چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟


بهترین روش، کاهش حجم معامله، ایجاد سبد خرید و رعایت اصول مدیریت ریسک براي جلوگیری از افت زیاد سرمایه است.

نسل پیام‌های فیک احساسی!/ از هشتگ«من ناموس کسی نیستم»‌ تا «‌گشت ارشاد خانگی!»‌

شاید برای بیشتر ما این سوال پیش آمده باشد که رفتار،گفتار، دغدغه و ارزش‌هایی که برخی از نوجوانان در صحنه اغتشاشات از خود به نمایش گذاشتند. بیانگر آن است که فرهنگ کشور به سمت و سوی دیگری سوق پیدا کرده است؟!

به گزارش مشرق ، اتفاقات اخیر کشور را بارها از جهات مختلف بررسی کردیم اما روز «فرهنگ عمومی» بهانه خوبی است تا نقش خرده فرهنگ‌ها و فرهنگ عمومی کشور را در اغتشاشات اخیر بررسی کنیم. شاید برای بیشتر ما این سوال پیش آمده باشد که رفتار،گفتار، دغدغه و ارزش‌هایی که برخی از نوجوانان در صحنه اغتشاشات از خود به نمایش گذاشتند. بیانگر آن است که فرهنگ کشور به سمت و سوی دیگری سوق پیدا کرده است؟!

وقتی ارزش به ضد ارزش تبدیل می‌شود!

گاهی در جامعه با خرده فرهنگ‌هایی مواجه می‌شویم که تغیرات بزرگی را در دل خود جا داده‌اند.مخصوصا این روزها و در جریانات اخیر که رفتار و باورهای برخی از نوجوانان در معرض دید رسانه‌ها قرار گرفته. مثلا همان نوجوانی که از پدرش با عنوان «گشت ارشادخانگی» یاد می‌کند در صورتی که در فرهنگ عمومی همه نسل‌ها پدر جایگاه بالایی داشته.

یا نوجوانانی که در کنار خانواده بودن را مخالف استقلال‌شان می‌دانند و محبت‌شان را به جای اینکه خرج خانواده کنند به سگ و حیوان‌های خانگی‌شان ابراز می‌کنند.

در واقع برخی از ارزش‌ها برای بعضی از نوجوانان به ضد ارزش تبدیل شده است. مثل همین که از غیرت که ویژگی شخصیتی مثبت است به شکل منفی یاد می‌کنند و برای تخریب این ارزش می‌گویند«من ناموس کسی نیستم!»‌ اما چرا این اتفاقات در حال وقوع است؟! آیا فرهنگ غالب کشور در حال تغییر به این سمت و سو است یا در جهت مثبت حرکت می‌کند؟!

محمد لسانی کارشناس فرهنگی در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید:«‌این تغییرات فرهنگی که گفته شد اغلب ناشی از تفکر لیبرال و سبک زندگی غربی است. اما این تغییر و جهت‌گیری غالب نیست در فرهنگ عمومی جامعه. برای مثال یک بزرگراه را در نظر بگیرید که تعدادی خروجی دارد و یک مسیر مستقیم. این مسیر مستقیم فرهنگ ایرانی اسلامی ما است و خرده فرهنگ‌ها و گفتمان های دیگر خروجی‌های آن هستند. پس این تفکر غالب نیست. هر فرهنگ زنده‌ای تغییر می‌کند حتی فرهنگ ایرانی اسلامی ماهم تغییر کرده و بارورتر شده.»‌

نسل پیام‌های فیک احساسی!/ از هشتگ«من ناموس کسی نیستم»‌ تا «‌گشت ارشاد خانگی!»‌

نوجوان و هویتی که هنوز کامل شکل نگرفته!

بخشی از رفتارهای غیرمنطقی نوجوانان به دلیل شرایط بلوغ و برخی دیگر در مسیر حرکت‌های نمایشی است برای اینکه بتوانند هویتی را دست و پا کنند. همه این اتفاق‌ها از همین هویت یابی شکل می‌گیرد و اینجاست که به ظاهر تصور می‌شود فرهنگ عمومی جامعه شکل و شمایل دیگری گرفته و دوره گذار را طی می‌کند.

این کارشناس فرهنگی یکی از عوامل این رفتارهای نوجوان را در کف میدان اغتشاشات بحران هویتی می‌داند و می‌گوید:« بخشی از این رفتار طبیعی است و ناشی از استقلال طلبی و هویت‌یابی نوجوان است. وقتی نوجوان می‌خواهد هویتش را شکل بدهد دلش نمی‌خواهد چتر هویتی‌ای بالا سرش باشد تا خودش و محیط اطرافش را به خوبی بشناسد. خیلی از ما بحران بلوغ و دوره نوجوانی را طی کردیم اما هرکس به نحوی. درواقع بروز و ظهور و ادبیات این بحران متفاوت است. یکی می‌گوید «گشت‌ارشاد خانگی» و نوجوان دیگری می‌گوید«پدرم و مادرم من را نمی‌فهمند!»‌این اتفاق عمومیت دارد و در نسل‌های گذشته هم بوده. پس در نگاه اول این مسئله را باید با یک دید طبیعی که ناشی از بحران‌های بلوغ و هویت‌یابی است ارزیابی کرد! بخش دیگری از این موضوع بازمی‌گردد به پیامد گفتمان‌ها مثل گفتمان لیبرال که باعث لذت‌گرایی، مادی گرایی، فردگرایی، جمع گریزی و. می‌شود.»‌

نسل پیام‌های فیک احساسی!/ از هشتگ«من ناموس کسی نیستم»‌ تا «‌گشت ارشاد خانگی!»‌

چرا دهه‌هشتادی ها متفاوت‌اند؟!

دهه هشتادی‌ها را همه به رفتار متفاوت‌شان می‌شناسند. این رفتار گاهی مثبت است و از آنان به عنوان جوانان جسور و بی‌پروا یاد می‌شود گاهی هم منفی است و به نوع ادبیات متفاوت‌شان و سبک زندگی خاص‌شان مربوط می‌شود. اما این تفاوت دهه‌هشتادی‌ها از کجا شروع شد. خرده فرهنگی که میان آنها شکل گرفته به چه دلایلی وابسته است.

محمد لسانی در پاسخ به این سوالات و در تکمیل چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟ صحبت‌هایش می‌گوید: «‌اما عامل سوم این رفتار تشدید و تسریع گسست نسلی‌است که ناشی از ظهور و بروز فناوری‌ها است. فناوری به زندگی بشر سرعت می‌دهد. مثل هواپیما که جابه جایی را سرعت داده است. فناوری های رسانه‌ای هم باعث سرعت در زندگی می‌شود. یعنی پدر من در طول روز چند پیام دریافت می‌کرده؟! من چند پیام دریافت می‌کنم؟! و فرزندم قرار است چند پیام در طول روز داشته باشد؟! این پیام‌ها از طرف کیست؟! اگر این پیام‌ها از طرف هم‌نسل‌هایش باشد و میزان‌آن زیاد باشد باعث ایجاد یک کلنی و اجتماع می‌شوند. مثلا اجتماع و کلنی دهه هشتادی‌ها و گاهی این ارتباط میان آنها آنقدر زیاد است که در مرحله بعد تبدیل به یک هویت می‌شود. هویت دهه هشتادی‌ها! در این اجتماع پوشش، گویش، آرایش و سبک زندگی خاص خودشان را دارند که با سبک زندگی نسل های دیگر متفاوت است و همین باعث گسست نسلی می‌شود. پیوند نسلی می‌تواند این خلع را پر کند. در کشورهای غربی با اینکه تکنولوژی قوی است اما سیاست های اجتماعی خوبی برای حل این مشکلات وجود دارد.»‌

نسل پیام‌های فیک احساسی!/ از هشتگ«من ناموس کسی نیستم»‌ تا «‌گشت ارشاد خانگی!»‌

نسل پیام‌های فیک احساسی!

این خرده فرهنگ‌ها چقدر در بروز رفتار برخی از نوجوانان در میدان اغتشاشات و وضعیت امروز جامعه تاثیر دارد. چه ویژگی‌هایی دارد این خرده فرهنگ و چه چیزهایی در آن ارزش تلاقی می‌شود. این خرده فرهنگ‌ها آیا مسیر درست و مستحکمی را پیش‌پای جوان امروز می‌گذارد یا ضربه‌ای مهلک به او وارد می‌کند؟!

این کارشناس فرهنگی در پاسخ به سوالات بالا می‌گوید:«یکی از ویژگی های این تغییر فرهنگی این است که پیام مهم است نه اصالت منبع. قبلا خیلی مهم بود که افراد از چه کسی محتوا دریافت می‌کنند. اما کم‌کم پیام بر اصالت منبع غلبه کرد برای برخی از نوجوانان امروز مهم این است که پیام چیست نه اینکه منبع کیست! دومین ویژگی این است که احساسات نوجوان بر عقلانیتش غلبه دارد و سومین ویژگی این تغییر فرهنگی عدم شناخت حق از باطل است یعنی نوجوان فیک را از فکت تشخیص نمی‌دهد. عدم مهارت در شناخت عدم شناخت حق و باطل در فضای رسانه ای است. نوجوان فکت را از فیک تشخیص نمی‌دهد. پس نسلی که پیام احساسی فیک او را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بسیار آسیب‌پذیر است. این آسیب‌ها باعث ضربه‌های روحی و شخصیتی می‌شود همانگونه که زود باور می‌کند زود هم شکست می‌خورد. همانطور که زود ضربه می‌زند زود هم می‌شکند. این وضعیت یعنی پایه مستحکم نداشتن وقتی پایه مستحکم ندارند لرزانند و واقعا نیاز به توجه دارند باید تدبیر خانگی و سیاست اجتماعی از آنها حمایت کند! »‌

نسل پیام‌های فیک احساسی شاید یکی از بهترین تعابیر برای نوجوانانی باشد که در اغتشاشات اخیر شرکت کردند. از همان روز اول با پیام‌های فیک وارد صحنه شدند. کشته‌سازی هر لحظه احساسات‌شان را برمی‌انگیخت و اصالت منبع برایشان مهم نبود و حتی خبرهای جعلی را هم باور کردند!

وی در ادامه تاکید می‌کند:‌«‌جریان غالب در این نسل این نیست و فقط این نمودی از آن است. همانطور که می‌بینیم بخش زیادی از نوجوانان ما در عرصه‌های مختلف موفق هستند.»‌

نسل پیام‌های فیک احساسی!/ از هشتگ«من ناموس کسی نیستم»‌ تا «‌گشت ارشاد خانگی!»‌

چند راهکار برای اصلاح ارزش‌های نادرست نوجوانان!

گرچه عده کمی از نوجوانان درگیر این خرده فرهنگ‌ها و پیامدهای آن هستند اما جامعه باید برای حفظ سلامت فرهنگی نوجوانان و جوانان و اصلاح جای ارزش و ضدارزش در فرهنگ رایج میان آنها چاره‌ای بی‌اندیشد. چاره‌ای که نوجوانان را از بازی رسانه‌ها نجات دهد و راه‌شان با پیام‌های فیک و جعلی منحرف نشود.

محمد لسانی کارشناس فرهنگی در ادامه چند راهکار پیشنهاد می‌کند:

* تقویت نهاد خانواده باعث می‌شود ریشه‌های این نسل قوی شود!
*محتوادهی و خوراک‌دهی‌خانگی، باید رسانه و سامانه‌ای داشته باشیم تا نقش‌های هر یک از افراد خانواده را آموزش بدهد.
*سیاست‌های اجتماعی، را باید به جهت تقویت خانواده به کار بگیریم. خانواده اگر ایمن باشد خیلی از این هیجانات تعدیل می‌شود و فارغ از جنبه سیاسی به تربیت فردی که ساختار ساز است نه ساختار ستیز کمک می‌کند.
* آموزش رسانه‌ای، حلقه تحلیل و تولید باید پیوند بخورد. نباید صرفا تحلیل باشد. آموزش رسانه‌ای باید شامل توانایی تحلیل و تولید رسانه‌ای باشد نه اینکه فقط خوراک ذهنی داده شود اما از دست و دیگر اعضا برای تولید استفاده نشود.

*سامانه‌های راستی آزمایی، در بیشتر کشور ها سامانه‌های راستی آزمایی رسانه‌ای فعال است اما در کشور ما متاسفانه شکل نگرفته. در حالی که حجم زیادی اخبار فیک و جعلی علیه جامعه ما تولید می‌شود!

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست و چطور انجام می شود؟

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

هر آن چیزی که باید در آموزش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارزهای دیجیتال بدانید

طی آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، کاربران با دانش ارزیابی پارامترهای مختلف یک دارایی آشنا می گردند. این پارامترها در حالت کلی شامل فاکتورهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد است که سبب می گردد بتوان ارزش واقعی دارایی در حال حاضر را به دست آورد. همچنین احتمال پیش بینی بهای دارایی در آینده را نیز بالا می برد.
در هنگام استفاده از تحلیل فاندامنتال یا Fundamental analysis که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، معامله گر یا تحلیل ‌گر وضعیت یک پروژه یا شرکت را از جوانب گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او اخبار و وقایع با اهمیت را پیگیری می ‌کند.
تعریف تحلیل فاندامنتال به زبان دیگر آن است که هرگاه جنبه های مختلف و فاکتورهای موثر بر یک طرح یا شرکت به گونه ای مورد آنالیز واقع شود که تمامی ارزش ذاتی و عامل ‌های بالقوه آن را بتوان تشخیص داد، گفته می شود که تجزیه و تحلیل بنیادی انجام گرفته است.
مثالی در این مورد آن است که اگر خبر توزیع بیت کوین از طریق اخبار شبکه های اجتماعی انتشار یابد و فردی پیش بینی کند که قیمت بالاتر خواهد رفت، آنگاه اقدام به خرید بیت کوین می نماید. این شخص، تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌ به خریداری بیت کوین به کار برده است.
در ادامه این مقاله ارز دیجیتال با مراحل مختلف تحلیل فاندامنتال آشنا می شوید.

وقتی به دنبال یک سرمایه گذاری بالقوه هستید، این موارد را به خاطر داشته باشید. البته این یک لیست جامع نیست، اما یک روش عالی برای شماست که بتوانید تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های احتمالی ارزهای رمزنگاری را شروع کنید تا به یک معامله گر ارز دیجیتال بهتر تبدیل شوید.

انواع تحلیل‌ ها در بازارهای مالی کدامند؟

در بازارهای مالی، سه نوع تحلیل مختلف با تعاریف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات وجود دارد.
در تحلیل تکنیکال از فهرست قیمت های گذشته یک کالا، دارایی، سهام و یا ارز استفاده می شود. در این نوع تحلیل، همچنین اندیکاتور‌های مختلفی به کار گرفته می شود. با استفاده از این موارد تحلیل گر میتواند روند قیمت را در آینده پیش‌بینی نماید. در تحلیل فنی یا تکنیکال برای سنجش بازار تنها مطالعه نمودارهای حرکت قیمت‌ ها مورد نیاز است و معیارهای دیگری در نظر گرفته نمی شود.
در تحلیل احساسات نیز، از اندیکاتورهای مختلفی برای ارزیابی و آنالیز احساسات اکثریت افراد جامعه استفاده می شود. این نوع تجزیه و تحلیل تقریبا همانند تحلیل فاندامنتال عمل می کند.
اگر تریدری بخواهد ریسک سرمایه ‌گذاری و معاملات خود را کم می کند، لازم است از انواع تحلیل ها و ابزارها برای پیش بینی چگونگی معامله خود استفاده نماید. در اینصورت احتمال موفقیت معامله گر افزایش خواهد یافت.

آیا تحلیل فاندامنتال در بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است؟

بعضی بر این باورند که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مشابه با بازار بورس و یا بازار سهام است. لازم است بدانید که استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاندامنتال در این دو بازار، تفاوت‌های اساسی با همدیگر دارند.
فرض کنید بخواهید در بازار بورس بر روی سهام‌ یک شرکت سرمایه ‌گذاری نمایید. شاخص ‌هایی که میزان رشد شرکت را نشان می دهند، در آمد دوره های سه ماهه، راندمان و سود شرکت به عنوان ابزار تحلیل به کار گرفته می شوند. این فاکتورها می‌ توانند شاخص های خوبی برای یک سرمایه ‌گذار باشند، زیرا می تواند با بررسی این عوامل احتمال افزایش یا کاهش قیمت در آینده را پیش بینی کرده و متوجه شد که وضعیت سهام این شرکت در آینده چگونه خواهد شد.
ابزارهایی که جهت تحلیل فاندامنتال در بازار بورس کاربرد دارد، حاوی بررسی گزارش های درآمد شرکت، عملکرد و کارآیی شرکت، گزارش های هیئت مدیره و اخبار انتشاریافته از وضعیت شرکت می با‌شد. در ادامه می بینید ابزاری که در تحلیل بنیادی بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد، با این ابزار در بازار بورس کاملا فرق دارد.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

چه فاکتورهایی در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال موثر هستند؟

برای آنکه نقش تحلیل فاندامنتال را در هر سرمایه ‌گذاری بدانیم، اولین موردی که لازم است در نظر داشته باشیم، مقصود ما از سرمایه ‌گذاری است. به طور معمول سرمایه ‌گذاری به سه گروه بلند‌مدت، میان‌ مدت و کوتاه‌ مدت دسته ‌بندی می نمایند.
سرمایه ‌گذارانی که در سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت دارای تجربه هستند، بر این باورند که در اینگونه سرمایه‌ گذاری‌ ها می توان تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال، معاملات پر سودی را انجام داد؛ حتی بدون آنکه آنالیز فاندامنتال را در نظر بگیرند.
اگر سرمایه ‌گذاری های شخص میان ‌مدت و به خصوص بلند‌مدت باشد، لازم است هر دو نوع تحلیل یعنی آنالیز تکنیکال و فاندامنتال را در بررسی های بازار مالی خود به کار گیرند.
به عنوان اطمینان بیشتر و کم کردن ریسک معاملات، کاربران می ‌توانند تحلیل احساسات را نیز به کار ببرند.
در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، تریدرها باید این نکته را در نظر داشته باشند که فاکتورهای موثر بر قیمت رمزارزها، با فاکتورهای موثر بر ارزهای سنتی و سهام متفاوت است. در ادامه به بررسی این تفاوت ‌ها می پردازیم.

فاکتور مارکت کپ چه نقشی در تحلیل فاندامنتال دارد؟

اصطلاح مارکت‌ کَپ در واقع ارزش کل بازار را مشخص می کند. مقدار مارکت کپ که بر حسب دلار سنجیده می شود، مقدار کل سرمایۀ در حال گردش هر رمزارز را نشان می دهد.
برای آگاهی از مقدار مارکت کپ برای هر ارز دیجیتال می توانید به سایت کوین مارکت‌ کپ مراجعه نمایید. مقدار مارکت کپ با این فرمول محاسبه می گردد:

ارزش کل بازار برابر است با تعداد کل کوین ‌های در گردش ضربدر قیمت یک واحد از کوین مورد نظر.
به عنوان مثال در نظر بگیرید که قیمت هر بیت کوین در 30 ژوئیه 2020 برابر با 10960.71 دلار است و مقدار کل بیت کوین ‌های در گردش درج شده در سایت کوین ‌مارکت ‌کپ برابر با 18446775 بیت کوین است. در نتیجه مقدار کل سرمایه بیت کوین طبق فرمول بالا با 18446775 ضربدر 10960.71 محاسبه شده و مقدار آن برابر با 202189751210.25 می‌ گردد.
چیزی که ارزش یک رمزارز را در بازار مشخص می کند مارکت کپ یا در واقعیت کل سرمایه فعلی آن رمزارز در بازار ارزهای رمزنگاری است. این پارامتر ارزش یک رمزارز در مقابل دیگر رمزارزها را نشان می دهد. در وبسایت کوین ‌مارکت‌ کپ، ترتیب رمزارزهای گوناگون بر پایه مارکت‌ کپ برای هر رمزارز مشخص شده است.
در حالت کلی می توان گفت که مقدار کل سرمایه یک ارز دیجیتال یا مارکت کپ آن ارز، به طور مستقیم بر میزان ریسک معاملات با آن رمزارز اثر می ‌گذارد. زیاد بودن میزان مارکت ‌کپ به این معنی است که حجم سرمایه بالایی در این رمزارز وجود دارد. بنابراین می‌ تواند در حکم یکی از فاکتورهایی باشد که ریسک معاملات در این ارز دیجیتال را کاهش می دهد.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

چگونه می توان میزان ریسک سرمایه ‌گذاری در رمزارزهای مختلف را مقایسه کرد؟

برای آنکه کارایی بهتر فاکتور مارکت کپ را درک کنیم، میتوان این پارامتر را برای ارزهایی که خصوصیات مشابه دارند، محاسبه کرده و در یک گروه تقسیم بندی قرار داد. پس از آن با مقایسه میزان مارکت ‌کپ آنها، می توان میزان ریسک سرمایه‌ گذاری در این ارزها را با هم قیاس کرد.
برای سنجش اینکه نوع خاصی از ارزها دارای چه میزان اهمیت بوده و چقدر در بازار سهم دارند، می توان مارکت کپ آنها را با هم جمع کرده و با کل سرمایه ای که در بازار رمزارزها وجود دارد، مقایسه نمود.
فرض کنید جایگاه برخی از کوین ها را بخواهیم بدانیم، پس مارکت‌ کپ های این رمزارزهای خاص را با هم جمع کرده و سپس آن مقدار را با تمامی سرمایه که در حال حاضر در بازار موجود است مقایسه می نماییم و بنابراین دید کلی در مورد جایگاه این کوین ها به دست می آوریم.

نکات مثبت و منفی مارکت ‌کپِ پایین کدامند؟‌

اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد که نوسانات قیمتی زیادی در بازار به وجود آید. به طور مثال اگر بهای یک ارز بخواهد دو برابر شود، لازم است که مارکت کپ آن نیز دو برابر گردد. اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد افرادی حجم سرمایه را بالا ببرند و بنابراین مارکت کپ بالاتر رفته و افزایش قیمت به وجود می آید. می توان گفت این یکی از معایب ارزهایی با مارکت کپ پایین می باشد.
اگر دیگر فاکتورهای ارز مناسب باشد ولی مارکت کپ آن پایین باشد، برای بالا بردن قیمت، حجم سرمایه کمتری نیاز است.

حال اگر دیگر پارامترهایی که برای سنجش یک پروژه مهم است، نشان دهنده پیشرفت خوب آن پروژه باشد، وقتی مارکت‌کپ پایین است، به آن مفهوم خواهد بود که به طور مثال آن ارز برای افزایش قیمت به اندازه 50% در مقایسه با ارزی که مارکت کپ بیشتری دارد، به حجم سرمایه کمتری نیاز خواهد داشت.
در کل اگر مارکت ‌کپ یک رمزارز پایین‌ باشد، ریسک معاملات آن بالاتر است ولی در حالتی که صعودی گردد، سودآوری خوبی خواهد داشت.
مارکت کپ از پارامترهای مهم در تحلیل فاندامنتال است ولی جهت تحلیل دقیق بازار به روش فاندامنتال، لازم است بقیه پارمترهای آن نیز مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد.

نقش حجم معاملات در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

یکی دیگر از فاکتورهای مهمی که در تحلیل بنیادی لازم است ارزیابی شود، میزان حجم معاملات یک رمزارز است که در مدت یک شبانه روز کامل دنبال می گردد. حجم معاملات در عرض بیست و چهار ساعت میزان توکن ‌هایی که معامله شده‌اند را نمایان می‌ کند.
جهت ارزیابی این فاکتور از بخش داده های گذشته یا Historical Data می توان به حجم معاملات در چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟ ماه جاری دستیابی پیدا کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.
علت بررسی ماهانه حجم معاملات آن است که این حجم در طول یک روز ممکن است به دلایل گوناگون از قبیل یک رویداد و یا شایعه دچار یک نوسان ناگهانی شود و سپس در روزهای آتی به همان حالت معمول خود برگردد. ولی با ارزیابی حجم معاملات روزانه در طول یک ماه، می ‌توان به دید بهتری از میزان متوسط حجم معاملات روزانه آن رمزارز دست یافت.
اشکالی که در زمان پایین بودن میزان حجم معاملات پیش می آید این است که اگر بخواهید رمزارزی را خرید کنید، به دلیل آنکه حجم معاملات خرید و فروش‌ روزانه پایین است، اگر تصمیم به فروش آن بگیرید، با مشکلی به نام نقدشوندگی مواجه خواهید شد.
هرگاه قیمت یک رمزارز زیاد شود همزمان با بالا رفتن قیمت، حجم معاملات آن نیز در طی یک روز زیاد خواهد شد. بالا رفتن حجم معاملات نشانگر آن است که افراد زیادی در حال معامله خریداری و فروش آن رمزارز می باشند و امکان دارد که افزایش قیمت ادامه پیدا کند.
اگر قیمت یک ارز دیجیتال ناگهانی افزایش پیدا کند، ولی حجم معاملات آن رمزارز، تغییر چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟ بسیار کمی داشته باشد، حاکی از آن است که افراد بسیاری کمی به معاملات آن رمزارز پرداخته اند و پیش بینی می شود که روند صعود به زودی پایان یابد.

روانشناسی معامله گری در بازار های مالی

روانشناسی معامله در بازار های مالی

همواره خرید و فروش در بازارهای سرمایه با مسائل گوناگون روانشناسی همراه بوده و عدم اطلاع و درک درست از این مقوله، سبب بروز مشکلات فراوانی برای فرد معامله گر (تریدر) خواهد شد.

بسیاری از افراد علی رغم استفاده از روش های صحیح تحلیل تکنیکال، کارنامه موفقی در پایان سال از خود بجای نمی گذارند و یا حتی پس از ضررهای متوالی دچار آسیب های شدید روحی و فکری می گردند. شاید بارها از بسیاری از تریدرها شنیده باشید که در زمان انجام معاملات در سود بوده اند ولی در پایان با ضرر آن معامله را به اتمام رسانده اند بدون اینکه دلیل این اتفاق را بدانند.

راه حل این مسئله در شناخت و اجرای قوانین روانشناسی معامله است. همه ی ما در زندگی روزمره ی خود با موارد بسیاری مواجه می شویم که به طور اکتسابی یاد گرفته ایم که چگونه آن ها را مدیریت کنیم، اما بدلیل نداشتن ارتباط مستقیم با پول در معاملات مالی توان مدیریت خود را از دست می دهیم و به مشکلات متعددی برخورد می کنیم. در چنین شرایطی است که برخلاف دانش تحلیلی خود، هرآنچه انجام می دهیم بازهم نمی توانیم به سود مناسبی دست پیدا کنیم. درحالی که مشاهده می کنیم در همان بازار، در همان زمان و در همان محدوده قیمت، تریدرهای دیگر سودهای بسیار خوبی نصیب خود می کنند.

شاید از خود بپرسید که چرا با وجود اینکه دانش تحلیلی بالایی دارید، نمی توانید مثل سایر تریدرها از بازار بهره ببرید؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا با مفهوم روانشناسی آشنایی داشته باشید.

روانشناسی چیست؟

اساسا روانشناسی دانشی است که به بررسی رفتار و فرآیندهای روانی می‌پردازد. هر دانشی دارای اهدافی مشخص است که دانشمند به دنبال دستیابی به آن هستند. بنابر این اهداف اساسی دانش روان‌شناسی را می توان در پیش‌بینی، توصیف، تبیین و کنترل رفتار خلاصه کرد.

بر همین اساس، زمانی که در مورد روانشناسی معامله گران صحبت می کنیم، در واقع هدف ما بررسی و آنالیز مکانیزم ها و الگوهای رفتاری آن هاست. در قدم اول، الگوهای رفتاری آن ها را توصیف می کنیم. سپس با استفاده از توصیف ارائه شده، پیش چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟ بینی می کنیم که تریدرها در زمان های خاص چه رفتاری از خود در بازار نشان می دهند؟

فقط در این صورت است که می توانید الگوهای رفتاری غلط را شناسایی کنید و در جهت رفع آن الگوهای اشتباه اقدام کنید. با توجه به گستردگی مبحث روانشناسی، نمی توان انتظار داشت که مرکز تحقیقات بلاک چین که هدف اصلی آن تحقیق، آموزش، سرمایه گذاری و کمک به جامعه تریدر است، به بررسی تخصصی و عمیق الگوهای رفتاری بپردازد. اما، ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از الگوهای رفتاری اشتباه تریدرها، از روش زندگی آن ها در کودکی تا جوانی ریشه می گیرد و تصحیح این الگو ها نیازمند رعایت اصول و داشتن انظباط شدید از سوی خود تریدر است.

اهمیت روانشناسی در معامله گری (ترید)

هنگامی که بازار را از دید تکنیکالی بررسی می کنید، راهکارهای تصحیح اشتباهات آسان به نظر می رسد، مثلا معامله ای را در نظر بگیرید که سریع از آن خارج شده اید، کافیست با بررسی عوامل تکنیکالی، دلایل خروج خود را دوباره بررسی کنید، از اندیکانور ها و اسیلاتورهای متفاوتی استفاده کنید و به مرور زمان نقطه ی خروج خود را در جای بهتری انتخاب کنید. اما شرایطی ایجاد می شود که با وجود داشتن بهترین استراتژی های معاملاتی بازهم معاملات شما سودآور نیست. راه حل این مشکل در درون خودتان قرار دارد، شما با دشمنی زیرک مواجه هستید، این دشمن همان روان شماست.

به همین علت است که برطرف کردن مشکلات فکری کار چندان ساده ای نیست. چرا که مشکل اصلی در غالب تعصب ها و موارد پیش پا افتاده پنهان گشته است. البته این پنهان شدن جزئی از سیستم دفاع روانی افراد در برابر آسیب پذیری به حساب می آید، با این حال در زمان های خاص آسیب فراوانی به افراد وارد می کند. نکته دیگر این است که روان افراد توسط احساسات آن ها کنترل می شود. درواقع رابطه تنگاتنگی میان احساسات، روان افراد و الگوهای رفتاری آن ها وجود دارد. پس می توان پیش بینی کرد که اگر شما برروی کنترل احساسات خود تسلط پیدا کنید، معاملات بهتری را نسبت به قبل انجام خواهید داد.

از آنجایی که در هنگام انجام معامله تمام احساسات افراد نظیر خشم، عصبانیت، ترس و امید به اوج خود می رسند، کنترل این احساسات نقش بسزایی در موفقیت تریدرها ایفا می کند. از سوی دیگر طمع، نداشتن سرعت عمل و اعتماد به نفس بالا از جمله احساسات مخربی است که معامله گر را به ورطه ی نابودی در بازارهای مالی می کشاند. بنابر این دانستن نقاط ضعف الگوهای رفتاری و کنترل احساسات، از ضررهای سنگین و ورشکستگی تریدرها جلوگیری می کند.

احساسات در معامله گری

چرخه احساسات در معامله گری

بطور کلی 6 احساس غالب در تریدها وجود دارد که در ادامه به بررسی هر یک چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟ می پردازیم:

احساس هیجان و اظطراب:هر گونه احساس برانگیزاننده، در زمانی انجام معامله، نشانه ای است که شما قسمتی از راه را اشتباه رفته اید. در واقع زمانی که در معاملات خود مضطرب هستید معمولا بیانگر این است که قوانین معاملاتی خود را نقض کرده اید، پوزیشن خرید یا فروشی به اشتباه گرفته اید و یا نباید آن معامله را انجام می دادید. در این حالت اگرسطح هیجانات خود را بررسی کنید و از خود بپرسید که چرا احساس اضطراب یا هیجان دارم، این کار به شما کمک می کند تا از معاملاتی که از همان اول نباید واردش می شدید، خارج شوید.

احساس ترس:

ترس یکی از احساسات رایج در بین معامله گران است. احساس ترس به اشکال مختلفی در بین معامله گران وجود دارد، و می تواند دلیل بسیاري از اشتباهات رایج معامله گري باشد. ترس زمانی ایجاد می شود که معامله گر وارد زیان شده باشد. ترس از ضرر کردن سبب می شود که معامله گر ضرر خود را با تاخیر شناسایی کند، و متعاقب آن ضرر بیشتری متحمل شود. همچنین ترس از بازگشت سود باعث می شود که معامله گران از معاملات خود خیلی سریع خارج شوند و به سود مطلوب خود نرسند.

در هنگامی که معامله ای وارد ضرر می شود، معامله گر باید تلاش کند که وضعیت خود را بهبود ببخشد و بجای اینکه خود را سرزنش و ملامت کند هر چه زودتر به دنبال راهکاری برای ضرر کمتر باشد. با این حال انجام اقدامات بی نظم، سریع و بدون برنامه ریزی مناسب نیستند . اقدامات باید منطقی و به تدریج در راه رسیدن به خروج از بحران باشد. معامله گر نباید وحشت کند و سریعا برای جبران ضرر خود معامله دیگری را بدون برنامه ریزی شروع کند، چراکه تکرار این اتفاق سبب از بین رفتن سرمایه افراد خواهد شد.

احساس طمع:

طمع حس غالب افرادیست که وارد بازارهای مالی می شوند. اگر شما در زندگی روزمره خود بیش از حد محتاط هستید، قاعدتا فرصت های زیادی را در معاملات سودآور بازار از دست خواهید داد، بنابراین بهتر است که وارد بازارهای مالی نشوید، چرا که بازارهای مالی ریسک پذیری خاص خود را می طلبد. طمع جزو ذات انسان است و در برخی اوقات باعث می شود تا وارد معاملاتی شویم که جز ضرر چیزی برای ما به همراه ندارد. همچنین طبع سبب چشم پوشی معامله گران بر اصول مدیریت ریسک و سرمایه می شود و ذهنیت قماربازي در معامله گران را تقویت می کند که در نتیجه آن معامله گري بدون توجه به قوانین اصولی و بر مبناي احساسات نادرست اتفاق می افتد.

احساس امید:

امید به کسب سود بیشتر یکی دیگر از احساسات محرک معامله گران است. اگر به زنجیره احساسات یک تریدر دقت کنیم، در می یابیم که احساس امید، طمع و ترس معمولا پشت سر هم بوجود می آیند. تریدرهایی که در معاملات خود در ضرر هستند، نشانه هایی از امید را در خود مشاهده می کنند، این تریدرها به معاملات خود فرصت بیشتري می دهند چرا که امید دارند که جهت حرکت قیمت تغییر می کند و وارد سود می شوند. با این حال اگر امید و انتظار معامله گران از حدی بیشتر شود، توانایی تحلیل درست و درک شرایط موجود از بین می رود، به طوری که معامله گران تصور می کنند می توان به سود های کلان در مدت کوتاهی دست یافت.

مثال دیگر از امید زمانی است که معامله گر براي جبران ضررهای خود وارد معاملاتی می شود که با استراتژی معاملاتیش انطباق ندارد. بنابر این امید و انتظار باید به صورت معقول و منطقی در نظر گرفته شود تا قابل دستیابی باشد، لذا انتظار بی جا و رویاپردازانه نتیجه ای جز نابودی و شکست نخواهد داشت.

اصولا امید داشتن در موارد زیر بسیار اهمیت دارد:

  1. امید در زمان ورود به بازار : معامله گران به امید کسب سود وارد بازارهای مالی می شوند و اگر چنین امیدی در ابتدای ورود به بازار وجود نداشته باشد مطمئنا انگیزه ای جهت ورود به بازار وجود نخواهد داشت.
  2. امید در زمان ضرر کردن : بدترین شکل احساس امیدواری این است که معامله گر وقتی در ضرر است به تغییر روند قیمت امیدوار باشد و بدون رعایت حدضرر اقدام به نگه داری دارایی خود کند.

احساس خستگی:

درست است که خستگی بیشتر به عنوان یک وضعیت جسمی به حساب می آید، اما می توان آن را به نوعی در طبقه بندی احساسات قرار داد. احساس خستگی سبب می شود تا تمرکز تریدرها به پایین ترین حد ممکن برسد.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بارها در یک جفت ارز اقدام به پوزیشن گیري کرده باشید بدون آنکه بدانید دنبال چه بوده اید و یا شرایط ورود به یک معامله را بدلیل حواس پرتی از دست داده اید، تمامی این ها نشان دهنده ی پایین بودن تمرکز است که در نتیجه خستگی بوجود می آید. بر همین اساس پیشنهاد می کنیم که در ابتدا اولویت های خود را مشخص کنید و در حین معامله همه ی فعالیت های جانبی را کنار بگذارید.

احساس نا امیدي:

نا امیدي اغلب به دلیل احساسات اشتباهی که در فوق اشاره شد بوجود می آید. درواقع هنگامی که معامله گران معامله اي را از دست می دهند، هیجانات بر آن ها غلبه می کند تا پوزیشن دیگری برای ورود به معامله پیدا کنند، در این حالت استراتژی معاملاتی خود را فراموش کرده و پوزیشن اشتباهی انتخاب می کنند که سبب ضرر کردن آن ها می شود، در نتیجه احساس نا امیدی و سرخوردگی به سراقشان می آید که این احساس نا امیدی تمام الگوهای رفتاری اشتباه را تشدید خواهد کرد.

نتیجه گیری

احتمالا هر تریدری می داند که آشنایی با مباحث روانشناسی اثرات بزرگی بر روي عملکرد معاملاتیش خواهد داشت. با این وجود احساسات از راه هاي بسیار پیچیده اي تصمیمات معامله گري را تحت تاثیر قرار می دهند و در نگاه اول چندان واضح به نظر نمی رسند. واضح ترین مسئله ی نشان دهنده تسلط ترس بر تصمیمات معامله گري شما این است که در پیاده سازی نقشه معاملاتی خود دچار شک و تردید می شوید.

اگر متوجه شدید که با وجود شرایط مناسب برای ورود به یک معامله، بطور مداوم فرصت هاي معاملاتی خود را از دست می دهید، باید تلاش کنید تا ریسک پذیری خود را بالا ببرید. از بین بردن امکان به خطر انداختن پول و کاهش سطح ریسک سرمایه، معمولا به شما کمک می کند تا اشتباهات ناشی از ترس را در معاملات خود کاهش دهید اعتماد به نفس لازم را بدست آوردید.

همچنین قوانین خود براي ورود به معامله را مکتوب کنید و به صورت یک چک لیست قبل از ورود به معامله آنها را یک به یک چک کنید، این کار نیز کمک می کند تا ترس از ورود به معامله را از بین ببرید اگر شما درباره کیفیت استراتژی معاملاتی خود دچار خوش بینی مفرط باشید، احتمالا تعداد معاملات بیشتری را انجام خواهید داد و حواستان به این نکته نیست که امکان دارد معامله ها شکست هم بخورند. از این گذشته، معامله گرانی که سرمایه کمتری دارند، احتمال بیشتری وجود دارد تا در یک معامله پر ریسک شرکت کنند، چرا که می خواهند با انجام آن معامله ی پر ریسک میزان سرمایه خود را افزایش دهند. در این فرآیند احساسات غالب عبارتند از طمع و اعتماد بنفس بیش از حد و نادانی!

بهترین روش، کاهش حجم معامله، ایجاد سبد خرید و رعایت اصول مدیریت ریسک براي جلوگیری از افت زیاد سرمایه است.

گزارش بازار‌ها امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۱ |عوامل موثر بر قیمت طلا و سکه در هفته آتی

به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازار‌های موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۱۴ آبان ۱۴۰۱ چگونه بود؟

به گزارش نبض بورس، به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازار‌های موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۱۴ آبان ۱۴۰۱ چگونه بود؟

گزارش بازار‌ها امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۱ |عوامل موثر بر قیمت طلا و سکه در هفته آتی

بیت کوین

بازار بیت کوین در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۲۱۲۷۸-۲۰۲۷۰ دلار در نوسان بود. قیمت این رمزارز امروز در محدوده‌ی ۲۱۲۷۸ دلار معامله شد و نسبت به روز گذشته ۴.۷۴ درصد افزایش داشته است.

نظر بوترین (یکی از بنیان گذاران اتریوم) پاسخی به نویسنده‌ی پرفروش نیویورک تایمز، زک واینرزمیت، بود که مزایای کریپتو نسبت به طلا را زیر سوال برد. واینرزمیت پرسید: چرا وقتی به دنبال جایگزینی برای قدرت متمرکز برای پول هستید، طلا را انتخاب نمی‌کنید؟
پاسخ کامل بوترین بدین شرح است: «طلا دارایی فوق‌العاده ناخوشایندی است. استفاده از آن دشوار است، به‌ویژه هنگام معامله با طرف‌های غیرقابل اعتماد. به علاوه، از گزینه‌های ذخیره‌سازی ایمن مانند چندامضایی‌بودن (multisig) پشتیبانی نمی‌کند. در کنار همه‌ی اینا، طلا نسبت به کریپتو کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین شکی نیست که کریپتو از نظر پتانسیل شرط‌بندی، موقعیت بهتری دارد». /شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز

قیمت سکه

قیمت سکه طرح جدید در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۱۵۳۴۹۰۰۰-۱۴۱۵۲۰۰۰ تومان در نوسان بود. قیمت این سکه امروز در محدوده‌ی ۱۵۳۴۹۰۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز گذشته ۱.۹۸ درصد افزایش داشته است.

به دنبال اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق سکه بهار آزادی از هفته جاری، نادر بذرافشان در رابطه با چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟ این موضوع و تاثیر آن بر بازار سکه کشور، در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: عرضه اوراق سکه در بورس کالا، منجر به یک قیمت رقابتی و کاهشی شود تا ضمن کنترل نرخ ارز در بازار، قیمت‌ها در بازار سکه نیز کاهش پیدا کند و به ثبات برسد. به نظر بنده، چنانچه قیمت اعلامی، حداقل بین سه تا پنج درصد زیر قیمت بازار باشد، تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمت سکه بازار شود و روندی صعودی که طی هفته‌های اخیر در پیش گرفته است را متوقف و مسیر آن را کاهشی کند.

قیمت طلا

قیمت طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۱۴۶۰۰۰-۱۳۴۶۲۰۰ تومان در نوسان بود که امروز در محدوده‌ی ۱۴۶۰۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز گذشته ۴.۵۹ درصد افزایش داشته است.

رویداد‌های هفته آتی می‌تواند بر قیمت طلای جهانی موثر باشد و نهایتا طلای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ ۱) در صورتی که چین تصمیم بگیرد موضع خود را در مورد بازگشایی بازار کاهش دهد و شایعات بازار را تأیید کند، احتمالاً قیمت طلا به دلیل چشم‌انداز بهبود تقاضا تقویت خواهد شد. ۲) در روز سه‌شنبه، انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده برگزار می‌شود، اما نمی‌توان گفت که نتیجه‌ی آن چه تأثیری بر عملکرد دلار آمریکا در برابر رقبای خود یا جو کلی بازار خواهد داشت. ۳) اداره آمار کار ایالات متحده اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را روز پنج‌شنبه منتشر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که CPI سالانه از ۶.۶ درصد در سپتامبر به ۶.۹ درصد در اکتبر افزایش یابد. تورم قوی به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کند که فدرال رزرو همچنان مایل است در مسیر تشدید سیاست تهاجمی خود بماند و این امر باعث می‌شود قیمت طلا تحت فشار نزولی مجدد قرار گیرد. ۴) در نهایت، روز جمعه، سند اقتصادی ایالات متحده، نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان را برای ماه نوامبر ارائه خواهد کرد.

قیمت دلار

قیمت دلار در هفته گذشته بین محدوده‌ی ۲۸۸۸۰-۲۸۸۲۰ در نوسان بود که امروز در محدوده‌ی ۲۸۸۸۰ معامله شد و نسبت به روز گذشته ۰.۰۳ درصد افزایش داشته است.

بیمه سهام گامی موثر برای رضایت مالی سهامداران

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدرضا اعلمی کارشناس بازار سرمایه گفت: در حالی شاهد افت شاخص کل بورس در هفته‌های گذشته بودیم که قیمت سهام بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ارزنده هستند و عملکرد آنها به لحاظ صورت‌های مالی در شرایط مطلوبی قرار دارد. عدم اقبال عمومی جهت ورود پول به بازار سرمایه و نهایتا خروج پول در هفته‌های گذشته می‌تواند بیانگر ریسک سیستماتیکی مبنی بر مسائل روانشناختی سرمایه‌گذاران به صورت فردی و گروهی باشد . در حال حاضر با توجه به ارزنده بودن قیمت سهام بسیاری از نمادها، سرمایه‌گذاری به لحاظ تئوری‌های اقتصاد کلاسیک منطقی به نظر می‌رسد ولی بر اساس رفتارشناسی معامله‌گران و ترس‌های پیش‌رو از منظر غالب شدن احساسات بر منطق آن‌ها، سبب کاهش شاخص کل بازار در هفته‌های گذشته بوده است.

وی بیان کرد: با توجه به تذکرهای صاحب‌نظران در ماه‌های گذشته مبنی بر لزوم توجه به رفتار سرمایه‌گذاران و ایجاد احساس آرامش در بین آن‌ها، اقدام اخیر دولت در مصوبه‌ی ۱۰ بندی حمایت از بورس می‌تواند گامی موثر در جهت ایجاد حس آرامش در بین سرمایه‌گذاران بازار سرمایه باشد. یکی از مسائل مهم روانشناختی در بازار سرمایه، رضایت مالی سرمایه‌گذاران است، پس شناخت سوگیری‌های روانی تاثیرگذار بر رضایت مالی آن‌ها و استفاده‌ مناسب از ابزارهای مالی برای ایجاد حس آرامش در بین فعالان بازار سرمایه می‌تواند کمک شایانی به منطقی‌تر شدن رفتار کلی بازار بورس کند.

اعلمی با بیان اینکه یکی از مسائل روانشناختی سرمایه‌گذاران در بازارهای دارای ریسک، ترس از دست دادن سرمایه است، گفت: شناخت صحیح تصمیم‌سازان در دولت مبنی بر بیمه کردن سرمایه‌ سرمایه‌گذاران خرد در بازار و برطرف نمودن نیاز روانی آنها، می‌تواند یک تصمیم‌گیری مناسب و به هنگام باشد.

وی بیان کرد: از سوی دیگر در صورت کاهش سود بانکی به عنوان تصمیم بر آمده از همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت مدیریت نرخ سود می‌تواند به جذاب‌تر شدن بورس جهت سرمایه‌گذاری کمک کند و از طرفی بیمه نمودن سهام سرمایه‌گذاران سبب ایجاد حس امنیت در بین آنها خواهد شد. بنابراین تصمیمات، دولت در مصوبه‌ حمایتی اخیر می‌تواند مانع خروج پول از بازار سرمایه و عدم ورود آن به بازارهای مالی رقیب شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه به عنوان تامین‌کننده‌ سرمایه‌ی بنگاه‌های تولیدی می‌تواند موتور محرک اقتصادی کشور نیز باشد، گفت: شناخت بازار سرمایه به عنوان بازاری دارای ریسک در کنار بهره‌گیری از ابزارهای مالی به منطقی‌تر شدن تصمیمات سرمایه‌گذاری معامله‌گران کمک کرده است و سبب کاهش التهابات ایجاد شده در بازار بورس می‌شود، رفتاری که مبتنی بر احساسات معامله‌گران است و به کلیت بازار ضربه می‌زند زیرا یکی از پارامترهای مهم در تصمیمات سرمایه‌گذاری، شناخت جهت بازار (Market Direction) است. وقتی ریزش بازار شروع می‌شود، دامن‌گیر همه می‌شود. پس از این‌رو شناخت رفتار گروهی سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آموزش درست سرمایه‌گذاری در کنار بهره‌گیری از ابزارهای مالی و تصحیح ساختارها و ریزساختارهای بازار سرمایه مثل ایجاد فروش اسقراضی و دو طرفه کردن بازار می‌تواند به رونق بورس کمک نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.