الگوی Butterfly ایده آل پروانه


الگوی AB=CD به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می شوند:

الگوی Butterfly ایده آل پروانه

کانال رسمی کارگزاری بانک دی

کارگزاری بانک دی

1️⃣ تحلیل تکنیکال

2️⃣ تحلیل بنیادی

3️⃣ بولتن تحلیلی

4️⃣ گزارش بازار

5️⃣اخبار و شایعات

با شما هستیم 🤝

About
Platform

🕰 تایم فریم روزانه

👁 نگاهی هارمونیکی

📉 قیمت اصلاح مناسبی داشته و در حال ساخت یک هارمونیک خفاش صعودی است.

🎯 محدوده قیمتی 575-580 تومان سطح نکمیل الگو خواهد بود.

⭐️⭐️⭐️

صرفا" نگاهی کندل استیکی

تا اینجای کار کندل پوشای صعودی و هشدار رشد.

📈 در نمودار روزانه شاخص گروه کاشی و سرامیک شاهد شکل گیری الگوی هارمونیک خفاش صعودی هستیم و در تحلیل تکنیکال، همواره الگوهای هارمونیک با وقوع واگرایی ها عملکرد به مراتب قوی تری را به نمایش می گذارند.یک واگرایی مخفی مثبت و ساخت هارمونیک بت میتواند سهام گروه را با بازدهی مناسبی همراه کند.

⭐️⭐️⭐️⭐️

🕰 تایم فریم روزانه

👁 نگاهی هارمونیکی

📝 شاهد هستیم که قیمت سهم در نمودار روزانه در حال ساخت الگوی هارمونیک گارتلی صعودی است و قیمت به یک PPRZ (منطقه پر پتانسیل بازگشتی قیمت) نزدیک شده است.

☑️ تراکم ترازهای فیبوناچی در محدوده قیمتی 310-312 تومان میتواند این الگوی هارمونیک را تکمیل نماید و محل مناسبی برای سرمایه گذاری به نظر می رسد.

به نظر در حال ساخت هارمونیک خفاش صعودی است. اگر محدوده قیمتی 2385 تومان را ببیند عالی است .

🕰 تایم فریم روزانه

👁 نگاهی هارمونیکی

📈به نظر قیمت در حال ساخت یک هارمونیک کوسه صعودی است که محدوده قیمتی 735 تومان می تواند محدوده مناسبی برای بازگشت قیمت و واکنش به این الگو باشد.

🕰 تایم فریم روزانه

👁 نگاهی هارمونیکی

📈به نظر می رسد نمودار قیمت سهم افرانت در حال شکل دهی الگوی هارمونیک پروانه صعودی است. این الگو دو تارگته است و با توجه به اینکه از محدوده تراز اکستنشن 127.2 درصد عبور نموده میتوان انتظار داشت تارگت دوم این الگوی هارمونیک در تراز 161.8 درصد اکستنشن ساق XA و در محدوده قیمتی 230-235 تومان تکمیل گردد.

✔️ قیمت از سقف اخیر حدود 35 درصد افت قیمت را تجربه نموده و با رسیدن به محدوده تشکیل هارمونیک میتوان سهم را با ریسک کم برای یک سرمایه گذاری مدنظر داشت.

🕰 تایم فریم روزانه

👁 نگاهی هارمونیکی

📈نمودار قیمت سهم بیمه ما در حال ساخت الگوی هارمونیک ایده آل AB=CD است و کم کم هم از الگوی Butterfly ایده آل پروانه لحاظ قیمتی و هم از نظر ظرف زمانی باید منتظر تکمیل الگو و بازگشت قیمت باشیم .

🕰 تایم فریم روزانه

👓 دیدگاهی هارمونیکی

📈 در نمودار روزانه سهم حفاری شمال شاهد شکلگیری الگوی هارمونیک پروانه صعودی هستیم و انتظار داریم قیمت از همین محدوده برگشت مناسبی رو به بالا داشته باشد.

🎯 محدوده قیمتی 305-320 تومان به عنوان اهداف اولیه این الگوی هارمونیک خواهند بود .

🕰 تایم فریم روزانه

👓 دیدگاهی هارمونیکی

📈 در نمودار روزانه سهم سرمایه گذاری رنا شاهد هستیم قیمت در حال ساخت یک الگوی هارمونیک از نوع AB=CD است و محدوده پرپتانسیل بازگشتی قیمت (PPRZ) در حدود قیمتی 95 تومان شکل گرفته است. با توجه به اینکه این محدوده قیمتی به عنوان کف کانال نزولی کوتاه مدتی نیز محسوب می شود میتوان در این سطح ورود کم ریسکی را به سهم داشت.

با توجه به اینکه در محدوده کف کانال نزولی شاهد یک واگرایی مثبت نیز هستیم احتمال چرخش رو به بالای سهم بسیار بالاست.

🎯 هدف کوتاه مدتی سهم در صورت واکنش در سطح مذکور، سقف کانال و در محدوده قیمتی 110-112 تومان خواهد بود .

🕰 تایم فریم روزانه

📈 در نمودار روزانه سهم لبنیات پاک شاهد حرکت قیمت بر روی خط حمایتی معتبری هستیم و هر بار که قیمت به این خط حمایتی رسیده، توانسته رشد مناسبی را انجام دهد.

✍️ در آخرین برخورد قیمت به این خط حمایتی، شاهد شکلگیری الگوی هارمونیک کوسه صعودی هستیم که موج مناسبی از تقاضا را دقیقا" بر روی سطح حمایتی سهم وارد نموده که شاهد برگشتی قوی از سوی سهم هستیم.

🎯 انتظار داریم قیمت بتواند تا خط مقاومتی رسم شده و تا محدوده قیمتی 190 تومان رشد نماید .

🕰 تایم فریم روزانه

📉 نمودار قیمتی سهم صنعتی بهپاک پس از ثبت قله 850 تومان وارد فاز اصلاحی عمیقی شده است و در حال حاضر از سقف اخیر، افت 45 درصدی را تجربه کرده.

✍️ با افتی که قیمت دارد، به نظر می رسد نمودار مستعد ساخت الگوی هارمونیک کوسه صعودی است. منطقه تشکیل شده این الگو حدود قیمتی 370-415 تومان است که در این بین با یک خط حمایتی بسیار معتبر نیز تلاقی خوبی خواهد داشت.

✔️ در صورت افت قیمت و رسیدن به این محدوده یک گزینه بسیار مناسب خواهد بود .

☑️ در حال ساخت الگوی هارمونیک خفاش صعودی است.

🎯 محدوده قیمتی 440 تومان سهم را رصد خواهیم کرد .

مجددا" در محدوده کف ساختار تراکمی قرار گرفت و با ساخت الگوی کندل استیکی پوشای صعودی هدف حداقلی و کوتاه مدتی 380 را در سر دارد .

📉 تشکیل الگوی هارمونیک گارتلی صعودی در محدوده قیمتی 370 تومان .

🎯 اهداف کوتاه مدتی این هارمونیک محدوده 440 تومان است .

🦇 تشکیل الگوی هارمونیک خفاش صعودی.

🎯 هدف این الگو در محدوده 115 تومان خواهد بود.

🤼‍♂️ امروز شاهد تقابلی سخت و پر برخورد در گروه خودرویی خواهیم بود.

🗝 عبور خودرو از 275 تومان روند آتی سهم و گروه را مشخص خواهد کرد .

🎵 دیدگاهی هارمونیکی.

📉 احتمالِ شکل‌گیریِ الگوی هارمونیکِ 0-5 صعودی.

📈 در صورتِ اُفتِ قیمتِ سهامِ بانکی و اصلاحِ نمودارِ شاخصِ گروه، در محدودة ترازِ 50 درصدِ اصلاحی یک فرصتِ نابِ خرید پدیدار خواهد شد .

🔰 #خکاوه (روزانه)

🦀 احتمالِ شکل‌گیری الگوی هارمونیک "خرچنگ صعودی" در محدوده قیمتی 90-95 تومان .

🖥 #مرقام (روزانه)

🦇 تکمیل یک الگوی هارمونیک از نوع "خفاش صعودی" و وقوع یک دایورجنس مخفی مثبت که می‌تواند مُحرک رشد قیمت رو به بالا باشند .

معرفی الگوهای هارمونیک و کاربرد آن در بورس

معرفی الگوهای هارمونیک و کاربرد آن در بورس

ساعد نیوز: الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است.

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه گذاری نمود که به پیش بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد.

الگو های هارمونیک الگو هایی تکراری هستند که در نمودار های قیمت پدیدار می شوند و ما با شناسایی و تشخیص آنها می توانیم آینده ی قیمت سهام را پیش بینی کنیم و سود های بسیار مناسبی ببریم. الگوهای هارمونیک از مباحث تحلیل تکنیکال می باشند و منبع اصلی اطلاعاتی برای این الگو ها نمودار قیمت سهم می باشد.در تحلیل تکنیکال رفتار گذشته نمودار سهام حائز اهمیت بسیاری است. رفتار نمودار نیز حاصل معاملات و رفتار تک تک افراد فعال در بازار می باشد پس در نتیجه هر روند و تغییر و رفتاری در نمودار قیمت از رفتار معامله گران نشات گرفته است.

سری فیبوناچی

اگر به ریاضیات علاقه داشته باشید، حتما با "سری فیبوناچی" آشنا هستید. سری فیبوناچی رشته ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه ی مجموع دو عدد قبلی ایجاد می شوند.
اولین اعداد سری فیبوناچی عبارت اند از:
۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱
"عدد فی" از دنباله ی فیبوناچی مشتق شده است، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می کند. بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله ی کنار هم خاصیت حیرت انگیزی نزدیک به عدد 1.618 را دارد که به "نسبت طلایی" مشهور است.اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

آنالیز دنباله اعدا فیبوناچی در تمام بازار ها و در هر بازه زمانی ای قابل انجام است. ایده اولیه در استفاده از این دنباله ها این است که نقاط بازگشتی کلیدی، عقب نشینی ها، اوج گرفتن ها و نوسانات رو به بالا و پایین را تشخیص دهیم.در الگوهای هارمونیک با یک سری ساختار هندسی سر و کار داریم که از دنباله فیبوناچی استفاده می کنند. فهم این الگوها یک فرصت های خاص و فوق العاده ای را در اختیاران فعالان بازار بورس قرار می دهد؛ زیرا با استفاده از آن ها می شود روند های قیمتی را پیش بینی کرده و و نقاط بازگشتی را مشخص کرد. معامله گران بورس با استفاده از این الگوها می توانند نقاط ورود، توقف و اهداف قیمتی خود را تعیین کنند.

لیست الگوهای هارمونیک

1- AB=CD صعودی و نزولی

2- ABC صعودی و نزولی

3- الگوی 3-Drives صعودی و نزولی

4- الگوی گارتلی صعودی و نزولی

5- الگوی پروانه صعودی و نزولی

6- الگوی خفاش صعودی و نزولی

7- الگوی کوسه صعودی و نزولی

8- الگوی خرچنگ صعود و نزولی

9- الگوی سایفر صعودی و نزولی

الگوهایی هارمونیک (فیبوناچی) معمولاً پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ مصور می گردند و انواع مختلفی داشته که اهم آن ها در ادامه بیان می شود.ادر ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می شود می پردازیم. این الگو به نام الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت بدین شرح در نظر گرفته می شوند:

الگوی مادر یا AB=CD هارمونیک

این الگو بنام الگوی مادر هم معروف و به وفور در بازار دیده میشه الگوی ایده آل یکی ازدو حالتهای شکل زیر میباشد: ab=cd.

الگوی Bullish AB= CD

که همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ (تارگت) خواهد بود.

الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحاً به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

این الگو ساده ترین و ابتدایی ترین نوع الگوهای هارمونیک است که به اشکال متعددی مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava هستند که جزء تکنیک های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می آید؛ در این متن به طور کامل به بررسی الگوی مادر هارمونیک خواهیم پرداخت.

الگوی AB=CD به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می شوند:

از این الگو می توان در کانال های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است و با دیدن حرکت گذشته قیمت می توان به پیش بینی حرکت قیمت بین این دو خط موازی در آینده پرداخت. (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم های معاملاتی بسیار گران قیمتی در دهه های گذشته بوده است.)

در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقاً به اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد.

ویژگی های الگوی AB=CD:

 1. برابری طول AB و CD
 2. اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
 3. اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
 4. برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB.
 5. وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

توجه به این نکته ضروری است که معمولاً الگوی AB=CD در اصلاح ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورداستفاده قرار می گیرد. شکل های زیر دو مثال از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

الگوی AB=CD در حالت صعودی

لگوی AB=CD در حالت نزولی

AB=CD ایده آل:

در این الگو، تشکیل موج CD به اندازه AB زمان برده است و این دو موج ازنظر زمانی یکسان هستند.در این الگو BC می تواند به اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می تواند به اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را برود.نکته مهم و قابل توجه موازی بودن دو موج AB و CD است. درصورتی که این دو موج باهم موازی باشند و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و باقدرت بیشتری عمل می کند.

این الگو یکی از انواع الگوهای بازگشتی است. نکته مهم این است که به منظور استفاده از این پترن در معاملات، بهترین نوع معامله می تواند خرید در نزدیکی نقاط A یا C و فروش در نزدیکی نقاط B یا D است.این الگو معمولا به دو حالت زیر اتفاق می افتد

طول BC بازگشتی دارای درصدی بین 38.2 تا 88.6 درصد است. نقطه D که در اینجا همان PRZ است، جهت قیمت تغییر کرده و در میان دو نسبت 113 تا 261.8 درصد قرار می گیرد.تارگت یا هدف ها در الگوی AB-CD معمولا یکی از نسبت های زیر هستند:

مثلا درصورتی که 61.8 درصد از AB توسط BC اصلاح شد، هدف نقطه D باید روی سطح 161.8 درصد از BC واقع شود. از بین نسبت های ذکر شده در جدول فوق، حالت های ایده آل برای الگوی AB=CDS در سطوح اصلاحی 61.8 و 78.6 درصد قرار دارند.در آموزش الگوهای هارمونیک، به منظور یافتن بهترین ناحیه PRZ می توان ابزار فیبوناچی پروجکشن بر روی موج AB را بکار برد. ناحیه ای که همپوشانی فیبوناچی مناسبی در آن ایجاد شود، نقطه PRZ احتمالی درنظر گرفته می شود. با اتصال نقاط A-B-C به یکدیگر، ناحیه نقطه D بطور کامل مشخص می شود.

طورکلی در مباحث آموزش الگوهای هارمونیک، الگوهای هارمونیک یا فیبوناچی به ۲ دسته صعودی و نزولی طبقه بندی می شوند. یعنی هریک از الگوهای هارمونیک، ۲ حالت صعودی و نزولی دارند.معمولا این الگوها، در انتهای امواج صعودی یا نزولی تشکیل شده و موجب تغییر در روند می شوند. علاوه براین، اگر این الگوها در بازه های زمانی بالاتری شکل بگیرند، دارای اعتبار بالاتری خواهند بود. بنابراین، روند بلندمدت را مشخص می کنند.شکل گیری این الگوها در انتهای موج های صعودی یا اصلاحی بسیارمهم است. زیرا اگر بتوانید این الگوها را قبل از پایان یافتن موج صعودی یا نزولی شناسایی کنید، قادرید با فاصله زمانی مناسب قبل از بازار، از این روند خارج شوید یابه آن ورود پیدا کنید.

PRZ چیست؟

Potential Reversal Zone یا PRZ محدوده ای هست که احتمال تغییر روند از این محدوده بسیار زیاد است. این ناحیه از تجمع چند تراز فیبوناچی بدست می آید .یکی از تاییدیه های مهم در نقطه PRZ برای بازگشت قیمت واگرایی ها هستند. صرف تشکیل الگو دلیلی برای ورود به معامله نیست و حتما باید در منطقه PRZ دلیل محکمی برای برگشت قیمت داشته باشیم. که یکی از گواه های قوی در این منطقه واگرایی و شکست خط روند میباشد. این واگرایی ممکن است در همان تایم فریمی که تحلیل انجام شده باشد یا یکی دو تایم پایینتر. هر چقدر الگوهایی که شکار میکنیم در تایمهای بالا باشد مثل تایم 03 دقیقه تا ماهانه الگو از اعتبار بیشتری برخورد است . تلفیق الگوهای هارمونیک با سه رکن اصلی بازار (قیمت – الگو -زمان ) درصد موفقیت را بالا میبرد.

کش پروانه ای HRM رنگ مشکی

سایر برند ها

کش مینی لوپ گلدن استار مدل KM-100 مجموعه 3 عددی (اصل)

کش مینی لوپ آندر آرمور مجموعه 3 عددی

کش مینی لوپ آندر آرمور مجموعه 3 عددی

کش ورزشی مگافیتنس مدل DOOR GYM

کش ورزشی مگافیتنس مدل DOOR GYM

کش ورزشی سی ایکس لیوآپ مدل LS3201 | قدرت سبک

کش ورزشی سی ایکس لیوآپ مدل LS3201 | قدرت سبک

کش پروانه ای HRM

اینگونه از کش ها به نام کش ایروبیک معروف می باشند. همانند کش‌های حلقه ای ،این کش‌ها نیز از طول کمتری نسبت به کش‌های لوله‌ای برخوردارند. اما برخلاف کش‌های حلقه‌ای دو دسته در دوطرف خود دارند. وجود این دسته‌ها به محافظت از کش هنگام برداشتن وزن زیاد و واردکردن قدرت زیاد می‌کند. این کش‌ها بیشتر برای تمرینات بالا تنه و تمرینات با دامنه حرکتی محدود و کوتاه مناسب هستند اما برای برخی حرکات پایین تنه نیز به کار ‌می‌روند. این مدل کش‌ها می‌توانند مقاومت زیادی روی حرکات شانه ،عضلات سه سر بازو ،عضلات پشت و سینه ایجاد کنند.

ویژگی های تخصصی:

 • لاتکس لاستیک طبیعی با کیفیت
 • وزن سبک ، حمل آسان ، انعطاف پذیری خوب
 • ایده آل برای سفر
 • ورزش ساخت باسن زیبا ، پاهای زیبا ، ساختن کمر باریک.
 • عالی برای حرکات قدرتی در خانه هم برای آقایان و هم برای خانم ها.
 • لوله لاتکس با استحکام بالا ،
 • دسته های مقاوم در برابر لغزش.
الگوی Butterfly ایده آل پروانه
نوع گارانتی
آیا این محصول اصلی است؟
مشخصات
ابعاد 15 ×20× 30 سانتی‌متر
وزن 200 گرم
جنس پلی استر مرغوب-فوم
رنگ مشکی
درجه کیفیت A+
بسته بندی
ابعاد بسته بندی 13+12+5 سانتی متر
وزن بسته بندی 210 گرم
سایر توضیحات
مناسب بدنسازی خانگی
کاربرد عالی برای حرکات قدرتی در خانه هم برای آقایان و هم برای خانم ها.
ویژگی ها اینگونه از کش ها به نام کش ایروبیک معروف می باشند. همانند کش‌های حلقه ای ،این کش‌ها نیز از طول کمتری نسبت به کش‌های لوله‌ای برخوردارند. اما برخلاف کش‌های حلقه‌ای دو دسته در دوطرف خود دارند. وجود این دسته‌ها به محافظت از کش هنگام برداشتن وزن زیاد و واردکردن قدرت زیاد می‌کند.
برند HRM
کشور مبدا برند چین
کشور سازنده محصول چین

(دیگران را با نوشتن نظرات خود, برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید)

(نظرات شما در ساعات معین بصورت یکجا منتشر میشود)

 • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
 • - لازم است محتوای ارسالی منطبق برعرف و شئونات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند، تمسخرو توهین باشد.
 • - از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.الگوی Butterfly ایده آل پروانه
 • - نظرات شما بعد از تایید کارشناسان مربوطه منتشر خواهد شد.

اسپرت مایکت دنیایی رنگارنگ از محصولات ورزشی

فروشگاه ما متعهد به رعایت قوانین و مقررات کشوری و نیز اجرای منشور اخلاقی جهانی و سختگیرانه‌ای برای کلیه زیر‌مجموعه خود می‌باشد. این فروشگاه معتقد است مدیریت اخلاقی نه تنها ابزاری برای واکنش به تغییرات سریع در محیط کسب و کار کشوری است، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد اعتماد در ذینفعان مختلف خود، از جمله مشتریان، مدیران، کارمندان، شرکای تجاری و جوامع محلی نیز می‌باشد. فروشگاه اسپرت مایکت با هدف تبدیل شدن به یکی از پایبندترین فروشگاه‌های کشور به اصول اخلاقی، همچنان به آموزش و پرورش کارمندان خود ادامه می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی را روی کار می‌آورد، ضمن اینکه مدیریت فروشگاهی عادلانه و شفافی را نیز در پیش می‌گیرد.

براش هایی زیبا از پروانه ها و گل ها شماره سه - Butterflies and Flowers Brushes 03


براش هایی زیبا از پروانه ها و گل ها شماره سه - Butterflies and Flowers Brushes 03

در این مجموعه براش هایی زیبا و کاربردی موجود است که طراحان و گرافیست ها می توانند از این مجموعه در طرح ها و تصویر سازی های خود استفاده کنند، اگر با این برنامه آشنایی کافی ندارید می توانید با مراجعه به قسمت آموزش فتوشاپ سایت و مطالعه و تمرین به مهارت کافی در ارتباط با این برنامه دست پیدا کنید.

لینک‌های دانلود

حجم فایل: 3.83 مگابایت

رمز فایل: www.persiangfx.com
امتیاز:

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

کلمات کلیدی: abr, brush, photoshop, paint brush, floral, flower, photoshop brush, free brush, butterflies, براش فتوشاپ, دانلود براش, پروانه, براش گل ها, قلم براش, گل, پروانه, سیاه, طرح, مدل, براش های آماده, دانلود, قلموی نقاشی, دانلود براش زیبا, فتوشاپ, براش فتوشاپ, دانلود براش, دانلود براش فتوشاپ, براش های فتوشاپ, براش جدید, براش گل, الگوهای آماده براش

آموزش جامع روتوش در فتوشاپ شامل تکنیک های حرفه ای در قالب پروژه های کاربردی

 • دسته: مقدماتی , آموزش طراحی و گرافیک , ویرایش تصاویر , آتلیه عکاسی , محصولات , آموزش ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • تعداد بازدید: 35652

آموزش جامع روتوش در فتوشاپ شامل تکنیک های حرفه ای در قالب پروژه های کاربردی

آموزش جامع روتوش در قالب پروژه های واقعی
بدون نیاز به پلاگین و ابزارهای جانبی
مجموعه برای حرفه ای شدن و کسب درامد

روتوش پرتره در فتوشاپ یکی از هنرهای و تکنیک های شگفت آور می باشد که علاوه موارد استفاده شخصی، بازار مناسبی نیز دارد که یکی از مهارت های کسب درامد نیز می باشد. شاید شما هم عکس هایی را دیده اید که بافت چهره، شما رو شگفت زده کرده است، با خود گفته اید که من هم رتوش انجام می دهم ولی چرا بافت از بین می رود و یا لک های ناخواسته روی صورت به جا می گذارم!؟ یا اصلا بخواهید این تکنیک ها را یاد بگیرید در این مجموعه بی نظیر و قالب تمرین هایی اصولی یک روتوش تمیز و حرفه ای را فرا می گیرید.

محتویات این مجموعه به اجمال عبارتند از:
- 24 درس آموزشی به زبان فارسی
- آموزش کامل و همراه با جزئیات روتوش پوست با روش حرفه‌ای و محبوب Frequency Separatio
- آموزش کامل رتوش به سبک Dodge & Burn
- آموزش سبک ها و تکنیک های رتوش در قالب پروژه هایی از صفر تا صد
- آموزش از سطح مقدماتی تا پیشرفته
- بیش از 7 ساعت آموزش به زبان فارسی
- یادگیری ابزار و قسمت های کاربردی فتوشاپ برای یک روتوش حرفه ای
- آموزش در قالب پروژه ها و مثال های کاربردی به همراه فایل های مورد نیاز برای تمرین
- مناسب برای افراد تازه کار
- و ..

کش پروانه ای HRM رنگ مشکی

سایر برند ها

کش مینی لوپ گلدن استار مدل KM-100 مجموعه 3 عددی (اصل)

کش مینی لوپ آندر آرمور مجموعه 3 عددی

کش مینی لوپ آندر آرمور مجموعه 3 عددی

کش ورزشی مگافیتنس مدل DOOR GYM

کش ورزشی مگافیتنس مدل DOOR GYM

کش ورزشی سی ایکس لیوآپ مدل LS3201 | قدرت سبک

کش ورزشی سی ایکس لیوآپ مدل LS3201 | قدرت سبک

کش پروانه ای HRM

اینگونه از کش ها به نام کش ایروبیک معروف می باشند. همانند کش‌های حلقه ای ،این کش‌ها نیز از طول کمتری نسبت به کش‌های لوله‌ای برخوردارند. اما برخلاف کش‌های حلقه‌ای دو دسته در دوطرف خود دارند. وجود این دسته‌ها به محافظت از کش هنگام برداشتن وزن زیاد و واردکردن قدرت زیاد می‌کند. این کش‌ها بیشتر برای تمرینات بالا تنه و تمرینات با دامنه حرکتی محدود و کوتاه مناسب هستند اما برای برخی حرکات پایین تنه نیز به کار ‌می‌روند. این مدل کش‌ها می‌توانند مقاومت زیادی روی حرکات شانه ،عضلات سه سر بازو ،عضلات پشت و سینه ایجاد کنند.

ویژگی های تخصصی:

 • لاتکس لاستیک طبیعی با کیفیت
 • وزن سبک ، حمل آسان ، انعطاف پذیری خوب
 • ایده آل برای سفر
 • ورزش ساخت باسن زیبا ، پاهای زیبا ، ساختن کمر باریک.
 • عالی برای حرکات قدرتی در خانه هم برای آقایان و هم برای خانم ها.
 • لوله لاتکس با استحکام بالا ،
 • دسته های مقاوم در برابر لغزش.
نوع گارانتی
آیا این محصول اصلی است؟
مشخصات
ابعاد 15 ×20× 30 سانتی‌متر
وزن 200 گرم
جنس پلی استر مرغوب-فوم
رنگ مشکی
درجه کیفیت A+
بسته بندی
ابعاد بسته بندی 13+12+5 سانتی متر
وزن بسته بندی 210 گرم
سایر توضیحات
مناسب بدنسازی خانگی
کاربرد عالی برای حرکات قدرتی در خانه هم برای آقایان و هم برای خانم ها.
ویژگی ها اینگونه از کش ها به نام کش ایروبیک معروف می باشند. همانند کش‌های حلقه ای ،این کش‌ها نیز از طول کمتری نسبت به کش‌های لوله‌ای برخوردارند. اما برخلاف کش‌های حلقه‌ای دو دسته در دوطرف خود دارند. وجود این دسته‌ها به محافظت از کش هنگام برداشتن وزن زیاد و واردکردن قدرت زیاد می‌کند.
برند HRM
کشور مبدا برند چین
کشور سازنده محصول چین

(دیگران را با نوشتن نظرات خود, برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید)

(نظرات شما در ساعات معین بصورت یکجا منتشر میشود)

 • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
 • - لازم است محتوای ارسالی منطبق برعرف و شئونات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند، تمسخرو توهین باشد.
 • - از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.
 • - نظرات شما بعد از تایید کارشناسان مربوطه منتشر خواهد شد.

اسپرت مایکت دنیایی رنگارنگ از محصولات ورزشی

فروشگاه ما متعهد به رعایت قوانین و مقررات کشوری و نیز اجرای منشور اخلاقی جهانی و سختگیرانه‌ای برای کلیه زیر‌مجموعه خود می‌باشد. این فروشگاه معتقد است مدیریت اخلاقی نه تنها ابزاری برای واکنش به تغییرات سریع در محیط کسب و کار کشوری است، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد اعتماد در ذینفعان مختلف خود، از جمله مشتریان، مدیران، کارمندان، شرکای تجاری و جوامع محلی نیز می‌باشد. فروشگاه اسپرت مایکت با هدف تبدیل شدن به یکی از پایبندترین فروشگاه‌های کشور به اصول اخلاقی، همچنان به آموزش و پرورش کارمندان خود ادامه می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی را روی کار می‌آورد، ضمن اینکه مدیریت فروشگاهی عادلانه و شفافی را نیز در پیش می‌گیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.