دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد


آموزش گام به گام ورود به دنیای بورس (بخش سوم)

آموزش بورس یک مسیر طولانی است که ما در تمام این مسیر همراه شما هستیم آموزش بورس رایگان تا آموزش بورس آنلاین همه در همین راستا برای شما ایجاد شده‌اند. یادتان باشد که یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در آموزش روش های سرمایه گذاری در بورس این است که مطالب را به درستی و تفکیک شده آموزش ببینید.

گام دوم: یادگیری مفاهیم اولیه و الفبای بورس

به عنوان مثال، وقتی وجهی را بابت خرید سهام پرداخت میکنیم با این امید که در آینده سود مشخصی را دریافت داریم، سرمایه گذاری کرده ایم برای سرمایهگذاری موفق نیز باید یکسری مفاهیم و اصطالحات را بشناسیم و دانش کافی برای انتخاب سرمایه گذاری هوشمندانه را بدست آوریم.

سرمایه گذاری هوشمندانه یعنی تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاری میزان معینی پول در یک فرصت صحیح و حساب شده، به گونه ای که فرد سرمایه گذار، شخصا و از نزدیک، بر نحوه ی سرمایه گذاری خود نظارت کرده و از سرمایه ی خود محافظت کند تا بدین ترتیب، در یکدوره ی زمانی مشخص، بتواند به بازده مطلوب دست یابد.

حداقل اطلاعات و مهارت لازم برای سرمایه گذاری توأم با موفقیت:

.1 اهداف سرمایهگذاری کوتاهمدت یا بلندمدت خود را مشخص نمایید.

.2 موضوعات سرمایهگذاری و محلهای آن را مشخص کنید. .3 قدرت تحمل خود را از میزان زیان احتمالی، و نیز میزان تمایل خود را از سود مورد انتظار

مشخص کنید. .4 راههای تنوعبخشی و سرمایهگذاری خود را با توجه به مبالغی که برای سرمایهگذاری در نظر

گرفتهاید بررسی نمایید.

.5 از میزان نقدشوندگی سرمایهگذاری خود قبال آگاهی کسب کنی

سرمایهگذاری (پرداخت پول) و نحوهی دریافت عایدی و منافع آن آ گاه باشید.

.7 از راهنمایی مشاوران، آ گاهان و خبرگان دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد مرتبط غفلت نکنید

از نحوهی من سرمایه بسیار کمی دارم آیا باز هم میتوانم در بورس سرمایهگذاری کنم؟

در بورس امکان سرمایهگذاری برای همه با هر نوع سرمایهای وجود دارد.شروع سرمایهگذاری در بورس آسان است. اطالعات مربوط به سرمایهگذاری شما به طور مرتب در دسترستان قرار دارد. امکان نقدشدن سرمایهی شما بسیار سریع است. امکان تغییر و جابه جایی شما فراهم است و موارد بسیاری که برای هر تازهوارد میتواند هم جنبهی آموزش دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد و هم جنبهی کسب تجربه

البته در بورس هر کس متناسب با اطالعات و توانش میتواند دامنهی فعالیتش را گسترش دهد.

آیا سرمایهگذاری، همیشه با ریسک همراه است؟

ریسک، در واقع امکان شکست در سرمایهگذاری است. شما به عنوان یک سرمایهگذار، نمیتوانید امکان شکست را به طور کامل حذف کنید، اما میتوانید آن را به نفع خود مدیریت کنید. به این معنا که با محاسبهی دقیق ریسک در هنگام سرمایهگذاری، به جای آن که سرمایهی خود را ازدست بدهید، از منافع حاصل از سرمایه گذاری بهره مند شوید.

میزان ریسک در سرمایه گذاری های مختلف، متفاوت است. به طور کلی، سرمایه گذاری هایی که بازده بالقوهی بیشتری دارند، ریسک بالاتری هم دارند. برای مثال، سرمایه گذاری مستقیم در سهام (از طریق مراجعه به کارگزاری و خرید سهم) در مقایسه با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک، ریسک بیشتری دارد..

بورس اوراق بهادار چیست؟

شاید این سوال برای برخی پیش آید و برای کسانی که هنوز مفهوم بورس برایشان ناآشناست این قسمت را توضیج داده ایم. برای هـر کالایی معمولا یک بازار وجود دارد، بازار خودرو، بازار سیمان، بازار طلا و. بعضی از بازارها سنتی اند و خاطره انگیزند، بعضی هم پیشرفتـه و امروزی. اما همه بازارها، یک ویژگی مشترک دارند آن هم اینکه در آنها، کالاها یا به عبارت دیگر، دارایی های مختلف خرید و فروش میشود.

پس مشخص شد که در تعریف کلی، بازار، محل خرید و فروش دارایـی است. اما دارایی چه انواعی دارد. در یک طبقه بندی کلی، دارایی به دو نوع دارایی واقعی و دارایی مالی تقسیم بندی می شود. اجازه بدهید با یک مثال، در این باره توضیح دهیم. خودرو یک دارایی واقعی یا مشهود است، اما سهام کارخانه خودروسازی، یک دارایی مالـی است، یا مثال سیمان یک دارایی واقعی است، اما سهام کارخانه سیمان سازی یک دارایی مالی.

بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که به دارایی واقعی، دارایی مشهود و به دارایی مالی، دارایی نامشهود یا کاغذی هم گفتـه می شود.

حاال که با تعریف دارایی های مالـی اشنا شدید، به سراغ مفهوم بورس می رویم. بورس بازاری است که در آن، انواع دارایی های مالی خرید و فروش می شود. دارایی هایی مثل سهام شرکت بزرگ و سودآْور از صنایع مختلف و متنوع مثل خودروسازی، سیمان، مخابرات، بانک و این بازار هم قانونی است، هم مطمئن، هم پیشرفته و هم سودآور.

افرادی که از طریق بورس، سهام شرکتها را می خرند یا در واقع در بورس سرمایه گذاری می کنند، به نسبت سهامی که خریده اند، در منافع ان شرکت سهیم خواهند شد و چون اغلب شرکت های بزرگ و معتبر در بورس پذیرفته می شود، بنابراین احتمال کسب سود هم در بورس بیشتر است.

البته برای انتخاب سهام شرکت ها باید به نکات مهمی توجه داشت که در صفحات بعدی، به آنها اشاره خواهیم کرد. نکته دیگر اینکه در بورس، صرفا سهام شرکت ها خرید و فروش نمی شود، بلکه سایر انواع اوراق بهادار مثل اوراق مشارکت نیز دادوستد میشود

تفاوت بازارهای پایه و اول و دوم در بورس چیست؟

نوع شرکت ها و اوراق بهاداری که در هر یک از این بازارها معامله می شوند، متفاوت است و شرکت های مختلف بر اساس شرایطی که داشته باشند می توانند در یکی از این بازارها ثبت شوند. همچنین در بعضی موارد الزامات لیست شدن و نیز مقررات مربوط به هر یک از این بازارها متفاوت است.برای سرمایه گذاران عادی مثل من و شما، این بازارها تفاوتی با هم ندارند.

اوراق بهادار چیست؟

هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.

تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس در چیست؟

سازمان بورس کلیه فعالیت هایی که در بازار سرمایه انجام میشود را تحت نظارت دارد و شرکت بورس زیر نظر سازمان بورس کلیه فعالیتهای اجرایی مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار را

بازار فرابورس چیست و چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟

فرابورس ایران همچون دو بورس فعال کشور – بورس اوراق بهادار و بورس کالا- با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد. برای معامله گران و سرمایه گذاران، این بازار تفاوت چندانی با بازار بورس ندارد و با یک کد معامالتی، میتوان در هردوی این بازارها به خرید و فروش پرداخت. ورود به بازارهای فرابورس برای شرکت ها از شرایط و الزامات کمتری برخوردار بوده و ورود شرکتها به این بازار آسانتر است

شاخص کل بورس چیست؟

شاخص، در مفهوم کلي، معیاري است که براساس آن ميتوان چیـزي را تشخیص داد. در بورس هم، شاخصها، در واقع معیارهاي مهمي هستند که با بررسي و تحلیل آنها، ميتوان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه هاي مختلف، ارزیابي و حتي روند آینده بورس را پیش بیني کرد. بنابراین، طبیعتا باتوجه به نقش بسیار مهمي که شاخصهاي بورس، در تصمیمگیري سرمایه گذاران ایفا ميکنند، نوسانات شاخص ها نیز براي سرمایه گذاران بسیار حائز اهمیت است.

شاخص کـل که به آن شاخص قیمت و بازده نقدي هم ميگویند، بیانگر سطح عمومي قیمت و سود سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس است، به بیان ساده تر، «تغییرات شاخص کل در

واقع بیانگر میانگین بازدهي سرمایه گذاران در بورس است.»

اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه هاي گذشته گفتیم که بازدهي سرمایه گذاران در بورس از دو طریق بدست ميآید. اول دریافت سود نقدي سالیانه و دوم، تغییر قیمت سهم در طول دوره سرمایه گذاري.

براي مثال، فردي را درنظر بگیرید که سهام شرکت الف را در ابتداي سال، با قیمت 150 تومان خریداري ميکند. اگر قیمت سهام این فرد در پایان سال، به 180 تومان افزایش یابد و شرکت، در پایان سال نیز 15 تومان به عنوان سود نقدي، به ازاي هر سهم توزیـع کند، این فرد مجموعا 45 تومان سود از محل افزایش قیمت سهم و دریافت سود نقدي بدست آورده است و بنابراین، بازدهي وي در پایان سال، 30 درصد خواهد بود، زیرا سرمایه وي از 150 تومان به 195 تومان افزایش یافته است.

تغییرات شاخص کل نیز دقیقا بیانگر میانگین بازدهي بورس است، بنابراین، اگر به عنوان مثال، شاخص کل بورس در ابتداي سال، 20 هزار واحد باشد و در پایان سال، با 10 هزار واحد افزایش، به 30 هزار واحد برسد، به این معناست که میانگین بازدهي بورس از محل افزایش، 50 درصد بوده است:

(میزان رشد شاخص در طول سال) 10000 = 50 × 20000
در مطالب بعدی، گام فوق را به ترتیب و بصورت مفصل شرح می دهیم

گل به خودی یا بازگشت به روند مرسوم در بازار پلیمرها ؟

هفته گذشته آرامش بازار پلیمرها برهم خورد و رقابت‌های قیمتی بعضا ۲۰ تا ۳۰ درصدی در برخی از محصولات اتفاق افتاد.

گل به خودی یا بازگشت به روند مرسوم در بازار پلیمرها ؟

گل به خودی یا بازگشت به روند مرسوم در بازار پلیمرها ؟

به نقل از دنیای اقتصاد، این تغییر فاز که با اهرم تخصیص سهمیه‌های ماه جاری رخ داد، سبب دامن زدن به فرضیه ثبات ناپذیری قیمت‌ها از سوی اهالی بازار در محصولات پلیمری شد که با وجود نبود محرک خارجی قدرتمند، بازهم تحت‌تاثیر شرایط داخلی خود بازار، یعنی سهمیه‌های ماهانه، تقاضا دستخوش التهاب‌های مقطعی قرار گرفت و رقابت‌های قیمتی مجددا در دادوستد پلیمرها آشکار شد.

با وجود اینکه نرخ ارز آزاد طی یک تا دو روز روند صعودی به خود گرفت، اما به دلیل ثبات نسبی بهای نیمایی ارز، در مجموع در بازار آزاد اثر کاهشی آن بر قیمت‌ها بروز کرد.

به‌طوری که قیمت برخی کالاها نظیر پلی‌اتیلن‌ها مسیر کاهشی را پیمودند. رشد مستمر بهای نیمایی ارز در کنار نوسان محدود و به نسبت افزایشی قیمت‌های جهانی موجب شده تا نرخ‌های فعلی در بورس و بازار بعضا به قدری افزایش یابد که خرید از توجیه پیشین برخوردار نبوده یا بالعکس آن‌ ترس از رشد بیشتر قیمت‌ها به انگیزه‌های سفته‌بازی یا پوشش ریسک منتهی شود.

این موارد بازار پیچیده و چندگانه‌ای را ترسیم کرده که به احتمال قوی پتانسیل التهاب را هنوز در ذات خود نهفته دارد. از این رو «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با دکتر مسعود جمالی، کارشناس بازار محصولات پلیمری به موشکافی وقایع این بازار طی هفته گذشته می‌پردازد.

در ابتدای این گفت‌وگو مسعود جمالی رخدادهای بازار محصولات پتروشیمی را طی هفته گذشته مورد بررسی قرار داد و گفت: طی روز دوشنبه هفته گذشته به‌عنوان زمانی سنتی برای داد و ستد گریدهای جذاب پلیمری در برابر مجموع ۲۶ هزار تن عرضه، شاهد شکل‌گیری تقاضای ملتهب ۵۶ هزار و ۶۳۲ تنی بودیم که سبب دادوستد ۲۴ هزار و ۶۶۶ تن در تالار معاملات فیزیکی بورس کالا شد که حدود ۶/ ۹۴ درصد از عرضه‌ها به معامله ختم شد.

همچنین ۱۰۹ تن کالای پلیمری به شکل معاملات مچینگ مورد دادوستد قرار گرفت. اما در روز سه‌شنبه به‌عنوان زمان مرسوم برای معاملات گریدهای رایج مجموع عرضه‌ها حدود ۴۷ هزار و ۲۱۱ تن و حجم تقاضای ۵۰ هزار و ۴۸ تنی در برابر آن به ثبت رسید که از این میزان عرضه، ۶۷ درصد آن یعنی ۳۱ هزار و ۶۳۲ تن آن مورد دادوستد قرار گرفتند.

طی هفته گذشته مربوط به پلی‌اتیلن‌ترفتالات گرید نساجی است که ۶۹/ ۵۶ درصد رقابت قیمتی را تجربه کرد. پس از آن کالای اکریلو‌نیتریل ‌بوتادین ‌استایرن با ۵۷ درصد بالاترین رقابت قیمتی را به خود اخبیشترین حجم رقابتتصاص داد.

در سایر محصولات نظیر پلی‌پروپیلن نساجی نیز مانند هفته ماقبل خود، تقریبا در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصدی رقابت قیمتی را تجربه کرد. همچنین جذاب‌ترین پلیمر این ماه‌ها در بازار؛ یعنی پلی‌وینیل‌کلراید (PVC) هفته گذشته به نسبت هفته‌های اخیر رقابت قیمتی آرام‌تری را در عموم گریدها تجربه کرد.

به‌طوری که به‌جز یک عرضه ۵۰۰ تنی گرید S۶۵ که رقابت بیش از ۲۰ درصد را در کارنامه معاملاتی هفته گذشته خود به ثبت رساند در سایر گریدها به دور از رقابت‌های بالا و با آرامش نسبی همراه شد.

همچنین این شائبه وجود دارد که برخی از محصولات پلیمری که هفته گذشته بازار نسبتا ملتهبی را تجربه کرد، به دلیل رعایت نکردن کف عرضه مصوب اعلامی دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از سوی برخی پتروشیمی‌ها وارد رقابت قیمتی شده‌اند.

براین اساس عدم رعایت کف عرضه مواد اولیه در بورس کالا از عوامل دیگر التهاب در بازار پلیمرها بود که آرامش عمومی بازار را برهم زد و سبب بروز رقابت‌های قیمتی در برخی مواد اولیه پلیمری طی هفته گذشته شد.

وی افزود، خوشبختانه در بازار پلی‌اتیلن‌ها چه در پلی‌اتیلن سنگین بادی، تزریقی و سنگین فیلم و همی‌نطور پلی‌اتیلن سبک خطی شاهد اکثر دادوستدها با قیمت‌های پایه یا با درصد رقابت بسیار معقولی بودیم و بازار پلی‌اتیلن‌ها هفته گذاشته را با جو آرام پشت‌سر گذاشت.

همچنین دکتر مسعود جمالی معتقد است که یکی از دلایلی که عموما در هفته‌های ابتدایی هر ماه سبب افزایش میزان رقابت قیمتی در بازار محصولات پلیمری می‌شود، همان‌طور که در این هفته PVC در یکی از گریدها، پلی‌اتیلن‌ترفتالات نساجی و پلی‌پروپیلن نساجی اتفاق افتاد دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد که اکثرا با رقابت‌های بالایی مورد دادوستد قرار گرفت‌، این است که سهمیه واحدها معمولا با شروع ماه به‌صورت کامل تخصیص داده می‌شود و بنابراین ثمره آن هجوم تقاضا به بورس کالا است که به شدت حجم تقاضا افزایش می‌یابد.

براین اساس رقابت‌های قیمتی در معاملات خودنمایی می‌کند. اگر آمار و ارقام هفته گذشته را با هفته ماقبل آن مقایسه کنیم به خاطر افزایش حجم تقاضا، سطح رقابت بیشتری تجربه شد که دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد نتیجه آن بالا رفتن سطح قیمت‌ها بود.

اصولا این رخداد را در ابتدای هر ماه شاهد هستیم که نسبتا رقابت‌های قیمتی بیشتر روی گریدهای پرمتقاضی برجسته می‌شود. وی در پایان بیان کرد، در هفته گذشته، افزایش ۴۳۲ تومانی نرخ متوسط دلار نیمایی نقش موثری در افزایش قیمت‌های پایه پلیمرها داشت، اما طی هفته گذشته محرک خارجی دیگری که بر بازار پلیمرها موثر باشد دیده نشد.

زیرا بهای نیمایی ارز تکانه‌های چندانی را تجربه نکرد و تا حدودی ثبات لازم را داشت. البته لازم به ذکر است که بهای آزاد ارز در اواسط هفته گذشته تا حدودی روند افزایشی در پیش گرفت، اما در مقایسه با سهمیه‌های ابتدای ماه، تاثیر چندانی بر میزان عرضه و تقاضای مواد اولیه پلیمری در بورس کالا و همچنین رقابت‌های قیمتی برجای نگذاشت و تاثیرپذیری بازار از کانال نوسان ارز محدود شد.

به علاوه نرخ‌ مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد نیز به نسبت هفته ماقبل، روند با ثباتی را تجربه کرد و حتی در بعضی از گریدها درصدهای کاهشی نیز به چشم می‌خورد، از جمله آن پلی‌اتیلن‌ها هستند که افت قیمت محسوسی را در بازار آزاد تجربه کردند.

قراردادهای آتی ارز راه‌اندازی می‌شود

دنیای اقتصاد- معاون شرکت بورس در گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای‌اقتصاد،‌ از راه‌اندازی معاملات قرارداد آتی ارز خبرداد. در این قراردادها امکان مبادله ریال با سایر ارزها و ارزهای خارجی با یکدیگر تعبیه شده است.قراردادهای آتی به لحاظ مالی نوعی ابزار مالی هستند که از یک دارایی مشتق می‌شوند. هدف اولیه از ایجاد این ابزار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در دارایی اصلی است، هر چند امکان کسب سود به صورت سرمایه‌گذاری مجزا در فیوچرز نیز برای سرمایه‌گذاران وجود دارد.مخاطب اصلی و هدف بازار فیوچرز ارز در کلیه کشورها از جمله ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که دارای مبادلات ارزی به اشکال مختلف از جمله تسهیلات ارزی، خرید مواد و لوازم و تضمین‌های ارزی هستند.در واقع مخاطبان این ابزار می‌توانند با سرمایه‌گذاری در اوراق آتی ارز، ریسک نوسان نرخ ارز مورد استفاده خود را که نوسان بالایی در سطح بین‌المللی دارد، تا حد زیادی کاهش دهند.

علی سنگینیان که با خبرنگار دنیای اقتصاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه گزارش توجیهی راه‌اندازی بازار آتی ارز آماده ارسال به سازمان بورس است، افزود: گزارش توجیهی راه‌اندازی فیوچرز ارز در شرکت بورس نهایی شده و به زودی در اختیار سازمان بورس قرار خواهد گرفت تا این سازمان به همراه کمیته فقهی و کمیته‌های دیگر در مورد آن اظهارنظر کرده و مقدمات راه‌اندازی این بازار نهایی شود.

چرا فیوچرز ارز؟
وی هدف از راه‌اندازی فیوچرز ارز برای نخستین بار در کشور را قاعده‌مند کردن بازار دادوستد ارز عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بازار ارز قاعده‌مند نیست و از پوشش ریسک قابل‌قبولی برخوردار نیست، از این رو برخی از فعالان این بازار با زیان‌های قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌اند. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ناامنی بازار فارکس برای فعالان اقتصادی، آیا راه‌اندازی فیوچرز ارز، به بازار معاملات ارز در کشور سامان خواهد داد؟ گفت: نوسانات نرخ ارز موجب شده تا در چنین بازارهایی بسیاری از سرمایه‌گذاران متضرر شوند، در صورتی که در دنیا بازار معاملات آتی ارز وجود دارد و سرمایه‌گذاران با بینش و مطالعه لازم و با پوشش ریسک کافی می‌توانند در این بازارها به معامله آتی ارز بپردازند.

تفاوت آتی سهام و ارز
وی تفاوت فیوچرز ارز با بازار معاملات آتی ارز را این گونه عنوان کرد که در فیوچرز ارز به جای اوراق آتی سهم، ارز برای ماه‌های آینده در قراردادهای مشخص معامله می‌شود و در گزارش توجیهی شرکت بورس پیشنهاد شده که امکان معاملات آتی ارز از ریال به ارز و از ارزهای رایج دنیا به ارزهای دیگر (یورو به دلار، دلار به ین و …) فراهم شود.
وی در مورد زمان راه‌اندازی این بازار گفت: فیوچرز ارز از اولویت‌های فوری بورس محسوب می‌شود و در صورت نهایی شدن راه‌اندازی این بازار در سازمان بورس، امسال فیوچرز ارز نیز متولد می‌شود. وی بازار فیوچرز ارز را دارای جذابیت دانست و خاطرنشان کرد: بازار معاملات آتی ارز یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی دنیا است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به نرم‌افزار موجود فیوچرز سهام و تجربه‌ای که در بازار اوراق آتی سهام داریم، راه‌اندازی این بازار مدت زمان زیادی به طول نینجامد.

فیوچرز سهام متحول می‌شود
معاون مطالعات اقتصادی بورس تهران در ادامه از توسعه فیوچرز سهام در آینده‌ای نزدیک سخن گفت و تصریح کرد: این بازار به‌رغم محدودیت کارگزاران در دسترسی به سیستم معاملات پس از گذشت 8 روز از عمر خود شاهد معامله 23قرارداد آتی بوده است، آن هم در شرایطی که در این بازار تنها قرارداد دو شرکت معامله می‌شود.
سنگینیان با بیان اینکه در حال حاضر 35 کارگزاری مجوز فعالیت در فیوچرز سهام را دارند، گفت: از این تعداد کارگزار دارای مجوز، 22 شرکت کارگزاری برای معامله قراردادهای آتی اقدام جدی کرده و حساب بانکی افتتاح کرده‌اند، اما در نهایت 9 کارگزاری حاضر در تالار حافظ قراردادها را معامله می‌کنند که دلیل آن نیز محدودیت‌هایی است که برای این بازار تعیین شده است.

دردسرهای معامله‌گران در اوراق آتی
وی افزود: بر اساس شرایط تعیین شده از سوی سازمان بورس، کسانی می‌توانند در کارگزاری معامله فیوچرز سهام انجام دهند که مجوز معامله‌ اوراق آتی داشته باشند که تعداد افراد دارای این مجوز هم بسیار کم است از این رو کارگزاری‌ها در این خصوص با محدودیت مواجه هستند که ما به دنبال رایزنی برای رفع موقت این محدودیت دست کم تا پایان سال هستیم تا کارگزاران از معامله‌گران بازار نقدی هم بتوانند در این بازار استفاده کنند.
وی تنوع قراردادهای قابل معامله در این بازار را از جمله اقدامات دیگر برای رونق فیوچرز سهام ذکر کرد و افزود: به زودی قراردادهای آتی شرکت‌های مس، فولاد مبارکه، سرمایه‌گذاری غدیر، توسعه معادن و فلزات و سایپا با تکمیل امیدنامه و پذیرش در بازار آتی توسط هیات پذیرش در فیوچرز سهام قابل معامله می‌شوند.
به گفته وی، در حال حاضر بورس تهران 30 تا 50 شرکت نقدشونده و برتر دارد که قابلیت معامله قراردادهای آتی سهام آنها در فیوچرز سهام وجود دارد.
آتی سهام آنلاین می‌شود
سنگینیان با اشاره به ضرورت آموزش فعالان بازار و علاقه‌مندان برای فعالیت در فیوچرز سهام گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی فیوچرز سهام در برنامه ما قرار دارد و احتمالا برای مدیران و دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد فعالان بازار به زودی همایش قراردادهای آتی برگزار خواهد شد. از سویی دیگر تا چند روز دیگر اطلاعات معامله قراردادهای آتی در سایت بورس اوراق بهادار تهران به صورت آنلاین منتشر می‌شود.
وی ارزش کنونی بازار فیوچرز سهام را 50میلیون تومان ذکر کرد که حاصل خرید و فروش‌های 3 حقوقی و بیش از 10معامله‌گر حقیقی است.
به گفته سنگینیان، فیوچرز سهام با آشنایی فعالان بازار با قابلیت آن، آینده بسیار خوب و روشنی خواهد داشت.

۱۰ ریسک خرید بیت کوین و ارز دیجیتال که نباید از آن‌ها غافل شد

خرید ارزهای دیجیتال حتی بیت کوین همیشه پرسود نیست. برخی مواقع سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با ضررهای گهگاه سنگین همراه است. اکنون به بررسی ریسک های خرید بیت کوین و دیگر رمز ارزها می‌پردازیم.

بیت کوین

ارز های دیجیتال پدیده‌ای هستند که عده‌ای آن را ابزار تبادلات پولی در آینده قلمداد می‌کنند. تجارت آنلاین کالا با یک ارز جهان‌روا می‌تواند دادوستد را در سطح جهانی تسهیل کند؛ بی‌آنکه نیازی به تحمل دشواری‌های ارزهای ملی مختلف باشد.

بیت کوین نشان داده که موفق‌ترین ارز جهان‌روا بوده؛ اما این پدیده نوپا با موانعی جدی روبه‌رو است. به رغم آنکه این ارز دیجیتال توانسته طی مدت اخیر، هواداران زیادی برای خود دست و پا کند، اما وقتی پای سرمایه‌گذاری روی رمز ارزها به میان می‌آید، ریسک‌های بسیاری سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند.

با توجه به تب و تاب بالای مردم برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه نوپا آگاهی از نگرانی‌ها پیرامون این بازار جدید، بسیار مهم است. در ادامه می‌خواهیم به ۱۰ فقره از ریسک‌های خرید بیت کوین اشاره کنیم و بگوییم که چگونه باید از آن‌ها دوری کنیم.

۱۰- بازار بی‌ثبات و به شدت پرنوسان

قیمت بیت کوبن به شدت پرنوسان است. برای مثال، بهای این رمز ارز در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۸ برابر با ۶۴۶۱ دلار بود. اگر کمی زودتر در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ دست به خرید بیت کوین می‌زدید، باید آن را در حوالی ۲۰ هزار دلار می‌خریدید. در روز ۲۴ام همان ماه، سرمایه‌گذاران بیت کوین نتوانستند بیت کوین‌های خود را با بهایی بیش از ۱۴۶۲۶ دلار بفروشند. بازار بیت کوین دائما در حال نوسان و بالا و پایین شدن است. در این بازار، هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که سرمایه‌گذار در نهایت به بازده مطلوب خود می‌رسد. برای جلوگیری از زیان‌های هنگفت، همیشه بازار را رصد کنید. سعی کنید سرمایه اندکی را وارد این بازار کنید و به دنبال سود درازمدت باشید.

۹- سرقت های سایبری

دیگر ریسک خرید بیت کوین، سرقت‌ سایبری است. ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری توسعه داده شده‌اند و این باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه در معرض هک و حملات سایبری قرار داشته باشد. هک کردن هم ریسکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ چرا که هیچ راهی برای بازیابی بیت کوین‌های گم‌شده یا به سرقت رفته شما وجود ندارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که خریداران عمدتاً در صرافی‌ها و بخش استخراج، سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند. احتمال وقوع سرقت سایبری در صرافی‌ها زیاد است؛ حتی اگر از یک کیف پول هوشمند استفاده کنید. افزون بر این، کافیست که کلید کیف پول خود را فراموش یا گم کنید تا برای همیشه دارایی‌هایتان را از دست بدهید. همیشه به دقت، کیف پول‌های مختلف را بررسی کنید تا امن‌ترین گزینه ممکن را بیابید.

۸- تقلب و کلاهبرداری

علاوه بر هک، دیگر ریسک خرید بیت کوین، کلاهبرداری است. خریداران و فروشندگان به دنبال دادوستد بیت کوین‌های خود هستند؛ اما در این میان ممکن است به دام صرافی‌های جعلی بیفتند. دفتر حمایت از امور مالی مصرف‌کنندگان و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا همواره نسبت به تراکنش‌های رمز ارزی ناامن در صرافی‌های جعلی هشدار داده‌اند. این فقدان امنیت، ریسک بزرگی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. اگرچه سامانه های بسیاری برای حل و فصل این معضل توسعه پیدا کرده‌اند، اما همچنان امنیت یک پاشنه آشیل بزرگ برای معامله‌گران بیت کوین است.

۷- فقدان چارچوب‌های مقرراتی

دیگر ریسک خرید بیت کوین این است که بازار آن زیر چتر حمایت قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی قرار ندارد. دولت‌ها نیز مواضع روشنی در قبال این بازار ندارند. افزون بر این، بازار بیت کوین بسیار نوپا است و به‌طور معمول، فعالیت در آن مشمول مالیات نمی‌شود و همین می‌تواند آن را به فرصتی اغواکننده برای سرمایه‌گذاری بدل کند. با این حال، فقدان چارچوب‌های مقرراتی شفاف می‌تواند بیت کوین را رویاروی ارزهای دولتی قرار دهد و مشکلاتی برای آن به وجود بیاورد. در حال حاضر، گستره پذیرش رمز ارزها بسیار محدود است؛ اما در آینده همه چیز تغییر خواهد کرد. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که در چند سال آتی، چه سرنوشتی در انتظار بیت کوین است.

۶- متکی بودن بر فناوری

بیت کوین یک ابزار مبادله آنلاین متکی بر فناوری است. کوین‌های آن به صورت دیجیتال استخراج و از طریق والت‌های هوشمند دادوستد می‌شوند و تحت رصد سامانه‌های مختلف قرار دارند. بدون فناوری، رمز ارزها هیچ ارزشی ندارند. برخلاف دیگر اشکال ارز یا سرمایه‌گذاری، هیچ وثیقه واقعی، پشتوانه بیت کوین نیست. در بازارهای طلا، املاک، اوراق قرضه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شما مالک چیزی می‌شوید که قابل مبادله است و مابه‌ازایی در دنیای واقعی دارد. مالکان بیت کوین با ارزی طرف‌اند که صد در صد متکی بر فناوری است و در برابر تهدیدات سایبری، کلاهبرداری‌های آنلاین و غیره آسیب‌پذیر است.

بیت کوین‌های جدید با حل معادلات ریاضی موسوم به بلاک ضرب می‌شوند. یک استخر استخراج می‌توان از توان رایانشی خود برای استخراج یک بلاک و پنهان کردن آن از دید دیگر ماینرها استفاده کند. این روشی است که ممکن است به نفع عده‌ای تمام شود؛ اما در مجموع بقیه اعضای شبکه را متضرر می‌کند.

دیگر ریسک خرید بیت کوین، کاربرد محدود آن است. اگرچه این رمز ارز ممکن است گام‌های بزرگی را برای تبدیل شدن به یک ابزار مبادلاتی برداشته باشد؛ با این حال در حال حاضر، تنها چند شرکت محدود، پذیرنده آن هستند. برای نمونه، چند فروشگاه آنلاین از جمله اوراستاک (Overstock)، نیواگ (Newegg)، و مونوپریکس (Monoprix) بیت کوین را می‌پذیرند. افزون بر این، دارندگان بیت کوین می‌تواند از خدمات آژانس‌های مسافری از جمله ایربالتیک (AirBaltic)،‌ ایر لیتوانیکا (Air Lituanica) و چیپ‌ایر دات‌کام (CheapAir.com) بهره‌مند شود. متاسفانه در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها بیت کوین را به عنوان یک ابزار واسطه مالی نمی‌پذیرند.

عده‌ای بر این باورند که بیت کوین یک طرح پانزی است و افرادی که در رأس هرم آن قرار دارند از ناآگاهی دیگران سوء‌استفاده می‌کنند. با خریداری فزاینده بیت کوین از سوی مردم، حباب اقتصادی این رمز ارز نیز بزرگ‌تر می‌شود. اگر این حباب بترکد، بیت کوین دیگر بلااستفاده می‌شود. در آن صورت، افراد زیادی باقی می‌مانند که بیت کوین دارند اما قادر به فروش آن نیستند. در نتیجه هیچ بازدهی نصیب خریداران بیت کوین نمی‌شود و این می‌تواند زیان هنگفتی را بر آن‌ها تحمیل کند.

۲- ارز یا فرصت سرمایه‌گذاری؟

رمز ارزها می‌توانند یک ابزار واسطه مالی آنلاین باشند. با این حال، سرمایه‌گذاران بیت کوین به چشم یک کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌کنند. برخی حتی گمان می‌کنند که بیت کوین یک فرصت سرمایه‌گذاری عالی برای دوران بازنشستگی است. با این حال، باید توجه داشت که با یک بازار دائما در حال تغییر، فاقد چارچوب‌های مقرراتی و پشتوانه واقعی، سرمایه‌گذاران ممکن است تمامی دارایی‌های خود را از دست بدهند. اگرچه بیت کوین ممکن است بازده خوبی را نصیب سرمایه‌گذارانش کند، اما باید با احتیاط به آن نزدیک شد. سرمایه‌گذاری‌های کوچک و برداشتن گام‌های کوچک‌تر می‌تواند از تحمیل زیان بر سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.

۱- جوان بودن فناوری

رمز ارزها در حال حاضر، یک فناوری بسیار نوپا هستند. بیت کوین تقریباً اندکی بیش از ۱۰ سال است که پا به عرصه گذاشته است. با تغییرات زیادی که طی دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد سال‌های گذشته رخ داده، نمی‌توان آینده‌ محتومی را برای بیت کوین پیش‌بینی کرد. حتی بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان دور، بیت کوین بلااستفاده شود. بهترین رویکرد در قبال بیت کوین، رویکرد محتاطانه است. همیشه به فکر امنیت سرمایه خود باشید و آغوشتان را برای تغییرات احتمالی در آینده باز کنید.

دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد

مصاحبه آقای سعیدیان با دنیای اقتصاد

در نشست تخصصی «دنیای اقتصاد» با حضور کارشناسان و فعالان بازار فولاد بررسی شد اوراق سپرده کالایی نسخه شفابخش بازار محمدحسین بابالو دنیای اقتصاد : نوسان قیمت فولاد در بازار داخلی به یکی از نگرانی های اهالی بازار بدل گشته ؛ آن هم در شرایطی که این بازار با فرض بخشنامه های ابلاغی . سخت گیری های صادراتی و بازارسازی های درونی به کلاف سر در گمی بدل شده که دورنمای آن برای اغلب فعالان این بازار ناشناخته است. نیاز به تقویت جدی بازارهای رسمی برای کشف نرخ آزادانه و عادلانه در بازار فولاد به این معنی است که ابهام در فرآیندهای معاملاتی برای واحدهای مختلف تولیدی با معامله گران این بازار یک بار برای همیشه از میان برود و البته اعمال دستوری نرخ به بازار نیز در چارچوب پتانسیل های قانونی به حداقل برسد.

این موارد نتیجه تجربه چند هفته اخیر در بازار فولاد است و در صورتی که با کمک ابزارهای مالی و پتانسیل های قانونی موجود بتوان بازاری رسمی بدون اعمال دستوری نرخ با امکان حضور تمامی اهالی بازار و سرمایه گذاران و همچنین توانمندی تعریف ابزارهای مالی نوین و حمایت های بانکی را ایجاد کرد ، گویی بخش اعظم مشکلات مرتفع شده و یک قیمت پایه برای بازار فولاد در فرآیند عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد که ساده ترین مسیر برای دست دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد یابی به این بازار استفاده از اوراق سپرده کالایی در بورس کالاست یعنی کالایی که در انبار وجود دارد و البته دارای قبض انبار است را بتوان با همان قبض انبار مورد معامله قرار داد. این رویکرد به این شکل است که با صدور قبض انبار در انبارهای پذیرش شده بورس یا همان فرآیند صدور اوراق سپرده کالایی ، می توان این کالا را در یک بازار رسمی مورد معامله قرار داد و هر کسی می تواند با در اختیار داشتن کد بورسی اقدام به معامله کند. جذب سرمایه گذاران جدید ، سهولت معامله حتی در سطوحی نزدیک به یک تن ، امکان تحویل فیزیکی ، معافیت از مالیات در چارچوب دادوستد اوراق و همچنین پتانسیل استفاده از این اوراق به عنوان وثیقه از این قبیل جذابیت هاست.

نکته مهمی که در معاملات اوراق سپرده کالایی وجود دارد فرآیند کشف نرخ در یک بازار رسمی است ؛ مثلا می توان فولاد را هم مثل سکه طلا در بورس یا زعفران در حجم های پایین مورد معامله قرار داد ؛ جنس موجود در انبار را خرید و فروخت و هر زمان که نیاز شد آن را تحویل گرفت. این ویژگی موجب می شود تا معاملات بسیاری در این بازار صورت گرفته و هر فعال بازار که به سرمایه گذاری در این حوزه علاقه مند است دیگر نیازی نیست که در نوسان قیمتها به معاملات فیزیکی دست زده و این بازار محملی برای جذب سرمایه های سرگردان در بازار فولاد خواهد بود. به منظور بررسی و تشریح اوضاع بازار و البته فرآیند کشف نرخ در بازار داخلی در نشستی با کارشناسان این حوزه به موشکافی این موارد پرداختیم. دکتر اکبر میرزاپور مدیر توسعه بازار فیزیکی پوری کالا و همچنین مجید سعیدیان و دکتر سعید رئوفی از فعالان بازار و صنعت فولاد در این نشست حضور داشتند.

استقلال بورس کالا : شرط اول
مجید سعیدیان در ابتدای این نشست به بحث نیاز به استقلال بورس کالا اشاره کرد و گفت: تا بورس کالا استقلال کافی پیدا نکند نمی تواند از تاثیرگذاری مورد نیاز برخوردار شود اگرچه در ذات استقلال بورس کالا نیاز به اختیارات هم برجسته می شود یعنی با فرض اختیارات کامل و مورد نیاز در چارچوب قوانین بازار سرمایه است که استقلال این بازار مالی تامین خواهد شد. به عنوان یک مثال مشخص ؛ وقتی بانک مرکزی اختیارات لازم را از نشست سران ۳ قوه دریافت کرد توانست بازار لوذ را مدیریت کند. در بورس این گونه نیست یعنی اختیارات مورد نظر و مورد نیاز در این بازار وجود ندارد. از سوی دیگر برخی از عرضه کنندگان بزرگ شبه دولتی یا همان خصولتی ها بخش اعظم عرضه را در اختیار دارند که این دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد ویژگی مهم موجب شده تا توانمندی این بخش از بازار برتری محسوسی داشته باشد. البته در کنار نیاز به استقلال و آزادی عمل برای بورس کالا، به آزادی عمل برای خریداران و فروشندگان هم نیاز داریم که در صورت اعطای این آزادی مخصوصا برای خریداران ، اهمیت بخش عرضه ناخودآگاه تضعیف شده و بازار روال منطقی خود را بر پایه عرضه و تقاضا به دست می آورد . نکته دیگری که در روزهای اخیر خودنمایی محسوسی داشته سخت گیری های موجود در فرآیند صادرات است که به کاهش جذابیت صادرات و حتى افت ارقام صادراتی در بازار فولاد منتهی شده است. اگر این سخت گیری ها ادامه داشته باشد ناخودآگاه فاصله قیمتی بین نرخ های داخلی و بین المللی افزایش می یابد و به معنی کاهش بیشتر قیمت هاست
این فعال بازار فولاد در ادامه افزود: به صورت دقیق تر در اغلب اوقات قیمت های داخلی مصنوعات فولادی برای تحویل درب کارخانه با احتساب هزینه های جانبی صادراتی ، کمتر از نرخ های جهانی بود که یک جذابیت مهم صادراتی را ایجاد می کرد. البته با فرض تولید مازاد بر نیاز داخلی فولاد خام و مصنوعات فولادی در کشور ؛ این رویکرد مسیر عادی اقتصاد و بازارهاست ولی در شرایط موجود و با تداوم سخت گیری های صادراتی این وضعیت رو به وخامت گذاشته و با تداوم افت قیمت ها در بازار داخلی روبه رو خواهیم شد اگرچه این داده تنها سیگنال موثر در بازار فولاد نیست
وی در ادامه عنوان کرد: چیزی که در بازار فولاد و مخصوصا فولادهای ساختمانی مشهود است کاهش نرخ در روزهای اخیر بوده که این افت قیمتی در مقایسه با نرخ های بالای بازار املاک انتظار تقویت تقاضا را مطرح می کند ولی همه چیز در این داده خلاصه نشده و ما به صورت واقعی در بازار داخلی شاهد رشد تقاضا نیستیم. سرعت گیر اصلی رشد تقاضا در بازار فولاد ساختمانی نوسان قیمت سایر مصالح است و تا زمانی که سایر قیمت ها به نسبت بهای فولاد کاهش قیمت نداشته باشند نمی توان انتظار رشد تقاضای فولاد و حمایت از قیمت ها را از این مسیر داشت، در صورتی که این شرایط یعنی عدم کاهش قیمت مصالح ادامه یابد شاید انتظار عمیق تر شدن رکود چندان دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد هم غیرمنتظره به شمار نرود.

ابزارهای کالایی احیا شوند
سعیدیان در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: نکته دیگری که در آینده بازار ایفای نقش خواهد کرد خریدهای اعتباری در بورس کالا است که مدتی محدود شده بود، ولی هم اکنون شواهدی از آغاز به کار این شیوه معاملاتی دیده می شود. به نظر می رسد معاملات اعتباری باز هم از سر گرفته شود آن هم در وضعیتی که قیمت ها در یک مسیر کاهشی قرار داشته و از آن مهم تر حجم معاملات و تقاضای خرید نیز یک عقبگرد نامحسوس را در پیش گرفته است. در این شرایط شرکت های بزرگ تولید کننده که بعضا با موجودی نسبتا بالای انبارها روبه رو شده اند یا احتمال کاهش حجم فروش خود را متصور می بینند برای تداوم فرآیند تولید به این سمت متمایل خواهند شد تا بتوانند گردش کار مرسوم خود را حفظ کنند
این فعال بازار درخصوص شیوه قیمت گذاری فعلی در بازار آزاد عنوان کرد: هم اکنون وضعیت بازار به نسبت سال های قبل تغییر جدی داشته است. در گذشته نرخ گذاری بر پایه یک روال مرسوم یعنی مورد توجه قرار دادن قیمت های تولیدی یک یا چند واحد خاص بوده و بر پایه این نرخ واحدهای مختلف در نقاط مختلف کشور قیمت گذاری می شد. این شیوه قیمت گذاری چیزی شبیه فرآیند کشف نرخ دستوری – سنتی بود ولی در شرایط فعلی این رسم بازار تغییر کرده است. هم اکنون بهای تمام شده شمش تحویل در کارخانه به همراه هزینه های تولید و یک حاشیه سود ملاک اعلام قیمت های پیشنهادی در بازار است و این وضعیت برای هر واحد تولیدی متفاوت بوده و هست. این در حالی است که بعضا قیمت شمش مورد معامله در بازار کمتر از نرخ های بورس کالا بوده یعنی می توان خارج از بورس نرخ های کمتری را به دست آورد. مداخلات دولتی و آینده بازار سعید رئوفی ، دیگر فعال بازار و صنعت فولاد عنوان کرد: ذهنیت و تمایل به قیمت سازی در بازارهای رسمی کاملا صحیح و پشتوانه علمی و اجرایی دارد. این در حالی است که با اما و اگرهای اقتصاد ایران و تصمیم گیری های ناشی از تصمیمات دولتی و البته جدی بودن حضور بخش های دولت در حوزه های مختلف اقتصادی ذات فرآیند کشف نرخ آزادانه در هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت. البته در شرایط بازارهای رسمی همچون بورس کالا باز هم شاهد تصمیم گیری هایی نشات گرفته از تصمیمات دولتی هستیم. البته به ظاهر بخشی از دولت خصوصی شده ولی باز هم می توان رد پای دولت را در اغلب این شرکت ها به وضوح مشاهده کرد. یکی از آسیب های تصمیم دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد سازی های دولتی و اعمال دستورات و بخشنامه ها در مکانیزم بازار پراکندگی نرخ و عدم تبعیت از مکانیزم بازار آزاد بوده و هست. به عنوان یک نمونه مشخص در هفته جاری قیمت پیشنهادی ورق در بورس کالا کمتر از بهای شمش بود که نشان می دهد واقعیت های بازار با بخشنامه ها دگرگون شده است. وی در خصوص یک تجربه در مورد تلاش برای دخالت دادن بخش خصوصی در تصمیم سازی ها عنوان کرد: در انجمن تولیدکنندگان فولاد تلاش کردیم تا ذهنیت بخش خصوصی حاکم باشد و حتی این ذهنیت در فرآیندهای تصمیم سازی اثر داشته باشد و به رغم حضور بسیاری از افراد توانمند بخش دولتی ، ولی باز هم مسیر تصمیم سازی ها از مسیر بخش خصوصی عبور کرده است. این در حالی بود که تولید فولاد به سرمایه گذاری کلانی نیاز دارد و بخش خصوصی که از توان ورود به این عرضه برخوردار باشد نیز محدود است.
رئوفی همچنین در خصوص شیوه قیمت گذاری در بورس کالا باز هم به انتقاد از قیمت گذاری دستوری پرداخت و گفت: بخش عمده ای از عرضه های هفته های اخیر در بورس کالا با نرخ گذاری دستوری عملیاتی شد و این واقعیت نقیصه بزرگی برای بازار فولاد به شمار می رود. پیشنهاد ما این بود که بازار را به جای قیمت گذاری دستوری ، از مدیریت بخشنامه ای رها و آزاد کنید و مکانیزم بازار در نهایت همه چیز را اصلاح خواهد کرد. هم اکنون شاهد هستیم که بازار فولاد به صوت منقطع و دقیق تر تکه تکه آزادسازی می شود مثلا می توان گفت که بهای شمش از سخت گیری های پیشین رها شده و این مسیر به سایر بخش های معاملاتی و مصنوعات فولادی منتقل خواهد شد. با توجه به این شرایط شاهد هستیم که بازار آرام گرفته و قیمت ها کاهش یافت. البته ذهنیت غالب در بازار در شرایط فعلی توجه به توانمندی های کوتاه مدت است یعنی به عرضه هایی با زمان تحویل کوتاهتر توجه می شود و همچنین نگاه معامله گران نیز به آینده کوتاه مدت معطوف شده است، واقعیت آن است که برای بیش از ۱۰ تا ۱۵ روز آینده نمی توان پیش بینی و برای آن برنامه ریزی کرد آن هم در شرایطی که نزدیک به دو هفته است که مشکلات حمل و نقل به دشواری های بازار فولاد افزوده شده است. مجید سعیدیان در همین خصوص عنوان کرد: قیمت ها در روزهای گذشته با یک مکانیزم کاملا دستوری پایین نگه داشته شد ولی این شیوه مدیریت بازار تاکنون پاسخگو نبوده و در آینده هم جواب نخواهد داد. این وضعیت تنها به دشواری های بیشتر واحدهای تولیدی در صنعت فولاد افزود.

الگوهای جهانی برای بازار فولاد
در ادامه این نشست اکبر میرزاپور به تجربه جهانی بازارهای کالایی در حوزه فولاد اشاره کرد و گفت: حرکت همه بازارها و همچنین بازار فولاد به یک شیوه قیمت گذاری مدرن در چارچوب بازارهای رسمی یک فرآیند اجتناب ناپذیر است که بهترین فضا برای این فرآیند بازارهای کالایی در دنیا و بورس کالا در ایران است. در این خصوص بحث بر سر این است که چگونه می خواهیم یا می توانیم این رویکرد را عملیاتی کنیم. تجربه جهانی از ورود زنجیره فولاد به بازارهای کالایی رسمی حکایت دارد؛ یعنی در اقصی نقاط جهان شاهد هستیم که زنجیره فولاد از سنگ آهن تا میلگرد به بورس کالا در قراردادهای نقدی و مشتقه وارد شده است. این مطلب البته به عرضه فیزیکی کالا، استفاده حداکثری از ظرفیت انبارها و ابزارهای مالی نوین نیاز دارد یعنی ذات فرآیند کشف نرخ در بازارهای کالایی رسمی در جهان را باید در استفاده حداکثری از تمامی زنجیره های فوق به شمار آورد. این در حالی است که سابقه بازارهای کالایی در جهان به نزدیک ۲۰۰ سال گذشته برمی گردد ولی در حوزه زنجیره فولاد این تاریخچه نزدیک یا کمتر از ۱۰ سال است و ایجاد این نیاز پس از بحران سال ۲۰۰۸ و نوسان شدید قیمت های جهانی خودنمایی کرد. به صورت دقیق تر احساس نیاز در جهان ، نیاز به مدیریت فرآیندها ، استانداردسازی معاملات و نیاز به ابزارهایی برای پوشش ریسک به جایی منتهی شد که جمع بندی آنها در نهایت حضور زنجیره فولاد در بورس های کالایی در جهان بود. اگرچه سابقه معاملات زنجیره فولاد در بورس های کالایی محدود است و نشان میدهد که این حضور نوپاست ولی با سرعت بالایی در حال گسترش و توسعه است
وی در خصوص واقعیت های موجود در مکانیزم کشف نرخ در بازار آزاد و مخصوصا بورس کالا عنوان کرد: اگر به گذشته بازگردیم شاهد خواهیم بود که چه رخدادهایی در این بازار به وقوع پیوسته است. از یک سیستم توزيع حوالهای دولتی در سال های گذشته به استقرار یک نظام مبتنی بر بازار در بورس کالای ایران رسیده ایم. به عنوان نمونه می توان گفت اگر یک تولیدکننده دولتی قصد داشت نرخ های پیشنهادی خود را حتی یک ریال افزایش دهد، به پیگیری ها و نامه نگاری های بسیاری نیاز بوده آن هم معلوم نبود که آیا با این درخواست موافقت بشود یا نه، هم اکنون بورس کالا نقش مهمی در بازار فولاد دارد اگرچه برای رسیدن به اینجا راهی طولانی پیموده شده است.

آرامش بازار با اوراق سپرده کالایی
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا در ادامه با اشاره به اینکه با بازارهای گوناگونی در بورس کالا و حتی در چارچوب بازار فولاد رو به رو هستیم که الزامات متفاوتی دارند، گفت: برای هدایت و راهبری بازار ابزارهایی تعریف کرده ایم تا بازار را به شیوه ای جدید ترسیم کنیم. به عنوان یک نمونه مشخص در بورس کالا عرضه کننده با مشکلات بسیاری روبه روست ولی در چارچوب معاملات اوراق سپرده کالایی این محدودیت ها وجود نداشته و آزادی عمل داد و ستد با این اوراق به هیچ عنوان قابل مقایسه با معاملات فیزیکی مرسوم در بورس کالا نیست. به جرات می توان گفت که اوراق سپرده کالایی ابزاری پیشرفته برای معاملات است و امکانات مهمی را برای فعالان بازار به همراه خواهد داشت.
میرزاپور درخصوص اوراق سپرده کالایی عنوان کرد: این یکی از ابزارهای نوپا در بورس کالاست ، یکی از مصوبات شورای عالی بورس از سال ۹۴ با معاملات جو و ذرت آغاز به کار کرد و سپس به بازارهای سکه طلا و زعفران گسترش یافت. این اوراق به پشتوانه قبض انبار است و توسط انبارهای پذیرش شده بورس کالا به صورت اوراق بهادار صادر می شود، اوراق سپرده کالایی اوراق بهادار محسوب می شوند. به عبارتی از کارآیی اوراق بهادار یعنی معافیت از مالیات و امکان توثیق (وثيقه کردن در بانک ) برخوردارند. لازمه صدور این اوراق انبار پذیرش شده است یعنی زمانی که کالایی به انبار وارد می شود می توان به پشتوانه کالا، اوراق سپرده کالایی تعریف کرد که از امکان داد و ستد مجدد برخوردار است.
وی درخصوص فولاد و شرایط بازار آن عنوان کرد: فولاد کالایی است که با هزینه حمل بالایی که دارد بخشی از سودآوری آن تنها در فرآیند حمل مستهلک می شود بنابراین پیشنهاد ما این است که انبار تولیدکنندگان به عنوان انبار پذیرش شده در عرضه اوراق سپرده کالایی فولاد مورد استفاده قرار بگیرد یعنی واحد تولیدی به جز نقش تولید کننده ، نقش انباردار را هم بپذیرد که خود از درآمدزایی نسبی برخوردار است و می توان انبار تولید کننده را به عنوان انبار تحت کلید بورس کالا پذیرش کرد. هم اکنون از گواهی سپرده سکه طلا به عنوان وثیقه استفاده می شود و با یکی از بانک ها در حال مذاکره هستیم تا اوراق سپرده زعفران هم به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار بگیرد. همچنین میرزاپور عنوان کرد: به جز فعالان حرفه ای بازار فولاد بسیاری از سرمایه گذاران نیز می توانند در این اوراق سرمایه گذاری کرده و با توجه به کارکردهای معاملاتی و امکان تعریف ابزارهای مالی در آینده این شیوه معاملاتی بسیار مهم و جذاب خواهد شد. در پایان این نشست رئوفی دورنمای این ابزار مالی را جذاب ارزیابی کرد ولی شرط موفقیت آن را جذب سرمایه گذاران جدید و خریداران بالقوه و مخصوصا امکان توثیق این گواهی عنوان کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.