پول کاغذی چگونه رواج پیدا کرد؟گل کاغذی Bougainvillea جنسی از گیاهان تیره نیکتاژینه ها Nyctaginees است. این گل درختچه ای زیبا با شاخه های رونده و برگهای متقابل میباشد . گلهایش نا معلوم و چندان جالب نیستند . ولی آنچه این گل را زینتی و مورد توجه قرار داده وجود برگچه های صورتی ، قفائی ، بنفش ، قرمز ، زرد طلائی و سفیدی است که گل آنرا احاطه کرده است و مردم عادی آن برگه ها را گل این گیاه می دانند .
در جنوب ایران اغلب دیوارها و سر در منازل بوسیله این درختچه پوشسیده شده که در اوائل فروردین و اواسط پائیز گل فراوانی می دهد . در نقاط سردسیر باید گلدانهای کاغذی را از اواخر مهرماه به داخل گلخانه برد .
چون در مقابل سرما مقاومت ندارد . همچنین باید توجه داشت که اگر زمستان به این درختچه آب زیاد بدهند ریشه اش می پوسد . زمستانها باید کمی به بوته های گل کاغذی استراحت داد ، باین ترتیب که اگر گلدانها در منزل است محل نسبتا خنکی را برای آن انتخاب کنند و خیلی کم به آن آب بدهند .
خاک مناسب برای گل کاغذی مخلوطی از دو پنجم خاک مرغوب باغچه ، دو قسمت کود پوسیده دامی و یک قسمت ماسه می باشد .
معمولا بعد از استراحت زمستانه باید گلدانها را در محلی آفتابگیر و محفوظ قرار داد . این گلدانها در اسفند و فروردین و اردیبهشت گل فراوان می دهند . پس از اتمام گل بوته ها را هرس می کنند تا مجددا شاخه های نو بیآورد .
به این دلیل که گل کاغذی در روی شاخه های جوان و در راس آن شکوفا میشود . گل کاغذی در مهرماه نیز گل فراوانی می دهد .
اگر گل کاغذی را هرس نکنند قسمت عمده مواد غذائی به مصرف شاخه های قدیمی می رسد و درختچه بتدریج ضعیف و برگها زرد پول کاغذی چگونه رواج پیدا کرد؟ شده و بوته کم گل می شود . یا اصولا گل نمی دهد .
از اوائل بهار هر ۱۵ روز یکبار باید کود کامل تجارتی بصورت مایع به گلدانها داده شود . گل کاغذی را در داخل ساختمان نمی توان بخوبی نگهداری کرد . زیرا به روشنائی زیاد احتیاج دارد .اغلب بعد از انتقال گلدان از گلخانه به داخل منازل گلها می ریزد .
زیرا درختچه در مقابل تغییر مکان حساس است .
● انواع مختلف گل کاغذی :
۱) گل کاغذی باشکوه B.fastuosa :
که دارای درختچه ای قوی با برگهای بیضی نوک تیز و برگه های ( برگه هائی که مردم عادی آنرا گل می دانند ) صورتی مایل به قفائی است .
این قسم را از قدیم می کاشته اند . ولی بعدا جورهای تازه که بدست آمده و برگچه های آنها به رنگ زرد نارنجی ، قرمز شنجرفی است ، بسیار پُر گل تر از قسم اصلی می باشند ، بیشتررواج یافته بطوریکه کم کم کاشتن قسم اصلی متروک میشود .
این جورها در تهران به گل کاغذی مصری معروف شده ، زیرا قلمه های آنرا از مصر آورده و زیاد کرده اند
۲) گل کاغذی گلابرا B.glabera :
اصل آن از کشور برزیل است . بوته آن رونده و پوست شاخه ها قهوه ای دارای تیغهای کمانی به بلندی یک سانتیمتر با برگهای بیضی نوک تیز مایل به کبود که برگه های اطراف گلش صورتی است .
این قسم زیاد کاشته شده و از آن جورهای متعددی بدست آورده اند بنام های :
الف) گل کاغذی ساندر B.sanderiana :
با گلهای فراوان به رنگ زرد تیره .
ب) گل کاغذی ابلق B. variegate :
که برگهایش از لکه های سفید ابلق شده است .
پ ) گل کاغذی سیفری B.cyphery :
که برگچه های دور گلش صورتی پُر رنگ است .
ت ) گل کاغذی کریمسون لاک B.crimson lake :
با برگچه های بزرگ بیضی به رنگ شنجرفی میباشند .
۳ ) گل کاغذی خاص B.seeciosa :
که برگچه های دور گل آن به رنگ صورتی مایل به بنفش میباشد .
از این قسم جوری بنام :
▪ گل کاغذی برزیلیB.brasiliensis : بدست آورده اند که رنگ برگچه ها قرمز تند یا قرمز شنجرفی میباشد .
۴ ) گل کاغذی رفول ژن B.refulgens : که شاخه های گلدار آن دراز و آویخته و برگچه های دور گلش ارغوانی مایل به بنفش است .
گل کاغذی احتیاج به کود قوی و فراوان و آب کم و مرتب دارد .
بهتر است به گلدان های آن تمام فصل مساعد و موقعی که بوته ها زیر گل می باشند هر ۱۵ روز یکبار کود مایع داده شود .
● تکثیر :
گل کاغذی را عموما به وسیله قلمه زدن شاخه های نیمه خشبی ( چوبی ) آن زیاد می کنند .
باین منظور در خردادماه قلمه های سبزی را که دارای برگ باشند در گلدانی از ماسه نرم فرو کرده و یک صفحه شیشه ای روی گلدان میگذارند یا آنرا بداخل گلخانه می برند .
بعد از سه هفته قلمه ها ریشه های کوچکی می دهند که هرکدام را در گلدان کوچکی در مخلوط ( دو قسمت خاک برگ و یک قسمت ماسه ) می کارند .

ایرانیان و پول کاغذی

ایرانیان و پول کاغذی
پول کاغذی نخستین بار در دوره مغول جرقه ای زد و سپس از بین رفت. در ادامه سرنوشت پول کاغذی را در ایران قدیم می خوانید.
یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دوره مغولان پیدایش پول کاغذی در این دوره است. پول کاغذی با نام «چاو» نخستین بار در زمان گیخاتو، شاه مغول، در اثر مبادلات اقتصادی با چین پا به عرصه وجود گذاشت. رایج کردن پول کاغذی به تشویق صدر جهان، صدراعظم گیخاتو، برای سر‌و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی آن زمان انجام شد. اما چنان با واکنش شدید ایرانیان به‌خصوص مردم تبریز رو‌به‌رو شد که گیخاتو دستور جمع‌آوری آن را داد.

پیدایش پول کاغذی که جرقه آن در دوره مغول زده شده بود، در همان زمان از بین رفت و تا محدوده زمانی بسیار وسیعی دیگر اثری از آن به چشم نخورد.
سابقه انتشار اسکناس در ایران به دوره‌ی گیخاتوخان، پنجمین ایلخان مغول برمی‌گردد.شرایط نامناسب اقتصادی و نیاز به واردات مواد غذایی که بر اثر خشکسالی و رکود کشاورزی در دوره‌ی ایلخانان به‌وجود آمده بود، حاکمان را بر آن داشت تا سکه‌های طلا و نقره را از دست مردم جمع کنند.

در سال 693 هجری، زمانی که گیخاتوخان بر ایران فرمان‌روایی می‌کرد، در نتیجه‌ی هزینه شدن بیش از اندازه‌ی زر و سیم برای خوشگذرانی خان مغول و اطرافیانش، خزانه‌ کشور تهی شد و حتی برای غذای روز نیز پول کافی در دسترس نبود. در این میان، فردی به نام عزالدین‌محمد‌بن‌مظفر‌بن‌عمید، که از وضعیت چین و سرزمین‌های زیر فرمان قاآن آگاه بود، خود را به صدر‌جهان‌زنجانی، وزیر گیخاتوخان رسانید و به او پیشنهاد کرد به جای زر و سیم، چاو را در سرزمین ایلخانان رواج دهد و بحران مالی را از این راه حل کند.

به فرمان ایلخان خرید و فروش با زر و سیم ممنوع شد و در هر شهری اداره‌ای به نام چاوخانه بنیان‌گذاری شد و پول کاغذی برای مدتی، هر چند کوتاه، رواج پیدا کرد. این پول، قطعه کاغذی مستطیلی شکل بود که روی آن شهادتین، لغب مغولی گیخاتو، مبلغ آن و عبارت زیر نوشته شده بود:
"پادشاه جهان در تاریخ سنه‌ی 693 این چاو مبارک را در ممالک روانه گردانیدتغییر و تبدیل‌کننده را با زن و فرزند به یاسا رسانیده، مال او را جهت دیوان بردارند"

اما طولی نکشید که مخالفت با این پول از شیراز و تبریز آغاز و لذا، چند ماه بیشتر عمر نکرد. با اینکه گیخاتو حکم به لغو آن داد، صدای مخالفت با او نه تنها خاموش نشد بلکه گسترش یافت، نظامیان را هم فراگرفت و به تدریج تبدیل به انتقاد عمومی از فساد اداری شد.
گیخاتو پس از اینکه از مخالفت تنی چند از ژنرال هایش آگاه شد و شنید که دست به نافرمانی زده و درصدد شورش نظامی برآمده اند در سال 1295 میلادی از ترس فرار کرد و به مغان شمالی (نخجوان)

رفت و در آنجا کشته شد. فساد اداری و بوروکراسی بد در ایران از زمان مغولها و کمی بیش از 700 سال پیش آغاز شد، در عصر جانشینان شاه عباس به صورتی دیگر درآمد و پیچیده تر شد و پس از یک دوره اصلاحات در زمان نادر و کریمخان، از اواخر سلطنت فتحعلیشاه قاجار رو به وخامت نهاد بگونه ای که دو مستشار آمریکایی بیطرف ـ مورگان شوستر و دکتر میلسپو ـ به یک نسبت از حل این مسئله ابراز یاس کرده بودند.

مورخان ولخرجی حکمرانان مغولی ایران از اموال عمومی و خزانه (بیت المال)را به دلیل بی اطلاعی از رموز و فنون حکومت و بی اعتنایی نسبت به آن به علت ادامه علامه مندی به زندگانی در حال کوچ و بذل و بخشش به بستگان و خواص نوشته و افزوده اند که این میراث مغول منحصر به ایران نیست، روسیه و چند منطقه اروپایی و آسیایی پیرامون آن هم از قربانیان این میراث هستند که همانا بوروکراسی و فساداداری است. همین فساد اداری یکی از علل فروپاشی شوروی بوده است زیراکه پس از درگذشت لنین، وارثان انقلاب بلشویکی او نتوانستند و یا نخواستند به آن پایان دهند که در فرهنگ کشور ریشه دوانیده است.

به هر حال، چاو مدت زیادی پایدار نماند و با شورش مردم تبریز و سپس شیراز زمینه‌ی اعتراض سراسری فراهم شد و در زمان غازان‌خان دیگر اثری از چاو باقی نماند و سرانجام فقط نامی از آن در تاریخ ماند.
البته، نام چاوخانه به صورت چاپ‌خانه در فرهنگ ایرانی ماندگار شد.

تاریخچه ساخت پول از ابتدا تا به امروز

تاریخچه ساخت پول از ابتدا تا به امروز

در زمان‌های قدیم مردم برای رفع نیازهای خود دست به تلاش‌های فردی از جمله شکار و تولید می‌زدند. با گذر زمان مشکلات و نیازهای آن‌ها تنها با تولید شخصی رفع نمی‌شدند و نیاز بود کالاهای خود را با کالاهای افراد دیگر معاوضه کنند. به این روش، معاوضه مستقیم کالا با کالا گفته می‌شد. برای مدت طولانی مردم از همین روش برای رفع نیازهای عادی زندگی خود استفاده می‌کردند، درحالی که در این روش ارزش و معیاری برای سنجش کالاها وجود نداشت و همین موضوع سبب گشت که را مبادله غیر مستقیم کالا به میان آید که در واقع شروع تاریخچه ساحت پول می‌باشد. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در ارتباط با تاریخچه ساخت پول در جهان و همچنین در ایران با شما در میان بگذاریم و انواع پول را به شما معرفی کنیم.

بلاک چین اولین بار پس از گسترش بیت کوین به میان آمد و ارز دیجیتال برای ثبت اطلاعات کاربران از این سیستم کمک گرفت؛ پیشنهاد دکتر سیگنال به شما، مطالعه مقاله “بلاک چین چیست؟” میباشد تا در این مقاله بتوانید با اطلاعات بسیار مفیدی که با شما در میان میگذاریم، به پاسخ این سوال برسید و بتوانید با دیدگاهی وسیعتر در این حوزه به فعالیت بپردازید.

ممکن است اطلاعات کافی و دقیقی از تعریف بیت کویین نداشته باشید و سوال «بیت کوین چیست؟» هنوز در ذهنتان بدون پاسخ مانده باشد. در مقاله‌ای کاملا تخصصی به بررسی سوال بیت کویین چیست پرداخته ایم، که این مقاله یکی از جامع ترین مقالات ارز دیجیتالی میباشد که با مطالعه‌ی آن میتوانید به پاسخ سوال ذهنیتان برسید؛ پس هرچه زودتر این مقاله ی کهک را مطالعه نمایید.

کیف پول های بیت کوین (Bitcoin Wallet) بسیار زیاد میباشند، زیرا بیت کوین یکی از ارزهای دیجیتال بسیار محبوب است که تمامی شرکت های فعال در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال برای این ارز، کیف پولی را طراحی کرده اند. ولی همه‌ی این کیف پول ها قابل اطمینان نیستند، زیرا که شما قصد دارید مبلغ زیادی از سرمایه خود را پول کاغذی چگونه رواج پیدا کرد؟ در این کیف پول ها نگهداری کنید. در لینک ابتدایی برای شما 5 نوع از بهترین ولت ها و کیف پول های بیت کوین را معرفی نموده ایم که بهتر است آنهارا بشناسید.

اولین مرحله برای شروع ترید بیت کوین و یا سایر ارزهای دیجیتالی، خریدن این ارزها میباشد. آموزش خرید بیت کوین از صرافی را برای شما به همراه عکس آماده نموده‌ایم که با مراجعه به آن میتوانید خرید بیت کوین از پول کاغذی چگونه رواج پیدا کرد؟ صرافی معتبر ایرانی را به صورت دقیق بیاموزید.

معاوضه مستقیم کالا با کالا چه بود چه مشکلاتی داشت؟

انسان‌ها برای رفع نیازهای خود ملزم به معاوضه کالاهای خود با کالاهای افراد دیگر بودند. به این روش معاوضه مستقیم کالا با کالا گفته می‌شد. در این روش امکان سنجش ارزش کالاها و یا واحد معینی که مورد تایید دو طرف باشد، وجود نداشت. از سویی ممکن بود طرفین مبادله دو کالا، هر دو نیاز به کالاهای عرضه‌شده توسط طرف دیگر معامله را نداشته باشند.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: بلاکچین و قراردادهای هوشمند چگونه کار می کنند؟ نحوه نوشتن قرارد های هوشمند

این سیستم داد و ستد اگرچه تا مدت‌ها به عنوان روشی برای تبدیل کالا و خدمات مورد استفاده بود، اما مشکلات بسیار زیادی داشت که همین مشکلات مسبب ایجاد تاریخچه ساخت پول شد. این چالش‌ها و مشکلات عبارتند از:

  • ممکن بود فردی را نیابید که حاضر به تعویض کالای خود با کالای شما باشد و یا این پروسه بسیار زمان‌بر بود
  • ممکن بود کالای شما روی دستتان بماند و دچار آسیب شود یا حتی دیگر قابل استفاده نباشد.
  • اگر کالایی که قصد معاوضه آن را دارید بزرگ باشد، جابه‌جا کردن آن برای معاوضه دشوار می‌شد.
  • ممکن بود سر ارزش‌گذاری با طرف دیگر معامله به توافق نرسید.
  • معمولا امکان بخش‌بنذی کردن کالا وجود ندارد.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

تتر نوعی از ارزهای دیجیتال می‌باشد که در سال 2014 توسط شرکت ifinex راه‌اندازی شد. ارز دیجیتال تتر ابتدا با نام ریل کوین شناخته می‌شد، اما پس از مدتی شرکت ifinex اقدام به تغییر نام آن به تتر نمود. مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی ارز دیجیتال تتر این است که از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال کاملا محفوظ است و دچار نوسانات قیمتی نمی‌شود. ویژگی های مهمتر این ارز دیجیتال را در مقاله مربوطه مطالعه نمایید تا اطلاعات کاملی برای ترید به دست آورید.

تاریخچه ساخت پول در جهان

همانطو که گفتیم مشکلات و چالش‌های روش معاوضه مستقیم کالا با کالا منجر به ایجاد تاریخچه ساخت پول گردید. حدود هفت هزار سال پیش از میلاد در قسمت‌های غربی و مرکزی آسیا تمدن‌های بودند که با استفاده از طلا، نقره، قلع و مسی که از معادن خود استخراج می‌کردند، ابزاری برای مبادله نیز ایجاد می‌نمودند. چهار هزار سال بعد یعنی سه هزار سال قبل از میلاد، در شهرهای مصر و بین‌النهرین استفاده از شمش طلا رایج گشت.

نظر مورخان در رابطه با تاریخچه ساخت پول این است که، سکه‌ها هفت هزار سال پیش از میلاد در پادشاهی باستانی لیدی ساخته شده‌اند. سکه‌های اولیه تولید شده توسط لیدی ترکیبی از طلا و نقره به نام الکتروم بودند. سکه‌هایی که آن زمان مورد استفاده قرار می‌گرفتند لزوما گرد نبودند و در طرح‌های مختلفی وجودد داشتند و تنها نصویری روی آن‌ها نقش بسته می‌شد.

گروهی از محققین و مورخان نیز بر این باورند سازندگان سکه، مهاجرین یونانی بودند که در کشور لیدی دست به ساخت سکه زدند. ساخت پول یکی از بزرگترین اختراعات بشر شناخته می‌شود.

تاریخچه ساخت پول کاغذی در جهان

چینی‌ها اولین کسانی بودند که سال ۱۰۰ میلادی با استفاده از موادی مانند کتان، کنف، بامبو و پوست درخت توت برای دست به تولید کاغذ زدند. همین موضوع سبب گشت که چینی‌ها شروع به نوشتن سند بدهی روی کاغذ و پوست گوزن کردند تا به نوعی تضمین برای مبادلات بلند مدت باشد.

تاریخچه ساخت پول کاغذی یا اسکناس نیز به زمان سلسله پادشاهی «تانگ» در قرن هفتم میلادی در چین بازمی‌گردد. این اسکناس‌های کاغذی بهترین جایگزین برای سکه‌های زیادی شدند که در مبادلات مورد استفاده قرار می‌گرفتند. بسیاری از مقامات محلی چین در آن زمان از بازرگانان خواستند که سکه‌های فلزی خود را در خزانه دولت با اسکناس تعویض نمایند. استفاده از پول کاغذی بعدها و در سلسه سانگ که حدودا سال ۹۶۰ میلادی آغاز شده بود، به صورت رسمی درآمد.

بهترین سایت تحلیل رفتار بیت کوین، کانال و سایت دکتر سیگنال میباشد که این تیم با جمع کردن افراد متخصص و تحلیل‌گر به شما کمک میکند تا دید وسیعی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال پیدا کنید پول کاغذی چگونه رواج پیدا کرد؟ و شمارا در مسیر راهنمایی میکند تا ترید یا خرید و فروشی پر سود داشته باشید. تمام سوددهی در بازرهای ارز دیجیتال به تحلیل بیت کوین وابسته میباشد، به اینصورت که اگر تحلیلگری با بررسی رفتار بیت کوین به شما بگوید که قیمت بیت کوین افزایش میاید، و شما با حساب بر روی حرف ایشان اقدام به خرید بیت کنید، اگر تحلیل اشتباه صورت گرفته باشد، قیمت افت کرده و شما دچار ضرر خواهید شد.

تاریخچه ساخت پول در ایران

تاریخچه ساخت پول در ایران

ساخت پول در ایران نیز دارای تاریخچه‌ای می‌باشد. ایرانیان از همان ابتدای ساخت پول در کشور لیدی، یعنی در زمان هخامنشیان، از وجود آن آگاه بودند، زیرا این کشور توسط کوروش به قلمروی ایران درآمد و در پایتخت آن ضرابخانه یا کارگاه سکه زنی وجود داشتند. اولین سکه‌هایی که در ایران رواج یافتند در زمان داریوش اول بودند و نام آن‌ها دریک بود.

ارزهای دیجیتال یکی از مطمئن‌ترین و بهترین راه‌های سرمایه‌گذاری حال حاضر به شمار می‌آیند. اما این سرمایه‌گذاری مطمئن و خوب می‌تواند در شرایطی برای شما سوددهی نداشته باشد. تمام افراد برای اینکه بتوانند رمز و رازهای ارزهای دیجیتال را کشف کرده و و به سوددهی برسند، ملزم به تحلیل سیگنال ارز دیجیتال می‌باشند. حال با این سوال رو به رو هستیم که سیگنال ارز دیجیتال چیست؟ برای دریافت پاسخ این سوال، پیشنهاد میکنیم تا مقاله تخصصی دکتر سیگنال که در این زمینه برای شما تالیف شده است را مطالعه نمایید تا به پاسخ سوال سیگنال ارز دیجیتال و بیت کوین چیست برسید.

تاریخچه ساخت پول اسکناس در ایران

تا اواسط قرن شانزدهم، استفاده از پول کاغذی در غرب رواج نداشت و بانک‌ها برای فراگیری آن با صدور اوراقی در معاوضه با طلا اقدام نمود. اسکناس از کلمه assignas در فرانسوی گرفته شده که به معنی تضمین پرداخت وجه از طرف دولت بوده است. اولین اسکناسی که در ایران شناخته شد، اسکناس یک درهمی، منقش به لااله‌الاالله و محمد رسول‌الله است که در زمان فرمانروای کی تون مغول و در سال ۶۹۳ هجری قمری در شهر تبریز به چاپ رسیده است.

سازمان تولید اسکناس در تاریخچه ساخت پول در ایران از سال ۱۳۵۱ تاسیس گشت و در همان سال‌ها طرح تاسیس چاپ‌خانه‌ای برای چاپ اسکناس تهیه می‌شود. سال ۱۳۶۱ به صورت آزمایشی اسکناس‌های ۲۰۰ ریالی چاپ شدند و در سال ۱۳۷۶ کارخانه‌ای برای تولید کاغذ اسناد بهادار آغاز شد.

عوامل بسیاری در افزایش و کاهش قیمت بیت کوین تاثیرگذارند. یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت بیت کوین، افزایش تقاضا برای خرید آن می‌باشد. با استفاده از نمودارهای قیمتی بیت کوین و همچنین دامنه نوسانات آن می‌توان قیمت بیت کوین را تحلیل کرد. دامنه نوسانات بیت کوین به عوامل تاثیرگذار برقیمت و نوسانات قیمت بیت گفته میشود پول کاغذی چگونه رواج پیدا کرد؟ که در بحث ارزهای دیجیتال دارای اهمیت بوده و به شما پیشنهاد میکنیم در این مورد بیشتر مطالعه نمایید.

انواع پول

پیشتر در ارتباط با تاریخچه ساخت پول اطلاعاتی در اختیار شما قرار دادیم. لازم است بدانید که پول‌ها انواعی دارند که هریک از انواع آن‌هادارای خصوصیات منحصر به خود هستند. انواع پول‌ها به شرح زیر می‌باشند:

  • پول کالایی
  • پول بی‌شتوانه که با نام پول فیات نیز شناخته می‌‌شود
  • مسکوکات
  • پول بانکی

تاریخچه ساخت پول های گفته‌شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. معمولا در بسیاری از زمان‌ها، پول مورد استفاده مردم در کشورهای مختلف دنیا، پول کالایی بوده است. هرچند که در حال حاضر در تمامی کشورهای دنیا به جای استفاده از سایر پول‌ها، پول فیات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ممکن است برای بسیاری از شما این سوال پیش آید که «چرا به بیت کوین نیاز داریم؟» مقاله‌ای کاملا تخصصی برای شما تهیه نموده ایم تا اطلاعات بیشتری در ارتباط با بیت کوین، علل محبوبیت آن، اهمیت آن با شما در میان بگذاریم و به سوال «چرا به بیت کوین نیاز داریم؟» پاسخ دهیم.

عوامل بسیار فراوانی می‌توانند دلیل افزایش قیمت بیت کوین باشند. اصلی‌ترین دلیل افزایش بیت کوین بدون شک افزایش میزان تقاضای بیت کویین و در مقابل آن کاهش میزان عرضه‌ی بیت کوین می‌باشد. مشخص است که در شرایط این چنینی قیمت یک دارایی مشخص افزایش خواهد یافت؛ پیشنهاد دکتر سیگنال مطالعه مطلب دلیل افزایش قیمت بیت کوین میباشد که این مقاله به چند دلیل افزایش قیمت بیت کوین اشاره خواهیم کرد.

استخراج یا ماینینگ بیت کوین روشی است که در آن افرادی که ماینر نام دارند با دستگاه‌های مخصوصی اقدام به استخراج بیت کوین می‌کنند. این کار تنها با ماینر یا دستگاه بیت کوین امکان پذیر است، اگر علاقه مند به حوزه استخراج با دستگاه بیت کوین هستید، مقاله اختصاصی مارا مطالعه نمایید.

کاغذی | مقالات

کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

امروز پنج شنبه , ۱۲ آبان , ۱۴۰۱ شما در تک بوک هستید.

جستجو در تک بوک با گوگل!

مقاله ایرانیان و پول کاغذی

مقاله ایرانیان و پول کاغذی

ایرانیان و پول کاغذی


در زمان فرمان‌روایی قوبیلای قاآن(۶۹۳-۶۵۸) بر چین، ایرانیان در دستگاه حكومتی مغول‌ها نفوذ زیادی پیدا كردند و زبان فارسی در آن سرزمین گسترش پیدا كرد. در همین دوران، یك ایرانی آگاه و كارآمد، به نام سید اجل، به وزارت رسید. در دوران ۲۵ ساله‌ی وزارت سید اجل، پول كاغذی، معروف به چاو، در چین رواج یافت و تا زمانی كه وی زنده بود، به‌خوبی نظام دریافت و پرداخت را منظم می‌كرد.
پس از مرگ سید اجل، امیراحمد بناكتی به جایگاه وزارت دست یافت كه بدون داشتن اعتبار مالی و تهیه‌ی عایداتی كه پشتیبان چاو باشد، مقدار زیادی از این پول منتشر كرد. در نتیجه‌، ارزش چاو به شدت كاهش یافت و امیراحمد در شورش مردم كشته شد. به این ترتیب، چاو كنار گذاشته شد و حتی پس از مرگ قوبیلای، نتوانستند ارزش از دست رفته‌ی آن را بازگردانند.
در سال ۶۹۳ هجری، زمانی كه گیخاتوخان بر ایران فرمان‌روایی می‌كرد، در نتیجه‌ی هزینه شدن بیش از اندازه‌ی زر و سیم برای خوشگذرانی خان مغول و اطرافیانش، خزانه‌ كشور تهی پول کاغذی چگونه رواج پیدا کرد؟ شد و حتی برای غذای روز نیز پول كافی در دسترس نبود. در این میان، فردی به نام عزالدین‌محمد‌بن‌مظفر‌بن‌عمید، كه از وضعیت چین و سرزمین‌های زیر فرمان قاآن آگاه بود، خود را به صدر‌جهان‌زنجانی، وزیر گیخاتوخان رسانید و به او پیشنهاد كرد به جای زر و سیم، چاو را در سرزمین ایلخانان رواج دهد و بحران مالی را از این راه حل كند.
به فرمان ایلخان خرید و فروش با زر و سیم ممنوع شد و در هر شهری اداره‌ای به نام چاوخانه بنیان‌گذاری شد و پول كاغذی برای مدتی، هر چند كوتاه، رواج پیدا كرد. این پول، قطعه كاغذی مستطیلی شكل بود كه روی آن شهادتین، لغب مغولی گیخاتو، مبلغ آن و عبارت زیر نوشته شده بود:
“پادشاه جهان در تاریخ سنه‌ی ۶۹۳ این چاو مبارك را در ممالك روانه گردانید. تغییر و تبدیل‌كننده را با زن و فرزند به یاسا رسانیده، مال او را جهت دیوان بردارند.”
با وجود این، چاو مدت زیادی پایدار نماند و با شورش مردم تبریز و سپس شیراز زمینه‌ی اعتراض سراسری فراهم شد و سرانجام فقط نامی از آن در تاریخ ماند. البته، نام چاوخانه به صورت چاپ‌خانه در فرهنگ ایرانی ماندگار شد.
منبع : تاریخ مغول، عباس اقبال آشتیانی،چاپ هفتم ۱۳۷۹، انتشارات امیركبیر، صفحه‌ی۱۶۳-۱۶۴ و ۲۵۱-۲۴۸

مقاله پرورش گل کاغذی

مقاله پرورش گل کاغذی

پرورش گل کاغذی


گل کاغذی Bougainvillea جنسی از گیاهان تیره نیکتاژینه ها Nyctaginees است. این گل درختچه ای زیبا با شاخه های رونده و برگهای متقابل میباشد . گلهایش نا معلوم و چندان جالب نیستند . ولی آنچه این گل را زینتی و مورد توجه قرار داده وجود برگچه های صورتی ، قفائی ، بنفش ، قرمز ، زرد طلائی و سفیدی است که گل آنرا احاطه کرده است و مردم عادی آن برگه ها را گل این گیاه می دانند .
در جنوب ایران اغلب دیوارها و سر در منازل بوسیله این درختچه پوشسیده شده که در اوائل فروردین و اواسط پائیز گل فراوانی می دهد . در نقاط سردسیر باید گلدانهای کاغذی را از اواخر مهرماه به داخل گلخانه برد .
چون در مقابل سرما مقاومت ندارد . همچنین باید توجه داشت که اگر زمستان به این درختچه آب زیاد بدهند ریشه اش می پوسد . زمستانها باید کمی به بوته های گل کاغذی استراحت داد ، باین ترتیب که اگر گلدانها در منزل است محل نسبتا خنکی را برای آن انتخاب کنند و خیلی کم به آن آب بدهند .
خاک مناسب برای گل کاغذی مخلوطی از دو پنجم خاک مرغوب باغچه ، دو قسمت کود پوسیده دامی و یک قسمت ماسه می باشد .
معمولا بعد از استراحت زمستانه باید گلدانها را در محلی آفتابگیر و محفوظ قرار داد . این گلدانها در اسفند و فروردین و اردیبهشت گل فراوان می دهند . پس از اتمام گل بوته ها را هرس می کنند تا مجددا شاخه های نو بیآورد .
به این دلیل که گل کاغذی در روی شاخه های جوان و در راس آن شکوفا میشود . گل کاغذی در مهرماه نیز گل فراوانی می دهد .
اگر گل کاغذی را هرس نکنند قسمت عمده مواد غذائی به مصرف شاخه های قدیمی می رسد و درختچه بتدریج ضعیف و برگها زرد شده و بوته کم گل می شود . یا اصولا گل نمی دهد .
از اوائل بهار هر ۱۵ روز یکبار باید کود کامل تجارتی بصورت مایع به گلدانها داده شود . گل کاغذی را در داخل ساختمان نمی توان بخوبی نگهداری کرد . زیرا به روشنائی زیاد احتیاج دارد .اغلب بعد از انتقال گلدان از گلخانه به داخل منازل گلها می ریزد .
زیرا درختچه در مقابل تغییر مکان حساس است .
● انواع مختلف گل کاغذی :
۱) گل کاغذی باشکوه B.fastuosa :
که دارای درختچه ای قوی با برگهای بیضی نوک تیز و برگه های ( برگه هائی که مردم عادی آنرا گل می دانند ) صورتی مایل به قفائی است .
این قسم را از قدیم می کاشته اند . ولی بعدا جورهای تازه که بدست آمده و برگچه های آنها به رنگ زرد نارنجی ، قرمز شنجرفی است ، بسیار پُر گل تر از قسم اصلی می باشند ، بیشتررواج یافته بطوریکه کم کم کاشتن قسم اصلی متروک میشود .
این جورها در تهران به گل کاغذی مصری معروف شده ، زیرا قلمه های آنرا از مصر آورده و زیاد کرده اند
۲) گل کاغذی گلابرا B.glabera :
اصل آن از کشور برزیل است . بوته آن رونده و پوست شاخه ها قهوه ای دارای تیغهای کمانی به بلندی یک سانتیمتر با برگهای بیضی نوک تیز مایل به کبود که برگه های اطراف گلش صورتی است .
این قسم زیاد کاشته شده و از آن جورهای متعددی بدست آورده اند بنام های :
الف) گل کاغذی ساندر B.sanderiana :
با گلهای فراوان به رنگ زرد تیره .
ب) گل کاغذی ابلق B. variegate :
که برگهایش از لکه های سفید ابلق شده است .
پ ) گل کاغذی سیفری B.cyphery :
که برگچه های دور گلش صورتی پُر رنگ است .
ت ) گل کاغذی کریمسون لاک B.crimson lake :
با برگچه های بزرگ بیضی به رنگ شنجرفی میباشند .
۳ ) گل کاغذی خاص B.seeciosa :
که برگچه های دور گل آن به رنگ صورتی مایل به بنفش میباشد .
از این قسم جوری بنام :
▪ گل کاغذی برزیلیB.brasiliensis : بدست آورده اند که رنگ برگچه ها قرمز تند یا قرمز شنجرفی میباشد .
۴ ) گل کاغذی رفول ژن B.refulgens : که شاخه های گلدار آن دراز و آویخته و برگچه های دور گلش ارغوانی مایل به بنفش است .
گل کاغذی احتیاج به کود قوی و فراوان و آب کم و مرتب دارد .
بهتر است به گلدان های آن تمام فصل مساعد و موقعی که بوته ها زیر گل می باشند هر ۱۵ روز یکبار کود مایع داده شود .
● تکثیر :
گل کاغذی را عموما به وسیله قلمه زدن شاخه های نیمه خشبی ( چوبی ) آن زیاد می کنند .
باین منظور در خردادماه قلمه های سبزی را که دارای برگ باشند در گلدانی از ماسه نرم فرو کرده و یک صفحه شیشه ای روی گلدان میگذارند یا آنرا بداخل گلخانه می برند .
بعد از سه هفته قلمه ها ریشه های کوچکی می دهند که هرکدام را در گلدان کوچکی در مخلوط ( دو قسمت خاک برگ و یک قسمت ماسه ) می کارند .

مقاله ۱۹ اسفند ـ ۱۰ مارس ـ انتشار دلار کاغذی

مقاله ۱۹ اسفند ـ ۱۰ مارس ـ انتشار دلار کاغذی

دهم مارس ۱۸۶۲ به تصمیم دولت فدرال برای نخستین بار در آمریكا دلار كاغذی رایج شد. این پول كه به صورت اسكناسهای ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ دلاری انتشار یافت در ایالات شمالی ( فدراسیون آمریكا) در اختیار مردم قرار گرفت و چون جنگ داخلی در جریان و حالت فوق العاده برقرار بود مخالفت زیادی در برابر این اقدام دولت كه برای تامین هزینه جنگ نیاز به پول فراوان داشت و طلای كافی موجود نبود ابراز نشد . ایالات جنوبی ( كنفدراسیون آمریكا ) هم برای خود به انتشار دلار كاغذی دست زدند كه از ۵۰ دلاری شروع می شد . دلار كاغذی پس از جنگ داخلی امریكا كه در ۱۹۶۵ پایان یافت اعتبار خود را از دست نداد و ادامه یافت كه با پایه محاسبات مالی قرار گرفتن آن پس از جنگ جهانی دوم، عامل قدرت آمریكا شده است. دولت آمریكا بعدا طلا را از پشتوانه دلار حذف كرد.

تاریخچه پرداخت تا بیت کوین

پول و کاربرد آن در مبادلات اقتصادی، پیشینه ای چندهزار ساله دارد. پول هر پدیده و یا عاملی است که عموماً به عنوان وسیله ای برای مبادله و معیاری برای محسابه ی ارزش اقتصادی و یا برای ذخیره ی ارزش اقتصادی و همچنین ابزاری برای پرداخت های آنی مورد استفاده قرار می گیرد.

در دوران ماقبل تاریخ، اقتصاد بخششی یا Gift Economy رواج داشت؛ از آنجا که نیازهای فردی هنوز به سادگی قابل دسترسی بود، یا بوسیله کار و پول کاغذی چگونه رواج پیدا کرد؟ تلاش فردی و یا از طریق به اشتراک گذاری منابع حاصل می شد؛ و فرد انتظار دریافت مابه ازایی در قبال کالای به اشتراک گذاشته شده ی خود نداشت. ولی با گذشت زمان و رشد نیازها، انسان ها هرگز به تولید شخصی قانع نبوده و برای برطرف کردن نیازهای معمولی زندگی خود به تهاتر سنتی که همان معاوضه مستقیم کالا با کالا بود روی آوردند. برای اولین بار، دام ها برای برای دادوستد به کار گرفته شدند. مردم هر منطقه، بنا به کالاها و منابع موجود در آن منطقه، واحد داد و ستد را انتخاب می کردند. مثلا 1200 سال قبل از میلاد در آمریکا، صدف حلزون یا نرم تنان دریایی که کمیاب بوده و امکان تقلب و کپی برای آن ها وجود نداشت، به عنوان یکی از واحدهای پرداخت در نظر گرفته شده بود. البته چنین مبادلاتی مشکلات بسیاری به همراه داشت از جمله: امکان تعیین ارزش کالا براساس قبول واحد معینی که مورد تایید طرفین معامله باشد نبود ، همچنین یافتن طرفین مبادله دو کالا که هر دو نیاز به کالاهای عرضه شده طرف دیگر داشته و آماده مبادله باشند چندان آسان نبود.

200 سال بعد، برای اولین بار در خاورمیانه، سکه هایی از جنس فلز و مس ساخته شد. که در واقع فقط در نقش مبادله به کار می رفت و اعتبار دیگری نداشت که بعد از آن با تشکیل حکومت ها بر تولید و توزیع آن ها نظارت شد و برای تامین اعتبار برای این سکه ها، حکومت ها نقش و نگار خاصی را بر روی آن ها حک کردند و به این ترتیب سکه های اولیه به وجود آمدند. این جریان تا 500 سال بعد، که اولین سکه های نقره در شهر سارد(واقع در ترکیه کنونی) ضرب شدند نیز ادامه داشت.

به دلیل تفاوت سکه ها در مناطق مختلف مسافران و بازرگانان در سرزمین های بیگانه برای استفاده از سکه های خود با مشکلات فراوانی مواجه بودند و این مشکلات زمینه ساز ظهور صرافان شد. صراف ها واسطه عملیات پولی بین بازرگانان در داخل و خارج از کشورها بودند و عملکردشان مقدمه نشر پول کاغذی و تشکیل بانک های امروزی شد. مثلا در روم قبل از میلاد، صراف ها اسناد کاغذی (دست نوشته هایی) در اختیار مشتریان خود گذاشته یا به اشخاصی که مسکوکات (فلزات قیمتی) خود را پیش آنها به امانت می گذاشتند، سندی به عنوان “قبض رسید” تحویل می دادند. این اسناد که به همین عنوان (قبض رسید) معروف بودند، به اعتبار صراف صادرکننده در بازار دست به دست می گشتند و عملاً وظایف پول مسکوک و رایج آن زمان را انجام می دادند. این رویه پایه گذار سیستم پول کاغذی به اسکناس شد که از بدو انتشار رابطه ثابتی بین ارزش اسکناس معاملاتی با طلا و نقره برقرار ساخت و قانونمند شد و از قرن نوزدهم، در چارچوب مقررات و قوانین پولی و بانکی هر کشور و تحت عنوان پول قانونی، رایج و در اقتصاد و سرمایه داری متداول شد. شاید اختراع پول یکی از کشفیات شگرف و بی نظیری باشد که بشر توانست مشکلات موجود در مبادله کالاها و خدمات را به کلی برطرف سازد.

چینی ها به عنوان پدر پول کاغذی مطرحند. آن ها پیش از اختراع صنعت چاپ نیز، از پوست گوزن، پول چرمی تولید می کردند. سال 806 میلادی، در نتیجه ی اختراع چاپ، پول کاغذی که نسبت به سکه های فلزی سبکتر بود، تولید شد. (ولی اولین اسکناس شبیه به اسکناس های امروزی، در سال 1691 در استکهلم به چاپ رسید.) در سال 1821، انگلیسی ها برای اولین بار سکه طلا ضرب کردند و هر اسکناس نسبتی با سکه طلا پیدا کرد. از آن پس تا بیش از یک قرن، طلا به عنوان پشتوانه پول استفاده می شد. ولی با گذشت زمان، اتفاقات دهه 1930 و هزینه های بالای نظامی، طلا را از چرخه ی پشتوانه ی اسکناس خارج کرد و پول فیات شکل گرفت. (منظور از پول فیات، پولی است که توسط دولت تولید می‌شود و نه دارای ارزش مشخصی است و نه قابل تبدیل به هیچ کالای مشخصی می‌باشد.)

سال 1891، امریکن اکسپرس، چک مسافرتی را برای مسافران منتشر کرد که قابلیت نقدشوندگی هم داشت.

در سال 1946، جان بیگینز اولین کارت اعتباری را معرفی کرد. Charge-It امکان انتقال صورت حساب را به بانک بیگینز فراهم می کرد. بانک مبلغ را به فروشنده می داد و از خریدار دریافت می کرد. امکان استفاده از این کارت ها در محدوده آن بانک امکانپذیر بود و خریدار می باید در بیگینز حساب می داشت. بعد از آن در 1950، Diners Club تقریباً اولین کارت اعتباری بود که در مقیاس بالا مورد استفاده قرار گرفت. جالب است بدانید که کارت های اعتباری امروزی که از سال 1966 میلادی باب شدند، توسط بانک های آمریکا و تولید برندی با نام bankamerica رایج شدند. این برند بعدها به VISA CARD تبدیل شد و هرچه استفاده از این کارت ها بیشتر می شد، شرکت هایی که چنین خدماتی را ارائه می دادند، افزایش پیدا کردند.

بانکداری الکترونیکی عبارتی است برای تعریف استفاده از فن آوری های پیشرفته نرم افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی. این کاربرد می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک ها شود و امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی را فراهم کند. ATM یا همان خودپرداز که در سال 1972 راه اندازی شد، در واقع اولین دستگاه بانکداری الکترونیک بود که نیاز مراجعه به شعب را کاهش می داد.

چندی پس از آن، چارلز والتون در سال 1981 اختراع RFID را ثبت کرد که این تکنولوژی بعدها بر روی اتومبیل ها قرار گرفت تا پرداخت عوارض جاده ای را تهسیل کند. (به مجموعه ای از فناوری ها که در آنان برای شناسایی خودکار افراد و اشیاء از امواج رادیویی استفاده می گردد، RFID گفته می شود.)

در پی شکل گیری اینترنت برای استفاده عموم به همت آقای تیم برترزلی، در سال 1994 پیتزا هات (یکی از رستوران های زنجیره ای درآمریکا) برای اولین بار، محصولات خود را به صورت آنلاین به فروش رساند و به این ترتیب بانکداری اینترنتی رواج خود را آغاز کرد. بعد از آن، amazon و ebay در سال 1995 تاسیس شده و تراکنش های آنلاین را ارتقاء بخشیدند. حتی در این بین کوکاکولا هم به فکر افتاد و در فنلاند، امکان تهیه نوشیدنی ها را از طریق پیامک فراهم کرد.

بانک ها با کاهش شعب و امکان کنترل عملیات پولی در هزینه ها صرفه جویی کرده و ریسک عملیاتی خود را نیز کاهش دادند. در 1998 ابتدا Billpoint توسط ebay راه اندازی شد تا کار پرداخت را آسان کند. ولی تنها یک سال بعد، Paypal جای آن را گرفت و به سرعت به شیوه پرداخت منتخب کاربران ebay تبدیل شد.

پول الکترونیک:

images

اما با گسترش فعالیت بانک ها، مفهوم دیگری از پول به عنوان پول اعتباری یا پول تحریری به وجود آمد. این پول در واقع به مجموع مانده حساب های مشتریان بانک ها یعنی سپرده ی جاری اطلاق می شود. این نوع پول معمولاً به صورت چک یا وسایل دیگری از حسابی به حساب دیگر قابل نقل و انتقال است. با توجه به استقبال جامعه از پرداخت الکترونیکی به واسطه ی مزایای آن، در این شیوه، پول ممکن است به وسیله کارت های پلاستیکی و یا حساب های بانکی مجازی قابل استفاده باشد. استفاد از این نوع پول در اواخر قرن نوزدهم متداول گردید.

در سال 2004 در ادامه ی ایجاد تکنولوژی های جدید برای پرداخت، NFC پا به میدان گذاشت تا پرداخت های آنلاین را تسهیل کند. به این ترتیب مردم می توانستند با نزدیک کردن گوشی یا کارت به گیرنده، پرداخت های خود را انجام دهند. بعد از این جریانات عرضه ی آیفون، به طور کلی بر تمامی عرصه ها از جمله توسعه بانکداری همراه، تاثیر گذاشت. تکنولوژی دیگری که در سال 2010 در زمینه پرداخت مطرح شد، اختراع دستگاه Square توسط بنیانگذار توییتر (جک دورسی) بود که امکان پرداخت های آنی از طریق کارت های اعتباری را فراهم کرد. این پول کاغذی چگونه رواج پیدا کرد؟ دستگاه به گوشی وصل می شود و کشیدن کارت، انتقال را ممکن می کند.

پول دیجیتال:

با گسترش تکنولوژی مفهوم جدیدی از پول به عنوان پول الکترونیکی یا دیجیتال ظهور یافت. این نوع پول بر بستر ابزارها و شبکه های الکترونیکی ذخیره و مبادله می شود. پول الکترونیکی یک مکانیسم پرداخت ارزش ذخیره شده یا پیش پرداخت شده است. این پول نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که تمام کارکردهای پول کاغذی را دارد و توانسته انقلابی در شیوه های پرداخت ایجاد کند. برخلاف پول بانک مرکزی که پول بیرونی است، پول دیجیتال همانند یک سپرده دیداری یا چک مسافرتی، پول درونی بانک ها می باشد. امروزه پول دیجیتال صورت جدیدی پیدا کرده که آن را با واحد پرداخت بیت کوین می شناسند.

opengraph

بیت کوین نوع جدیدی از پول و یک شیوه ی خلاقانه پرداخت در شبکه های اجتماعی است که تکنولوژی نظیر به نظیر را به منظور پردازش بدون نیاز به مراکز اعتبار دهنده و یا بانک ها استفاده می کند. مدیریت پرداخت ها و انتشار بیت کوین به صورت جمعی توسط شبکه صورت می گیرد. این تکنولوژی اولین بار در فوریه سال ۲۰۰۹، در پی مقاله ای که توسط برنامه نویس ژاپنی به نام ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) منتشر گشت، به دنیا معرفی شد. این فرد با 31 هزار خط برنامه و تنها یک اعلامیه اینترنتی، این پدیده را معرفی کرد. اختراع ناکاموتو به طور نرم افزاری کنترل می شود و پیش بینی می شود که در طول ۲۰ سال آینده، ۲۱ میلیون بیت کوین تولید خواهد کرد، به این صورت که هر ده دقیقه یک بار سکه ها از طریق مکانیزمی شبیه به لاتاری به بازار عرضه می شوند. کسانی که به دنبال این سکه ها هستند، بارها در این شبه لاتاری شرکت می کنند و سریع ترین کامپیوتر بیشترین پول را از آن خود خواهد کرد و سایرین هم به نسبت سرعت خود سهمی از بیت کوین خواهند داشت. فرآیند تولید و توزیع بیت کوین به (Bitcoin Mining) معروف است و از نرم افزاری به اسم (Bitcoin Miner) جهت شرکت در این شبه لاتاری استفاده می شود. برای شروع شرکت در این فرآیند ابتدا باید یک کیف پول (Bitcoin Wallet) برای بیت کوین های خود داشته باشید زیرا این واحد پولی مجازی است و شما به جایی برای نگه داری آن نیاز دارید. می توانید با مراجعه به سایت Bitcoin با توجه بهسیستم عامل خود برنامه های بیت کوین را دانلود کنید.

درحال حاضر با توجه به بسترهای متفاوتی که برای پیشرفت وجود دارد، تحقیقات زیادی برای ارتقاء مدل های پرداختی در حال انجام است. نظریه ای که پیش رو داریم بر این مبنا است که در آینده تراشه هایی در بدن قرار خواهند گرفت که ارتباط را با گیرنده های مختلف برقرار خواهند کرد.فکر می کنید احتمال وقوع این موضوع، چند درصد است؟

تاریخچه ایرانیان و پول کاغذی

پول کاغذی نخستین بار در دوره مغول جرقه ای زد و سپس از بین رفت. در ادامه سرنوشت پول کاغذی را در ایران قدیم می خوانید.

یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دوره مغولان پیدایش پول کاغذی در این دوره است. پول کاغذی با نام «چاو» نخستین بار در زمان گیخاتو، شاه مغول، در اثر مبادلات اقتصادی با چین پا به عرصه وجود گذاشت. رایج کردن پول کاغذی به تشویق صدر جهان، صدراعظم گیخاتو، برای سر‌و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی آن زمان انجام شد. اما چنان با واکنش شدید ایرانیان به‌خصوص مردم تبریز رو‌به‌رو شد که گیخاتو دستور جمع‌آوری آن را داد.

پیدایش پول کاغذی که جرقه آن در دوره مغول زده شده بود، در همان زمان از بین رفت و تا محدوده زمانی بسیار وسیعی دیگر اثری از آن به چشم نخورد.
سابقه انتشار اسکناس در ایران به دوره‌ی گیخاتوخان، پنجمین ایلخان مغول برمی‌گردد.شرایط نامناسب اقتصادی و نیاز به واردات مواد غذایی که بر اثر خشکسالی و رکود کشاورزی در دوره‌ی ایلخانان به‌وجود آمده بود، حاکمان را بر آن داشت تا سکه‌های طلا و نقره را از دست مردم جمع کنند.

در سال ۶۹۳ هجری، زمانی که گیخاتوخان بر ایران فرمان‌روایی می‌کرد، در نتیجه‌ی هزینه شدن بیش از اندازه‌ی زر و سیم برای خوشگذرانی خان مغول و اطرافیانش، خزانه‌ کشور تهی شد و حتی برای غذای روز نیز پول کافی در دسترس نبود. در این میان، فردی به نام عزالدین‌محمد‌بن‌مظفر‌بن‌عمید، که از وضعیت چین و سرزمین‌های زیر فرمان قاآن آگاه بود، خود را به صدر‌جهان‌زنجانی، وزیر گیخاتوخان رسانید و به او پیشنهاد کرد به جای زر و سیم، چاو را در سرزمین ایلخانان رواج دهد و بحران مالی را از این راه حل کند.

به فرمان ایلخان خرید و فروش با زر و سیم ممنوع شد و در هر شهری اداره‌ای به نام چاوخانه بنیان‌گذاری شد و پول کاغذی برای مدتی، هر چند کوتاه، رواج پیدا کرد. این پول، قطعه کاغذی مستطیلی شکل بود که روی آن شهادتین، لغب مغولی گیخاتو، مبلغ آن و عبارت زیر نوشته شده بود:
“پادشاه جهان در تاریخ سنه‌ی ۶۹۳ این چاو مبارک را در ممالک روانه گردانیدتغییر و تبدیل‌کننده را با زن و فرزند به یاسا رسانیده، مال او را جهت دیوان بردارند”
اما طولی نکشید که مخالفت با این پول از شیراز و تبریز آغاز و لذا، چند ماه بیشتر عمر نکرد. با اینکه گیخاتو حکم به لغو آن داد، صدای مخالفت با او نه تنها خاموش نشد بلکه گسترش یافت، نظامیان را هم فراگرفت و به تدریج تبدیل به انتقاد عمومی از فساد اداری شد.

گیخاتو پس از اینکه از مخالفت تنی چند از ژنرال هایش آگاه شد و شنید که دست به نافرمانی زده و درصدد شورش نظامی برآمده اند در سال ۱۲۹۵ میلادی از ترس فرار کرد و به مغان شمالی (نخجوان) رفت و در آنجا کشته شد. فساد اداری و بوروکراسی بد در ایران از زمان مغولها و کمی بیش از ۷۰۰ سال پیش آغاز شد، در عصر جانشینان پول کاغذی چگونه رواج پیدا کرد؟ شاه عباس به صورتی دیگر درآمد و پیچیده تر شد و پس از یک دوره اصلاحات در زمان نادر و کریمخان، از اواخر سلطنت فتحعلیشاه قاجار رو به وخامت نهاد بگونه ای که دو مستشار آمریکایی بیطرف ـ مورگان شوستر و دکتر میلسپو ـ به یک نسبت از حل این مسئله ابراز یاس کرده بودند.

مورخان ولخرجی حکمرانان مغولی ایران از اموال عمومی و خزانه (بیت المال)را به دلیل بی اطلاعی از رموز و فنون حکومت و بی اعتنایی نسبت به آن به علت ادامه علامه مندی به زندگانی در حال کوچ و بذل و بخشش به بستگان و خواص نوشته و افزوده اند که این میراث مغول منحصر به ایران نیست، روسیه و چند منطقه اروپایی و آسیایی پیرامون آن هم از قربانیان این میراث هستند که همانا بوروکراسی و فساداداری است. همین فساد اداری یکی از علل فروپاشی شوروی بوده است زیراکه پس از درگذشت لنین، وارثان انقلاب بلشویکی او نتوانستند و یا نخواستند به آن پایان دهند که در فرهنگ کشور ریشه دوانیده است.

به هر حال، چاو مدت زیادی پایدار نماند و با شورش مردم تبریز و سپس شیراز زمینه‌ی اعتراض سراسری فراهم شد و در زمان غازان‌خان دیگر اثری از چاو باقی نماند و سرانجام فقط نامی از آن در تاریخ ماند.
البته، نام چاوخانه به صورت چاپ‌خانه در فرهنگ ایرانی ماندگار شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.