ سهم در پایان معاملات در صف خرید قرار داشتند. یعنی ۲۷ درصد بازار رشد قیمت داشتند.

ارزش صف‌‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۲۹ درصد رشد کرد و در رقم ۴۴ میلیارد تومان ایستاد. امروز نماد ونیرو (شرکت سرمایه گذاری نیرو)، فروس (شرکت فروسیلیس ایران) و کمنگنز (شرکت معادن منگنز ایران) بیشترین صف خرید را داشتند.

رشد صف‌های فروش در بازار سرمایه

در معاملات روز دوشنبه تعداد ۳۳۷ نماد کاهش قیمت داشتند که ۲۴۰ نماد بورسی و ۹۷ نماد فرابورسی بودند. تعداد صف‌های فروش نیز با رشد مواجه شدند و تعداد آنها به ۵۲ نماد رسید. یعنی ۶۸ درصد بازار افت قیمت داشتند.

در پایان امروز، ارزش صف‌‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز یکشنبه ۶۹ درصد افزایش یافت و ۱۶۹ میلیارد تومان شد. امروز سهم های ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان)، غدشت (شرکت دشت مرغاب) و وسخوز (شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان) بیشترین صف فروش را داشتند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.