بازار ثانویه چیست و چه اهمیتی دارد؟


«بسم الله الرحمن الرحیم» آشنایی مقدماتی با بازارها و نهادهای مالی ارائه شده توسط دکتر سعید اسلامی بیدگلی در یک نگاه کلی به نظام مالی ، کسانی وجود دارند که دوست دارند پول هایشان را قرض بدهند و یا سرمایهگذاری کنند. همچنین کسانی هم وجود دارند که دوست دارند پول قرض بگیرند به هر نحو ممکن.نظام مالی ، نوعی کانال است که افراد قرض گیرنده را به افراد قرض دهنده ، وصل میکند. بازار های مالی ، مهمترین نقش در این نظام را دارد. در اصل به جایی که دو گروه قرض دهنده و قرض گیرنده با یکدیگرارتباط برقرار میکنند ، بازار های مالی میگویند. بازار های مالی میتواند فیزیکی باشد میتواند نباشد اما با توجه به اینکه دنیا به سمت مدرن شدن ، حرکت میکند اکثر بازار ها به صورت مجازی هستند.چیز هایی که در بازار های مالی معامله میشود ، اوراق بهادار نام دارند. اوراق بهادار ، ادعاهایی هستند که رویجریان های نقدی دارایی ها ایجاد شده اند. بازار ها بر اساس ماهیت ابزار هایی که در آن ها معامله میشوند به چند دسته تقسیم میشوند: بازار اول ، بازار اوراق بدهی در مقابل بازار اوراق سهام است. اوراق بدهی ، رایج ترین ابزار معامله در جهان است. نحوه ی عملکرد بازار اول اینگونه است که قرض گیرندهاوراقی را منتشر میکند و پس از فروش اوراق ، پول اوراقمستقیم وارد حساب سرمایه گذار میشود. وام هایی که بانک ها منتشر میکنند نوعی اوراق بدهی است. وقتی درباره ی اوراق سهام صحبت میشود ، دارنده ی سهم ، سهمش از نوع مالکیتی است. یعنی حق حضور در مجامعرا دارد ، در انتخاب هیئت مدیره نقش دارد و … . سهام ،سررسید ندارد یعنی تاریخ انقضا ندارد. بازار بعدی ، بازار پول در مقابل بازار های سرمایه ای است. بازار های سرمایه ای شامل ابزار های اوراق سهام و بخش عمده ی اوراق بدهی هم میشود. بازار بعدی که درک کردن مفهومش بسیار اهمیت دارد ، بازار اولیه در مقابل بازار های سرمایه گذاران است. هر وقت ناشر اوراق ، برگه ای را منتشر کند و پول حاصل از فروش آن برگه ها به طور مستقیم وارد حساب شرکتشود ، ما در بازار اولیه قرار داریم. اما بازار ثانویه زمانی اتفاق میافتد که معمالات بین سرمایه گذاران اتفاقبیافتد. مهمترین ویژگی بازار های ثانویه ، نقد شوندگی آن است. یعنی من میتوانم امروز سهمی را بفروشم و سهمی را بخرم. پس بازار ثانویه ، ریسک نقد شوندگی کمتری دارد و از این لحاظ برای شرکت ها بسیار اهمیت دارد. کار مدیر مالی ، افزایش ثروت سهامداران است. بازار های ثانویه با قدرت نقد شوندگی خود به مدیران مالی کمک میکند تا ثروت سهامداران را افزایش دهد. این افزایش باعث میشود تا سهامداران به مدیران مالی اعتماد بیشتری داشته باشند. پس هر چقدر بازار ثانویه شرکتی خوبی داشته باشد ، احتمالا بازار اولیه خوبی هم دارد. در تقسیم بندی دیگر ، بازار های ساخت یافته در مقابل بازار های (OTC) قرار دارد. معروف ترین بازار OTC
جهان بازار نزدک است. در بازار های ساخت یافته ، معاملات بر اساس یک نوع حراج انجام میشود. در OTC بر اساس معاملاتی است که در آن انجام میشود. مهمترین ابزاری که در بازار های مالی معامله میشود ، سهام شرکت ها است که شامل سهام شرکت هایی میشودکه سهام خود را یا به عنوان ابزار مالکیتی نشر میدهند یا به صورت اوراق قرضه. این سهام چون بلند مدتهستند جزء بازار های سرمایه ای هستند. اوراق قرضعه معمولا بلند مدت هستند اما اگر بلند مدت نباشند ، به آن ها اوراق تجاری گفته میشود. دولت ها و شهرداری ها میتوانند اوراق بدهی بلند مدت منتشر کنند. نام این اوراق ، اوراق قرضه ی شهرداری یا دولتی است. یکی دیگر از کارکرد های بازار مالی ، تعیین قیمت ها ست. یعنی برای شرکت هایی که در بازار نیستند نمی توان قیمت تعیین کرد. دلایل متعددی برای وقوع یک معامله وجود دارد ، یکی از آن دلایل میزان اطلاعاتی است کهدر اختیار طرفین وجود دارد. یعنی من اطلاعاتی دارم که حاضرم سهمی را با قیمت ۲۰۰ تومن بخرم ولی شما ندارید و آنرا با قیمت ۲۰۰ تومن میفروشید. بازار های مالی سعی میکنند این اطلاعات را کم کنند تا شفافیتی عمومی برای سهام وجود داشته باشد. پس بازار ها به سمت بازار هایی با اطلاعات متقارن حرکت میکنند. از طرف دیگر بازار ، ریسک ها را منتقل میکنند. یعنی فردی ریسک را میفروشد و فرد دیگری آن ریسک را میخرد.این ها مهمترین نقش هایی هستند که بازار های مالی ایفا میکنند. در بازار های مالی ، مفهومی به نام واسطه های مالی وجود دارد. تعریفی که در گذشته درباره ی واسطه های مالی وجود داشته این بوده که منابع را از سرمایه گذاران و قرض دهندگان به قرض گیرندگان منتقل میکرده.این تعریف عمدتا بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری را شامل میشود. تعریف دیگری وجود دارد که شرکتهای سبدگردان را با آن میتوان جزء واسطه های مالی دانست این است که واسطه های مالی ، شرکت هاییهستند که فعالیت اصلی آن ها فراهم کردن محصولات و خدمات مالی برای کسانی که نمیتوانند در بازار هایمالی فعالیت کنند. قسمت دیگری که در بازار های مالی مهم هستند ، شرکت های تامین سرمایه هستند. مسئولیت اصلی این شرکت ها ، انتشار اوراق است.کشور هایی مانند ژاپن و آلمان کشور هایی هستند که نظام تامین مالی آن ها بر اساس بانک است. در صورتی که کشوری مانند آمریکا ، کشوری بر اساس بازار های مالی است. واسطه های مالی معمولا ریسک ها را کاهش میدهند. همچنین عدم تقارن اطلاعات را نیز کاهش میدهند.واسطه های مالی به دلیل اینکه در بازار تجربه کسب میکنند ، میتوانند خدمات تخصصی ارائه دهند. واسطه های مالی به سه دسته تقسیم میشوند. دسته اول ، نهاد های سپرده ای است که مهترین آن ها بانک های تجاری هستند. دسته دوم ، موسسات سرمایه گذاری قراردادی هستند. بیمه ها و صندوق های بازنشستگیاز مهمترین نوع های این دسته اند. دسته سوم ، دسته ی شرکت های سرمایه گذاری ، شرکت های مالی و … است. بازار های مالی و نهاد های واسطه نیاز به نهاد ناظر دارند تا بر اساس قواعدی کار کنند. به طور مثال سازمان بورس ، نهاد ناظر است. در ایران بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس است. بازار پول تحت نظارت بانک مرکزی است و بازار بیمهکه تحت نظارت بیمه مرکزی است.بعضی کشور ها یک نهاد ناظر برای کل بازار هایشان دارند. «پایان»

واکسن انفلوانزا 4 ظرفیتی ( Influvac tetra )

پیشگیری از بیماری آنفولانزا به خصوص در افرادی که درصورت ابتلا به آنفولانزا در معرض خطر بروز عوارض مرتبط با بیماری در آنها بیشتر است. اینفلووک تترا در بالغین و کودکان بالای 6 ماه مجوز مصرف دارد. استفاده از اینفلووک تترا باید بر اساس تجویز پزشک صورت بگیرد. واکسیناسیون به ویژه برای این دسته از بیماران با در نظر گرفتن سیاستهای ملی ایمن سازی توصیه می گردد .

برگه راهنمای مصرف: اطلاعات مورد نیاز برای مصرف کننده

واکسن اینفلوواک 2022-2023 اینفلوواک ( 4 ظرفیتی )

شکل دارویی: سوسپانسون تزریقی در سرنگ آماده مصرف

ماده موثره: آنتی ژن های سطحی (همآگلوتینین و نورآمیداز ) از سوش های مختلف ویروس آنفولانزا

واکسن اینفلوواک تترا 2022/2023 حاوي 1 حــاوی آنتی ژن هــای ســطحی ویــروس آنفلوانــزا (غیــرفعال) (هماگلوتینیــن و نورآمینیــداز) از ســوش های زیــر مــی باشــد:

  • A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like strain

(A/Victoria/2570/2019, IVR-215) (15 μg haemagglutinin/dose)

  • A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like strain

(A/Darwin/9/2021, SAN-010) (15 μg haemagglutinin/dose)

  • B/Austria/1359417/2021-like strain

(B/Austria/1359417/2021, BVR-26) (15 μg haemagglutinin/dose)

(B/Phuket/3073/2013, wild type) (15 μg haemagglutinin/dose)

* تکثیر داده شده بر روی تخم مرغ های جنین دار بدست آمده از دسته های سالم مرغ

محتــوای ایــن واکســن بــا توصیــه ســازمان بهداشــت جهانــي (بــرای نیمکــره شــمالی) و توصیــه اتحادیــه اروپــا بــرای فصــل 2022/2023 مطابقــت دارد

پیش از شروع مصرف این دارو، تمام برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید زیرا این برگه راهنما حاوی اطلاعات مهمی برای شما می باشد.

  • این برگه راهنما را نزد خود نگه دارید، ممکن است به مطالعه مجدد آن نیاز پیدا کنید.
  • اگر سوالات بیشتری دارید از پزشک یا داروساز خود بپرسید.
  • این دارو فقط برای شما تجویز شده است. آن را به شخص دیگری ندهید. ممکن است برای آنان مضر باشد، حتی اگر علائم بیماری آنهامشابه با شما باشد.
  • اگر دچار هر گونه عارضه جانبی شدید، با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید. این امر شامل تمام عوارض جانبی احتمالی می باشد حتی مواردی که در این برگه راهنما ذکر نشده است. بخش 4 را ببینید.

این برگه راهنما شامل چه مواردی است:

1. واکسن اینفلوواک چیست و برای چه مواردی مصرف می شود

2. پیش از مصرف واکسن اینفلوواک بايد به چه نكاتي توجه داشت؟

3. چگونه بايد واکسن اینفلوواک را مصرف كرد؟

4. عوارض جانبی احتمالی ناشی از مصرف این دارو كدامند؟

5. چگونه بايد داروی بازار ثانویه چیست و چه اهمیتی دارد؟ واکسن اینفلوواک را نگهداري كرد؟

6. محتویات بسته بندی و سایر اطلاعات

1. اینفلوواک چیست و برای چه مواردی مصرف می شود

این دارو برای چه مواردی مصرف می شود

پیشگیری از بیماری آنفولانزا به خصوص در افرادی که درصورت ابتلا به آنفولانزا در معرض خطر بروز عوارض مرتبط با بیماری در آنها بیشتر است.

اینفلوواک تترا در بالغین و کدکان بالای 6 ماه مجوز مصرف دارد.

استفاده از اینفلووک تترا باید بر اساس تجویز پزشک صورت بگیرد.

واکسیناسیون به ویژه برای این دسته از بیماران با در نظر گرفتن سیاستهای ملی ایمن سازی توصیه می گردد :

2. پیش از مصرف اینفلوواک بايد به چه نكاتي توجه داشت؟

در موارد زیر واکسن اینفلوواک را مصرف نکنید

درصورت داشتن حساسیت به ماده موثره دارو یا هر یک از مواد جانبی دارو نباید مصرف شود .

در صورت حساسیت به مقادیر کم تخم مرغ (اووآلبومین یا پروتیئن تخم مرغ) ، فرمالدهید، پلی سوربات 80، استیل تری متیل آمونیوم برومید و یا جنتامایسین.

اگر شما و یا کودک شما عفونت فعال و یا بیماری با تب بالا دارید، واکسیناسیون تا زمان بهبود کامل باید به تعویق بیوفتد.

هشدارها و اقدامات احتیاطی

هشدارهای ویژه حین مصرف دارو :

به منظور افزایش قابلیت ردیابی فراورده بیولوژیک می باست نام و سری ساخت محصول تجویز شده به دقت ثبت گردد.

همانند سایر واکسن های تزریقی هنگام تزریق ،امکانات درمانی مناسب و نظارت های لازم درصورت بروز شوک آنافیلاکتیک به دنبال تجویز دارو باید در دسترس باشد .

اینفلوواک تترا 2022/2023 را تحت هیچ شرایطی نباید به صورت وریدی تزریق کرد .

همانند کلیه واکسن هایی که به صورت داخل عضلانی تزریق می گردند تجویز اینفلوواک تترا 2022/2023 نیز در مبتلایان به ترومبوسایتوپنی و یا سایر اختلالات انعقادی با توجه به احتمال بروز خونریزی به دنبال تزریق عضلانی در این افراد می باست با احتیاط انجام شود.

واکنش روانی (سایکولوژیک) به ورود سوزن تزریق ممکن است بعد و یا حتی قبل از واکسیناسیون در قالب واکنش های مرتبط با اضطراب، شامل واکنش های وازو واگال (سنکوپ)، هایپر ونتیلاسیون یا واکنش های وابسته به استرس بروز کند. این واکشن می تواند با علائم متعدد نورولوژیک مانند اختلال گذرای بینایی، پاراستنزی و حرکات تونبک-کولونیک اندام ها در حین ریکاوری همراه باشد. بنابراین داشتن روندهای اجرایی جهت پیشگیری از بروز اسیب های احتمالی ناشی از بی حال شدن ( غش کردن) بیمار حائز اهمیت است.

اینفلوواک تترا 2022/2023 در مقابل همه سویه های ویروس آنفولانزا موثر نیست.

اینفلوواک تترا 2022/2023 با هدف اجاد ایمنی علیه سویه هایی از ویروس که در تهیه واکسن به کار گرفته شده اند و نیز سوهی های مرتبط نزدیک به آنها در نظر گرفته شده است. همانند هر واکسن دیگری، ممکن است پاسخ ایمنی محافظت کننده در همه افراد تحت واکسیناسیون به دست نیاید.

در بیماران مبتلا به نقص ایمنی مادرزادی یا ناشی از درمان، ممکن است، پاسخ آنتی بادی و ایمنی ایجاد شده ناکافی باشد.

تداخلات دارویی

مطالعات مربوط به تداخل انجام نشده است. در صورت تجویز همزمان اینفلوواک تترا 2022/2023 با سایر واکسن ها، واکسیناسیون می باست بر روی اندام های جداگانه بدن انجام پذیرد. در صورت تجویز همزمان دو واکسن احتمال تشدید عوارض جانبی آنها باید در نظر گرفته شود.

به دنبال تجویز واکسن آنفولانزا پاسخ مثبت کاذب در آزمایش های سرولوژی به روش ELISA جهت شناسایی آنتی بادی علیه HIV 1 ، هپاتیت سی و به خصوص HTLV1 مشاهده شده است. استفاده از تکنینک Western Blot نتایج مثبت کاذب روش ELISA را رد می کند. واکنش های مثبت کاذب گذرا می توانند ناشی از از پاسخ IgM به واکسن باشند.

بارداری، شیردهی و باروری

واکسن آنفولانزای غیرفعال شده در تمام مراحل بارداری قابل استفاده هستند. در ارتباط با سه ماهه دوم و سوم بارداری مجموعه داده های ایمنی بیشتری در مقایسه با 3 ماه اول در دسترس است با این حال داده های جهانی به دست امده از مصرف واکسن انفولانزا هیچ گونه عارضه مرتبط با واکسن را در جنین و مادر نشان نمی دهد.

اینفلوواک تترا 2022/2023 می تواند دردوران شیردهی استفاده شود .

اطلاعاتی در مورد اثر بر روی باروری در دست نیست.

تاثیر بر رانندگي و كار با ماشين‌آ‌لات

اینفلوواک تترا 2022/2023 بر روی توانایی رانندگی و استفاده از ماشین آلات تاثیر ناچیزی دارد بازار ثانویه چیست و چه اهمیتی دارد؟ و یا بی اثر است .

3. چگونه بايد واکسن اینفلوواک را مصرف كرد؟

مقدار مصرف

بزرگسالان:0.5 میلی لیتر

کودکان بین 6 ماه تا 17 سال: 0.5 میل یلتر

کودکان کمتر از 9 سال که قبلا با واکسن آنفولانزای فصلی واکسینه نشده اند، می بایست یک دوز ثانویه با به مقدار 0.5 میلی لیتر، بعد از گذشت حداقل 4 هفته از تزریق اول، در یافت کنند.

کودکان کمتر از 6 ماه: بی خطری و اثربخشی اینفلوواک تترا 2022/2023 بررسی نشده است.

واکسیناســیون می بایســت بازار ثانویه چیست و چه اهمیتی دارد؟ از طریــق تزریــق داخــل عضلانــي یــا تزریــق عمیــق زیــر جلــدي انجــام شــود.

توصیه می شود در کودکان 6 تا 35 ماه، تزیرق ترجیحا به صورت داخل عضلانی در قسمت قدامی-خارجی ران ( و یا عضله دلتویید در صورتی که توده عضلانی مناسب باشد) انجام گیرد.

واکسن باید قبل از تزریق به دمای اتاق برسد. پیش از مصرف تان دهید. قبل از تزریق دارو به صورت چشمی مایع واکسن چک شود.

هرگونه محصول مصرف نشده یا ضایعات باید مطابق با قوانین محلی مربوطه دور انداخته شود.

4. عوارض جانبی احتمالی ناشی از مصرف این دارو كدامند؟

الف) چکیده مشخصات ایمنی

ایمنــی واكســن اینفلــوواک تتــرا در ســه مطالعــه بالینــی بررســی شــده اســت. در دو مطالعــه بالینــی، بالغین سالم 18 سال به بالا و کودکان سالم بین 3 تا 17 سال تحت واکسیناسیون با واکسن آنفلوانزای سه یا چهار ظرفیتی قرار گرفتند. در مطالعه سوم، ایمنی واکسن اینفلوواک تترا در کودکان سالم 6 تا 35 ماه نسبت به یک واکسن کنترلی غیر آنفلوانزایی مورد بررسی قرار گرفته اند. در هر دو مطالعه کودکان از 6 ماه تا 8 سال، بر اساس سابقه واکسیناسیون آنفلوانزا، یک یا دو دوز واکسن اینفلوواک تترا دریافت کردند.

بیشترین عارضه موضعی مشاهده شده بعد از واکسیناسیون در مطالعات بالینی مربوط به اینفلوواک تترا، در تمامی گروه های سنی، درد محل واکسیناسیون گزارش شده است، در مطالعات بالینی مربوط به اینفلوواک تترا بیشترین عوارض عمومی مشاهده شده پس از واکسیناسیون در بزرگسالان و کودکان بین 6 تا 17 سال خستگی و سردرد و در کودکان 3 تا 5 سال خواب آلودگی، تحریک پذیری، از بازار ثانویه چیست و چه اهمیتی دارد؟ دست دادن اشتها گزارش شده است. شایعترین عوارض جانبی عمومی گزارش شده به دنبال واکسیناسیون در مطالعات بالینی واکسن اینفلوواک تترا در کودکان 6 تا 35 ماهه بی قراری و تحریک پذیری بوده است. آمار مشابهی از میزان عوارض جانبی پیگیری شده در دریافت کنندگان واکسن آنفولانزای سه ظرفیتی و چهار ظرفیتی اینفلوواک مشاهده گردید.

میــزان عــوارض جانبــی سیســتمیک پیگیــری شــده ، بیــن دریافــت کننــدگان اینفلــوواک تتــرا و واکســن کنترلــی غیــر آنفلوانزایــی مشــابه بــوده اســت، در حالیکــه میــزان عــوارض جانبــی موضعــی پیگیــری شــده پــس از تزریــق واکســن اینفلــوواک تتــرا، کمتــر بــوده اســت.

ب) جدول چکیده واکنش های ناخواسته

عــوارض جانبــی ذیــل کــه در مطالعــات بالینــی بــر روی اینفلــوواک تتــرا یــا در نتیجــه تجــارب پــس از ورود بــه بــازار بــا واکســن آنفلوانــزای ســه ظرفیتــی اینفلــوواک مشــاهده گردیدنــد، حداقـــل مرتبـــط بـــا واکســـن اینفلـــوواک تتـــرا و یــا واکســن آنفلوانــزای ســه ظرفیتــی اینفلــوواک در نظــر گرفتــه مــی شــوند

عوارض جانبی گزارش شده از مطالعات بالینی با توجه به میزان بروز به شرح زیر می باشد:

بسیار شایع (≥1/10) ، شایع (≥1/100, ˂1/10) ، غیر شایع (≥1/1000, ˂1/100) و ناشناخته (عوارض جانبی گزارش شده از تجارب پس از ورود دارو به بازار، غیرقابل تخمین از داده های دردسترس فعلی)

سلامت روان، حلقه مفقوده در زندگی امروز

سلامت روان، حلقه مفقوده در زندگی امروز

قزوین - ایرنا- معاون امور پیشگیری بهزیستی استان قزوین با بیان اینکه سلامت روان حلقه مفقوده در زندگی امروز بسیاری از شهروندان است، گفت: فعالیت‌های بهزیستی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش معلولیت نقش مهمی در ارتقای سلامت روان مردم دارد.

به گزارش ایرنا، در سال های اخیر بارها بر شعار "انسان سالم، محور توسعه پایدار" تاکید شده است چون جامعه بدون داشتن افراد سالم از حیث جسمی و روانی امکان توسعه و پیشبرد اهداف خود را نخواهد داشت.

موضوع سلامت بهداشت روان در همه سنین امری مهم تلقی می‌شود، تا جایی که هر سال سازمان بهداشت جهانی شعاری متناسب با موضوع مطرح می‌کند تا توجه دست اندرکاران و متولیان امر به آن معطوف می‌شود.

عوامل فیزیولوژیک، استرس‌های محیطی و شغلی، وظایف فزاینده و گاه متضاد، فرسودگی و خستگی، نا امیدی، شرایط مادی، روابط خانوادگی، نقش‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، عواملی هستند که در بهزیستی روان ‌شناختی نقش دارند.

سازمان بهداشت جهانی، سلامت را در چهار بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف کرده و در این میان سلامت روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا می‌تواند بر سه بعد دیگر سلامت به ویژه جسمانی اثر بگذارد.

بهزیستی روان ‌شناختی یکی از شاخص‌های ارزیابی سلامت روان است که عامل مهمی در طراوت، شادابی و افزایش عملکرد فردی و اجتماعی به شمار می رود و در پیشگیری از بروز اختلالات روان‌پزشکی نقش مؤثری ایفا می‌کند؛ اما در صورتی که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد، مشکلات روانی و رفتاری رو به افزایش خواهد گذاشت.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قزوین به مناسبت هفته سلامت روان با زهرا غلامرضایی معاون امور پیشگیری بهزیستی استان قزوین پیرامون برنامه‌های این سازمان در حوزه سلامت روان گفت و گو کرده است.

سلامت روان، حلقه مفقوده در زندگی امروز

ایرنا. سلامت روان چیست و چه اهمیتی در زندگی دارد؟

بهداشت روان یا سلامت روان به معنی سلامت هیجانی و روانشناختی است، به شکلی که فرد بتواند از تفکر و توانایی‌های خود استفاده کند، در جامعه عملکرد داشته باشد و نیازهای معمول زندگی روزمره را برآورده سازد.

پیشگیری از پیدایش بیماری‌های روانی و سالم کردن محیط روانی از نیازهای اولیه تأمین بهداشت روانی محسوب می‌شود، فردی را که می‌تواند به فشارهای معمول زندگی روزمره غلبه کند و یک زندگی مستقل داشته باشد می‌توان به عنوان یک فرد دارای سلامت روان معرفی کرد.

هدف بهداشت روان یا سلامت روانی، رسیدن به آرامش و رضایت باطن است،"بهداشت روان" تنها به تشریح علت اختلال‌ها نمی‌پردازد، بلکه پیشگیری از ناراحتی روانی به معنای وسیع آن، جلوگیری از وقوع بیمارهای شدید روانی را نیز دنبال می‌کند.

سلامت روان عاملی اساسی و جامع در سلامت و زندگی هر فردی است که می‌تواند زندگی روزمره، روابط و سلامت جسمی فرد ‌را تحت تأثیر قرار دهد.

ایرنا. مهمترین اقدامات بهزیستی استان قزوین در راستای حفظ سلامت روان در جامعه چه بوده است؟

با توجه به اینکه هفته سلامت روان هر ساله در اواخر مهر ماه برگزار می‌شود و شعار امسال هفته سلامت "سلامت و آسایش روانی برای همه" انتخاب شده و اداره کل بهزیستی استان قزوین به عنوان یکی از متولیان سلامت روان؛ برنامه‌های متنوع و فعالیت‌های گوناگونی را در نظر گرفته است.

هفته سلامت روان فرصتی برای ارتقای آگاهی‌های عمومی مردم در خصوص اهمیت سلامت روان و همچنین تغییر و اصلاح نگرش در خصوص بهداشت روان است.

پس از کرونا میزان استرس‌ها، اضطراب‌ها و تنش‌ها بیش از گذشته افزایش یافت که سلامت روان افراد جامعه را در معرض تهدید قرار داد.

این موضوع ضرورت توجه به دریافت مشاوره‌های روان‌شناختی را بیش از گذشته نشان می‌دهد و یکی از اهداف کلان و حیطه‌های سیاستگذاری در سازمان بهزیستی توجه به بحث بهداشت روان است.

در حال حاضر سازمان بهزیستی استان قزوین با ارائه خدمات گسترده، نقش عمده‌ای در تعدیل فضای روانی و اجتماعی کشور، ارتقای دسترسی به خدمات سلامت روان و تقویت شاخص‌های سلامت روانی اجتماعی ایفا کرده است.

سازمان بهزیستی به عنوان یکی از متولیان اصلی سلامت اجتماعی در جامعه از طریق نیروهای متخصص روانشناس و مشاور در خصوص ارائه خدمات مشاوره و امور روان‌شناختی توسط مراکز دولتی و غیردولتی حضوری و صدای مشاور (۱۴۸۰)، همچنین ارائه آموزش‌های تخصصی زندگی خانواده، آموزش پیش از ازدواج، آموزش‌های مهارت‌های زندگی و بلوغ و نوجوانی اقدامات مؤثری انجام داده است.

همچنین سازمان بهزیستی با ارائه یارانه و کمک‌ هزینه خدمات مشاوره‌ای به افراد در معرض آسیب یا آسیب‌دیده از قبیل زوجین متقاضی طلاق، معتادین، سالمندان و افراد دارای معلولیت، افراد مورد آزار قرار گرفته همچون همسران و کودکان در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و سلامت روان آحاد جامعه به‌صورت تخصصی تلاش می‌کند.

سازمان بهزیستی با راه‌اندازی مراکز متعدد استفاده از کارشناسان خبره در مراکز مشاوره دولتی و خصوصی و مداخلات کارآمد روانشناختی، بهره‌مندی عموم مردم از خدمات رایگان خط صدای مشاور، راه اندازی مراکز سلامت محلی و گروه‌های همیاران سلامت در محلات اقدامات موثری انجام داده است.

سلامت روان، حلقه مفقوده در زندگی امروز

ایرنا. چند گروه همیار سلامت روان اجتماعی در استان قزوین فعال است؟

هم اکنون ۱۵ گروه همیار سلامت روان اجتماعی با هدف ارتقای سلامت روانی در اجتماعات محلی قزوین فعالیت می‌کنند و دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای تشکیل گروه‌های همیاران سلامت روان اجتماعی به منظور بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه مشارکت‌های گروهی و رویکرد خیرخواهانه اجتماعی، کمک به توسعه محلی و تقویت نقش فعال مردم و حضور آنها در تصمیم سازی ها و تعیین اولویت‌های زندگی اقدام کرده است.

این گروه‌ها با هدف ارتقای سلامت روان و سرمایه اجتماعی محلی، تقویت رویکردهای تصمیم گیری و حل مساله گروهی در قبال مسائل اولویت بندی شده از طرف مردم تشکیل شده‌اند و گروه‌های همیار با هدف آگاهسازی، اطلاع رسانی و آموزش به مردم محلی و گسترش روحیه مشارکت­ جویی برای شناسایی مسائل و آسیب‌های محله، توانمندسازی اهالی محلات و تسهیل فرآیندهای مشارکتی محلی از قبیل عمرانی، فرهنگی و اجتماعی اقدام می‌کنند.

معاونت پیشگیری در دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خود، فعالیت‌ها و برنامه‌های دیگری از جمله رصد آسیب‌های اجتماعی، مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران و طرح همیار مادر و کودک را هم پیگیری می‌کند.

آسیب‌های اجتماعی امروز تبدیل به یکی از مهمترین چالش‌ها و مسائل در بین خانواده‌ها شده‌اند که امیدواریم با اجرای هر چه بهتر این طرح، این مشکلات را کاهش دهیم.

ایرنا. برنامه روانشناختی این سازمان را توضیح دهید؟

این برنامه در راستای پیشگیری اولیه و ثانویه با ارائه خدمات مشاوره حضوری به مراجعان مرکز مشاوره دولتی و غیر دولتی و همچنین تماس گیرندگان با خط ۱۴۸۰ و همچنین اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف در حوزه مشاوره و در راستای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سطح سلامت روان افراد جامعه فعالیت می‌کند.

سلامت روان، حلقه مفقوده در زندگی امروز

ایرنا. خط مشاوره ۱۴۸۰ چیست و امسال شهروندان چه میزان تماس داشتند؟

مشاوره تلفنی با ذینفعان است که بین تماس گیرنده و مشاور از طریق تلفن صورت می‌گیرد که موجب برطرف کردن نیازهای فوری تماس گیرندگان و باعث تثبیت یا بهبود احساس سلامت روانی افراد می‌شود و مشاور کمک می‌کند تا تماس گیرنده نیازهای خود را مشخص کند، راه حلی برای مسائل خود پیدا کند و توانایی تصمیم گیری در او تسهیل شود.

این خط از هشت صبح تا ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل، خدمات مشاوره‌ای به تماس گیرندگان در حوزه‌های مختلف فردی، خانوادگی، تربیتی، تحصیلی، اعتیاد و کرونا ارائه می‌دهد که بیش از ۱۷ هزار تماس تلفنی در ۶ ماه نخست امسال با خط مشاوره ۱۴۸۰ وابسته به این اداره کل در قزوین به ثبت رسیده است.

ایرنا. طرح محب را توضیح بدهید؟

این طرح به منظور پیشگیری و کاهش بروز مشکلات روانی- اجتماعی در بلایای طبیعی تحقق می‌یابد و در اجرای این طرح سعی بر آگاهسازی همگانی با آموزش مهارت‌های زندگی به ویژه مدیریت استرس داریم تا مردم محله به گونه‌ای توانمند شوند و پروژه‌های مدیریت بحران را قبل از حادثه تدوین کنند.

با تشکیل تیم‌های فوریتی داوطلب متشکل از روانشناسان و مددکاران در مواقع بحران به ارائه مداخلات روانشناختی می‌پردازد و این طرح از سال ۸۷ در استان قزوین اجرایی شده و بازدید از محلات آسیب خیز و ارائه آموزش‌ها و ارائه خدمات اولیه مشاوره به افراد آسیب دیده، مشاوره به خانواده‌های مددجویان متوفی از کرونا و ارجاع به مراکز مشاوره و توزیع بسته‌های حمایتی در محلات حاشیه‌ای و کم برخوردار از خدمات این طرح است.

ایرنا. چند مرکز مشاوره حضوری دولتی و غیردولتی در استان قزوین وجود دارد؟

در حال حاضر ۴۹ مرکز مشاوره تحت پوشش بهزیستی استان است که از این تعداد تنها یک مرکز، دولتی و مابقی به صورت غیردولتی فعالیت می کنند و ارائه خدمات مشاوره روانشناختی و روانپزشکی حضوری در حیطه های مختلف از قبیل خانواده، زوج درمانی، گروه درمانی و کودک و نوجوان همچنین اجرای آزمون‌های روانشناختی به مراجعان در مراکز دولتی و غیردولتی جهت پیشگیری از آسیب‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی و ارتقای سطح سلامت روان اقشار جامعه صورت می‌پذیرد.

سلامت روان، حلقه مفقوده در زندگی امروز

ایرنا. در خصوص طرح کنترل و کاهش طلاق (سامانه تصمیم) توضیح دهید؟

سازمان بهزیستی کشور در راستای عمل به تبصره بند ۱۶ قانون حمایت از خانواده و نیز ماده ۷۸ و ۱۰۴ برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی و در تعامل با قوه قضاییه و شورای عالی انقلاب فرهنگی سامانه‌ای را با هدف پذیرش و ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین متقاضی طلاق راه اندازی کرده است.

متقاضیان طلاق باید از طریق سایت زمان http://www.zaman.behzisti.net با توجه به استان و شهرستان محل اقامت خود ابتدا اقدام به ثبت درخواست و گرفتن زمان جهت مراجعه حضوری می‌نمایند.

مراجعین طلاق قبل از ورود به دادگاه خدمات مشاوره‌ای تخصصی دریافت می‌کنند که در آن کارشناسان به صورت مشترک در قالب تیم پنج نفره متشکل از غربالگر، روانشناس، مددکار و مشاور حقوقی و مذهبی واجد الشرایط و مورد تأیید به بررسی اختلالات و مشکلات متقاضیان طلاق در ابعاد گوناگون پرداخته، کار ارزیابی و تشخیص را به انجام رسانده و زمینه‌های ایجاد سازش و حفظ انسجام خانواده را از طریق ارجاع به کارشناسان واجد الشرایط و مورد تأیید مستقر در مراکز مورد تأیید بهزیستی و دادگستری و دریافت خدمات تخصصی و مداخله ایی مشاوره‌ای، مددکاری فراهم می‌کنند.

در صورتی که طلاق آخرین راه حل باشد به منظور کاهش عوارض و آسیب‌های ناشی از آن، توصیه‌ها و رهنمودهای لازم را در رابطه با دوران پس از طلاق، نحوه ارتباط و چگونگی سرپرستی فرزندان پس از طلاق به افراد ارائه می‌نمایند.

سلامت روان، حلقه مفقوده در زندگی امروز

ایرنا. طرح غربالگری اضطراب با چه هدفی دنبال می شود؟

طرح غربالگری اضطراب کودکان پنج تا ۶ سال با هدف شناسایی و ارجاع زود هنگام برای مداخله تخصصی و افزایش سطح اطلاعات والدین در خصوص پیشگیری از اضطراب کودکان در دستور کار دفتر مشاوره‌ بهزیستی قرار دارد.

این طرح از سال ۹۳ به منظور سنجش و شناسایی اضطراب در کودکان پنج تا ۶ ساله در پایگاه‌های سیار و ثابت صورت می‌گیرد و موارد مشکوک جهت درمان‌های روانشناختی به مراکز مشاوره و روانشناس کودک ارجاع داده می‌شود.

به علت شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی و در سامانه غربالگری اجرا می‌شود و والدین می‌توانند با مراجعه به سامانه مشاوره و تکمیل پرسشنامه اضطراب، فرزند پنج تا ۶ سال خود را مورد ارزیابی قرار دهند همچنین در نیمه نخست امسال بیش از ۵۴۸ نفر در استان مورد غربالگری قرار گرفتند.

ایرنا. در رابطه با طرح پیش از ازدواج بهزیستی توضیح دهید.

این طرح جهت دختران و پسران مجرد در سطح دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و محیط‌های مختلف در طول سال در حال اجرا است.

طبق گزارش های دریافتی از مراکز مشاوره با توجه به بالا رفتن دانش جوانان خیلی از آشنایی‌ها منجر به ازدواج نشده و بعضاً هم منجر به انتخاب درست و تشکیل خانواده موفق شده است و باید طرح پیش از ازدواج برای راهنمایی بیشتر آنها اجرایی شود.

بعد از شیوع کرونا، اجرای کارگاه‌های آموزشی این طرح به‌صورت مجازی برنامه ریزی و اجرا شد.

ایرنا. طرح زندگی خانواده (پیشگیری از طلاق) چه نقشی در حوزه سلامت روان دارد؟

این طرح در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در خانواده و نیز ارتقای سلامت روان اجتماعی خانواده شکل گرفته است.

این آموزش پیشگیرانه، شامل بهبود و افزایش آگاهی، اطلاعات و مهارت‌هایی است که با توجه به نقشِ محوری خانواده و با هدف افزایش رضایتمندی و افزایش پایداری خانواده‌ها شکل می‌گیرد.

این طرح برای زوجین در پنج سال اول زندگی (روابط بین همسران)، روابط والد کودک در طول سال در محیط‌های آموزشی، ادارات، شرکت‌ها و مدارس در سطح استان اجرا می‌شود.

بورس درجا زد /2 عامل کاهش معاملات بازار سهام

اقتصادنیوز: در روزی که حجم معاملات بورس پائین آمد، شاخص کل بورس تهران هزار و 895 واحد ریزش کرد. به نظر می‌رسد قطع اینترنت و چشم انداز منفی بازار از عوامل کاهش معاملات بازار باشند.

 بورس درجا زد /2 عامل کاهش معاملات بازار سهام

به گزارش اقتصادنیوز ، در معاملات روز شنبه بیست و سوم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل هزار و 895 واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و 317 هزار و 894 واحد رسید.

شاخص هم وزن بورس با افت 698 واحدی در سطح 379 هزار و 571واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 14 واحد پائین آمد و در سطح 17 هزار و 956 واحد قرار گرفت.

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌ها

امروز نمادهای «فملی»، «فولاد» و «خودرو» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای «شپدیس»، «شفن» و «شستا» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «کگهر»، «ددانا» و «خدیزل» بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «شاوان»، «سمگا» و «زاگرس» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس شستا صدرنشین است و شپنا و خگستر در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، سمگا و کرمان پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

ارزش معاملات بازار

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 14 هزار و 30 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 8 هزار و 819 میلیارد تومان بود که 63 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 7 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم هزار و 939 میلیارد تومان رسید.

صف‌های بازار سهام

در معاملات شنبه 48 نماد صف خرید داشتند و 70 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 11 درصدی به 162 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 38 درصد کاهش یافت و 128 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 12 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 78 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد غدشت (شرکت دشت مرغاب) با صف‌ خرید 20 میلیارد تومانی برای پنجمین روز متوالی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از غدشت، نمادهای اوان (شرکت مبین وان کیش) و گدنا (شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد ولشرق تعلق داشت که ارزش آن 4 میلیارد تومان بود. پس از ولشرق، نمادهای کدما، ثاباد، خزامیا و گکوثر بیشترین صف فروش داشتند.

فاضلابی به وسعت یک دریا

فاضلابی به وسعت یک دریا

معضل فاضلاب بندرعباس محدود به آسیب‌هایی که همگی از آن باخبریم نیست. برخلاف تصور عام، برای بررسی آن باید دو دسته از آسیب‌های محیط زیستی فاضلاب را بررسی کنیم.

صبح ساحل نوشت: اول آسیب‌هایی که به چشم می‌بینیم و همه از آن باخبریم؛ مثل ورود مستقیم فاضلاب از طریق خورها و کانال‌ها به سواحل و دریا. دسته دوم اما آن آسیب‌هایی است که دور از چشم من و شما درحال وقوع‌اند؛ برای نمونه می‌توان به فعالیت هاضم‌های تصفیه‌خانه فاضلاب و چگونگی مدیریت لجن اشاره کردکه موضوعی بسیار مهم است و مشخص نیست که باوجود فرسودگی تصفیه‌خانه فعلی چه بلایی برسر لجن‌ خام فاضلاب یا به عبارتی ذرات جامد و فلزات سنگین موجود در فاضلاب می‌آید. از سوی دیگر بیش از یک سال است که خبرهای تاییدنشده‌ای، حکایت از جاگذاری لوله‌هایی در اطراف برخی خورها مثل خور گورسوزان برای انتقال آب به قسمت‌های عمیق‌تر دریا دارد. برخی خبرها نیز از انتقال فاضلاب در خفا به قسمت‌های دور از دسترس سواحل بندرعباس به خصوص «شهرک هدیش» حکایت دارند. به نظر می‌رسد این اقدامات در راستای طرحی موسوم به طرح انتقال و رهاسازی پساب در فاصله دو و نیم کیلومتری ساحل و عمق 7 متری دریا باشد. طرحی که شرکت آبفا در سال 98 برای انجام آن مناقصه‌ای ترتیب داد و در آن زمان با مخالفت بسیاری از فعالان محیط زیستی و مردم مواجه شد اما به نظر می‌رسد که شرکت آب و فاضلاب با همکاری شرکت توسعه و تامین زیرساخت خلیج فارس پس از گذشت دوسال، زمانی که آب‌ها از آسیاب افتاد، دوباره اجرای این طرح کذایی را در سکوت خبری آغاز کردند که نگران‌کننده است.

فاضلابی به وسعت یک دریا


مصاحبه با «غلامرضا واحدی»، دکترای مهندسی شیمی

لزوم راه‌اندازی شهرداری دریایی بندرعباس


در سال 99 با خلع ید از شرکت سابق اجرای این طرح، شرکت زیرساخت خلیج فارس تشکیل و مامور اجرای پروژه فروش پساب شهر بندرعباس به صنایع هرمزگان شد. این پروژه در 7 مرحله طرح‌ریزی شده که برای اجرای آن صنایع و بنگاه‌های مهم اقتصادی استان از جمله شرکت ایمیدرو، شرکت فولاد هرمزگان، پالایشگاه بندرعباس، صبا فولاد خلیج فارس، صنایع ملی مس ایران، شرکت فولاد ستاره سیمین هرمز و گروه سرمایه گذاری مادکوش با فشار استاندار پیشین هرمزگان ملزم به سرمایه‌گذاری در این شرکت شدند تا به گفته «شهروز شجاعی»، مدیرعامل این شرکت علاوه بر حل معضل فاضلاب شهر بندرعباس، این صنایع نیز در تامین آب مورد نیاز خود از روشی مقرون به صرفه نسبت به احداث آب شیرین کن و استحصال آب از دریا دست یابند. پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت ماه گذشته بود که شرکت فولاد هرمزگان و ستاره سیمین هرمز نخستین قرارداد خرید پساب شهر بندرعباس را در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی، حل مشکل دیرینه شهر فاضلاب شهری و کمک به محیط زیست استان هرمزگان با شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس امضا کردند.به نظر می‌رسد که با اجرای این قرارداد، بخشی از آب مورد نیاز پروژه‌های در دست اقدام شرکت ستاره سیمین هرمز تامین شود. طبق قرارداد، مقرر شده‌است 137 لیتر بر ثانیه آب تصفیه شده فاضلاب شهر بندرعباس به این شرکت اختصاص یابد. مدت زمان این قرارداد 29 سال ذکر شده‌است. برای بررسی این طرح پرسروصدا، میزان ثمربخش بودن آن و نسبت آن با محیط زیست با «غلامرضا واحدی»، دکترای مهندسی شیمی شاخه جداسازی گازها و شیرین‌سازی آب دریا از دانشگاه سیدنی استرالیا گفت‌وگو کردیم.


ابتدا قصد دارم درمورد قرارداد فروش پساب از شما سوال بپرسم. فکر می‌کنید این طرح چقدر می‌تواند در حل مشکل فاضلاب بندرعباس موثر باشد؟ آیا فکر می‌کنید طرح فروش پساب یک طرح کارشناسی‌شده است یا تنها برای تامین منابع مالی شرکت توسعه و زیرساخت خلیج فارس از سوی صنایع ایجاد شده‌است؟


برای پاسخ‌دادن به این سوال ابتدا باید نگاهی به طرح‌های گذشته درخصوص فاضلاب بیندازیم. برای مثال شرکت «ژرف کار جم» که در سال‌های گذشته به عنوان شرکت پیمانکاری برای تصفیه و فروش پساب بندرعباس فعالیت می‌کرد و همه مسئولان و کارشناسان از عملکرد آن دفاع می‌کردند، پس از مدتی به علت تخلف و ناکارآمدی توسط مقامات قضایی از فعالیت منع شد. بنابراین ما از کجا می‌توانیم مطمئن باشیم که برای شرکت «توسعه و تامین زیرساخت خلیج فارس» همین اتفاق نیفتد؟ به زعم من حلقه مفقوده این ماجرا شفافیت است. اینکه روی عملکرد این شرکت‌های خصوصی از سوی دولت نظارت دقیقی وجود داشته‌باشد و عملکرد حقیقی این شرکت‌ها راستی‌آزمایی شود اهمیت دارد. چون همانطور که می‌دانید تغییرات محیط زیست، تغییراتی تدریجی است و بنابراین هرچند ممکن است که تخریب محیط زیست زمان زیادی نبرد اما جبران خسارات وارده برآن بسیار زمان‌بر است. بنابراین نظارت و راستی‌آزمایی در حوزه محیط زیست باید با دقت بسیار بالایی انجام شود. شرکتی که درتمام سال‌هایی که «عباس امینی» شهردار بندرعباس بود به عنوان پیمانکار در این حوزه فعالیت می‌کرد و برای عملکرد این شرکت تبلیغات زیادی انجام می‌شد ناگهان یک شرکت متخلف از آب درآمد. باید گفت که هرچند حافظه عمومی ما بسیار فراموشکار است اما مردم این موضوع را فراموش نمی‌کنند و وعده و وعیدهای مسئولان در آن زمان را به خوبی به یاد می‌آورند.

لجن نهایی حاصل از تصفیه پسابی که قرار است به صنایع فروخته شود چطور دفع خواهدشد؟


اگر فرض را بر این بگذاریم که شرکت توسعه و تامین زیرساخت خلیج فارس بتواند فاضلاب بندرعباس را تصفیه کند و آن را به صنایع بفروشد، سوالی که پیش می‌آید این است که پساب ثانویه یا به اصطلاح لجن حاصل از این پساب قرار است چگونه و با چه سازوکاری دفع شود؟ شرکت توسعه و تامین زیرساخت خلیج فارس باید در این باره به طور دقیق شفاف‌سازی کند تا مردم و کارشناسان از نحوه دفع این آلاینده‌های خطرناک آگاه شوند. اینکه فاضلاب را تصفیه کنیم و پساب حاصل از آن را به صنایع بفروشیم کار خوبی است و جای تقدیر دارد اما موضوعی که از این مهم‌تر است انجام اصولی تصفیه و طریقه دفع پساب ثانویه است.

روش دفع اصولی این پساب ثانویه چیست؟


همه کشورهای دنیا این لجن را به دریا می‌ریزند اما اینکه چه نوع لجنی را وارد دریا کنند اهمیت دارد. در روش اصولی دفع پساب ثانویه، نوعی لجن به دریا ریخته می‌شود که نه تنها برای محیط زیست تهدید محسوب نمی‌شود و خطری ندارد بلکه حتی این لجن برای ماهی‌ها مفید است و نوعی منبع غذایی برای آبزیان است. این موضوع به این دلیل است که این لجن به قدری پالایش می‌شود که تمام ویروس‌ها، باکتری‌های خطرناک و اسیدهای مخرب آن از بین می‌روند و این لجن به نوعی تعادل دست پیدا می‌کند که به چرخه محیط زیست و طبیعت آسیب نمی‌زند. بنابراین رهاکردن پساب ثانویه در دریا اشکالی ندارد اما نوعی مدیریت غیراصولی که نام آن را مدیریت جهادی گذاشته‌اند در چندسال گذشته باعث شده‌است تا بدون تخصص و مطالعه کارهایی انجام شود که ضرر آن بسیار بیشتر از سود آن است.


مدیرعامل شرکت توسعه و زیرساخت صراحتا تایید کرده که لوله‌هایی موقتا برای انتقال فاضلاب به قسمت‌های عمیق‌تر دریا و دورتر از ساحل جاگذاری شده‌است؟ آیا این موضوع به نظر شما پاک کردن صورت مسئله نیست؟


ابتدا باید خاطرنشان کنم که ما سال‌های سال است که در کنار دریا زندگی می‌کنیم و به دریا با یک دیدگاه درست نگاه نکردیم. مثلا بومی‌های ما دیدگاهی مسالمت‌آمیز دارند و توانسته‌اند درتمام این سال‌ها در کنار دریا زندگی کنند بدون آن که به آن آسیب برسانند. برای مثال آن‌ها در طول سالیان سال یاد گرفته‌اند که باید ماهی را در زمان خودش صید کنند تا آسیبی به محیط زیست نرسد و از آن طرف خودشان هم از صید بهره‌مند شوند. بنابراین درفصل تخم‌گذاری یک ماهی آن را صید نمی‌کنند و صبر می‌کنند تا در زمان مناسب ماهی‌ها را صید کنند. این نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز است و اگر صیادی به طور اتفاقی آن ماهی را که فصل تخم‌ریزی آن است صید کند، دوباره آن را به دریا می‌اندازد و بدین ترتیب بقای آن گونه را تضمین می‌کند. حال آن که دیدگاه حاکمیتی و روش مدیریتی موجود این طور نیست و توجه به مسائل محیط زیستی در کشور ما وجود ندارد. چندین سال است که شهر بندرعباس درحال تبدیل شدن به یک کلانشهر است؛ این کلانشهر به سبب دارا بودن ویژگی خاص محیط زیستی که همان دریاست قابلیت این را دارد که برخی چیزها را از دید عموم پنهان کند و نمونه ان همان آلودگی فاضلاب است. حالا تصور کنید اگر در بندرعباس دریایی وجود نداشت و این حجم از فاضلاب قرار بود تا در فضایی به وسعت سواحل بندرعباس ریخته شود. بنابراین مسئولان فقط به صورت مقطعی و ظاهری مشکل فاضلاب را حل کرده‌اند اما درواقع تنها صورت مسئله را پاک کرده‌اند. بدین ترتیب دریا به نوعی معضل فاضلاب انباشته را چندین سال پوشانده‌است اما بعضی نشانه‌های ظاهری مثل بوی نامطبوع و تغییر رنگ آب دریا نمی‌توانند از دید مردم پنهان بمانند. جای تامل دارد اگر انسان درون سفره‌ای که غذا می‌خورد زباله بریزد. دریا برای ساکنان بندرعباس که قوت غالب آن‌ها ماهی است، چنین جایگاهی دارد و وقتی مسئولان فاضلاب بازار ثانویه چیست و چه اهمیتی دارد؟ را به درون آن هدایت می‌کنند و به دریا به عنوان سطل زباله نگاه می‌کنند، واقعا باعث تاسف است.

انتقال فاضلاب به وسط دریا نسبت به ساحل به نظر شما چقدر ممکن است به محیط زیست آسیب بزند؟


اکنون همانطور که مستحضرید با ورود فاضلاب به دریا خط ساحلی شهر بندرعباس عملا ازبین رفته‌است و برای مثال شناکردن در آن مثل در تماس بودن با نوعی سم است و برای کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند اصلا جایز نیست. حالا که خط ساحلی بندرعباس را آلوده کردیم و ان را از بین بردیم با انتقال این پساب به وسط دریا بیش از گذشته محیط زیست دریایی خلیج فارس را با خطر نابودی مواجه خواهیم کرد. من فکر می‌کنم که شهرداری بندرعباس باید هرچه زودتر بخش «شهرداری دریایی» خود را برای رسیدگی به مسائل مربوط به دریا راه‌اندازی کند و بدین وسیله از دریا محافظت کند. زیرا محیط زیست و گونه‌های خلیج فارس به شدت حساس و نیازمند مراقبت هستند. شما اکنون می‌بینید که خلیج فارس به بارانداز کشتی‌های کشورهای بزرگ دنیا تبدیل شده‌است و مشاهده لکه‌های نفتی و آلوده کردن فاضلاب کشتی‌ها در دریا بایستی مورد پیگیرد قرار گیرد.


فکر نمی‌کنید حلقه مفقوده حل معضل فاضلاب بندرعباس در تمام این سال‌ها نبود یک طرح تحقیقاتی جامع در این رابطه بوده‌است؟


بله بایستی به صاحب‌نظر و متخصصان میدان داده‌شود تا این متخصصان بتوانند با بودجه‌ای که برای طرح‌های تحقیقاتی درنظر گرفته‌می‌شود روش اصولی و نتیجه‌بخش برای این معضل را به کار ببرند و نتیجه آن را در اختیار عموم مردم قرار دهند. اما متاسفانه شاهدیم که نوعی فساد سیستماتیک مانع از این می‌شود که متخصصان حقیقی به کار گرفته شوند. درحال حاضر من راهکار مسئله فاضلاب را در این می‌بینم که شرکت توسعه و زیرساخت خلیج فارس از کشورهای دارای تخصص در زمینه فاضلاب به جز کشور چین پارتنرشیپ(همکار) بگیرد تا بتواند موفق‌تر عمل کند. همکاری دانشگاه‌های هرمزگان با محققان این کشورها می‌تواند بسیار سودمند باشد و با تعریف یک طرح تحقیقاتی جامع بتواند با همکاری چندجانبه این معضل را بررسی کندو برای حل بازار ثانویه چیست و چه اهمیتی دارد؟ ان راهکار ارائه دهند. اهمیت این طرح تحقیقاتی در این است که به دلیل تغییرات رژیم غذایی مردم بندرعباس در سال‌های اخیر و تفاوت آن با رژیم غذایی مردم سایر کشورها ممکن است روش‌های گندزدایی قبلی پاسخگو نباشد و نیاز به ارائه طرح جدید باشد.


فکر می‌کنید حل مشکل لوله‌های شبکه فاضلاب بندرعباس در طرح فروش پساب به صنایع پیش‌بینی شده‌است؟ از نظر شما جنس این لوله‌ها چگونه باید باشد؟


جنس این لوله‌ها در وهله دوم اهمیت قرار می‌گیرد و موضوع حائز اهمیت درمورد آن‌ها باکیفیت‌بودن آن‌ها است. مشکل این است که اکنون لوله‌های بی‌کیفیت سیمانی که در شبکه فاضلاب بندرعباس به کار گرفته‌شدند نشتی دارند و ورود آب دریا به این لوله‌ها باعث ایجاد مشکلات متعددی در تصفیه فاضلاب شده‌است. این لوله‌های بی‌کیفیت از سوی یک شرکت به سازمان‌های دولتی فروخته می‌شوند و انحصار بازار را در دست دارند. بنابراین اگر کیفیت این لوله‌ها خوب باشد حتی اگر این لوله‌ها سیمانی باشند، درصورتی که نشکند مشکلی برای انتقال و تصفیه آن ایجاد نمی‌شود. مشکل دیگر بندرعباس این است که بافت فرسوده آن به شبکه فاضلاب وصل نیست و باید هرچه زودتر راهکاری برای اتصال این بافت فرسوده به شبکه فاضلاب درنظر گرفته شود. سوال اینجاست که چرا در تمام این سال‌ها و باوجود تمام وعده‌هایی که داده‌شد، بودجه‌هایی که درنظر گرفته‌شد و مالیاتی که از جیب مردم رفت هنوز اقدامی برای حل این مشکل انجام نشده‌است. هرچند ایجاد شبکه فاضلاب در بافت فرسوده به علت درهم‌تنیدگی و معماری خاصی که دارد با سختی‌های زیادی همراه است اما این موضوع توجیه خوبی برای اینکه در طول چند ده سال گذشته به آن توجهی نشده‌است، نیست.


باتوجه به اینکه آب دریا از طریق لوله‌های بی‌کیفیت وارد فاضلاب بندرعباس شده و باعث شوری آن می‌شود، آیا میکروارگانیسم‌هایی وجود دارند که توانایی تصفیه فاضلاب شور بندرعباس را داشته باشند؟


خیر تاکنون چنین چیزی در دنیا مشاهده نشده‌است؛ پس باید با استفاده از لوله‌های باکیفیت اجازه ندهیم که آب دریا وارد فاضلاب شود.

آشنایی با بازارها و نهادهای مالی

دکتر سعید اسلامی بیدگلی دارای مدرک دکتری مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی میباشند.ایشان سوابق علمی-پژوهشی پرباری در زمینه های مختلف مالی دارند من جمله عضویت در انجمن جهانی مدیریت مالی،تحلیلگری بین المللی سرمایه گذاری،اخذ مدرک بین المللی CFA.دکتر اسلامی در کنار شخصیت علمی بعنوان فردی موفق در حوزه اجرایی نیز شناخته می شوند از جمله سوابق اجرایی ایشان میتوان به دبیر کلی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران،عضویت در شورای عالی بورس،نائب رئیس هیئت مدیره تأمین سرمایه بانک مسکن اشاره کرد.دکتر اسلامی بیدگلی در بازار ثانویه چیست و چه اهمیتی دارد؟ شهریورماه ۹۹ ضمن حضور در مدرسه تابستانه مالی که به همت گروه پیشگامان دنیای مالی برگزار شده بود حضور پیدا کرده و به ارائه ای در رابطه با آشنایی مقدماتی با بازارها و نهادهای مالی پرداختند که این درسگفتار جهت استفاده مخاطبین محترم منتشر می شود:

(توجه:این درسگفتار مطابق با محاوره استاد پیاده سازی شده است همچنین مخاطبین محترم می توانند جهت استفاده از جزوات مکتوب،فایل های ارائه و فایل های چندرسانه ای جلسات به بخش های مربوط در سایت مراجعه نمایند)

«بسم الله الرحمن الرحیم»

آشنایی مقدماتی با بازارها و نهادهای مالی

ارائه شده توسط دکتر سعید اسلامی بیدگلی

در یک نگاه کلی به نظام مالی ، کسانی وجود دارند که دوست دارند پول هایشان را قرض بدهند و یا سرمایهگذاری کنند. همچنین کسانی هم وجود دارند که دوست دارند پول قرض بگیرند به هر نحو ممکن.نظام مالی ، نوعی کانال است که افراد قرض گیرنده را به افراد قرض دهنده ، وصل میکند. بازار های مالی ، مهمترین نقش در این نظام را دارد. در اصل به جایی که دو گروه قرض دهنده و قرض گیرنده با یکدیگرارتباط برقرار میکنند ، بازار های مالی میگویند.

بازار های مالی میتواند فیزیکی باشد میتواند نباشد اما با توجه به اینکه دنیا به سمت مدرن شدن ، حرکت میکند اکثر بازار ها به صورت مجازی هستند.چیز هایی که در بازار های مالی معامله میشود ، اوراق بهادار نام دارند. اوراق بهادار ، ادعاهایی هستند که رویجریان های نقدی دارایی ها ایجاد شده اند.

بازار ها بر اساس ماهیت ابزار هایی که در آن ها معامله میشوند به چند دسته تقسیم میشوند:

بازار اول ، بازار اوراق بدهی در مقابل بازار اوراق سهام است. اوراق بدهی ، رایج ترین ابزار معامله در جهان است. نحوه ی عملکرد بازار اول اینگونه است که قرض گیرندهاوراقی را منتشر میکند و پس از فروش اوراق ، پول اوراقمستقیم وارد حساب سرمایه گذار میشود. وام هایی که بانک ها منتشر میکنند نوعی اوراق بدهی است. وقتی درباره ی اوراق سهام صحبت میشود ، دارنده ی سهم ، سهمش از نوع مالکیتی است. یعنی حق حضور در مجامعرا دارد ، در انتخاب هیئت مدیره نقش دارد و … . سهام ،سررسید ندارد یعنی تاریخ انقضا ندارد.

بازار بعدی ، بازار پول در مقابل بازار های سرمایه ای است. بازار های سرمایه ای شامل ابزار های اوراق سهام و بخش عمده ی اوراق بدهی هم میشود.

بازار بعدی که درک کردن مفهومش بسیار اهمیت دارد ، بازار اولیه در مقابل بازار های سرمایه گذاران است. هر وقت ناشر اوراق ، برگه ای را منتشر کند و پول حاصل از فروش آن برگه ها به طور مستقیم وارد حساب شرکتشود ، ما در بازار اولیه قرار داریم. اما بازار ثانویه زمانی اتفاق میافتد که معمالات بین سرمایه گذاران اتفاقبیافتد. مهمترین ویژگی بازار های ثانویه ، نقد شوندگی آن است. یعنی من میتوانم امروز سهمی را بفروشم و سهمی را بخرم. پس بازار ثانویه ، ریسک نقد شوندگی کمتری دارد و از این لحاظ برای شرکت ها بسیار اهمیت دارد. کار مدیر مالی ، افزایش ثروت سهامداران است. بازار های ثانویه با قدرت نقد شوندگی خود به مدیران مالی کمک میکند تا ثروت سهامداران را افزایش دهد. این افزایش باعث میشود تا سهامداران به مدیران مالی اعتماد بیشتری داشته باشند. پس هر چقدر بازار ثانویه شرکتی خوبی داشته باشد ، احتمالا بازار اولیه خوبی هم دارد.

در تقسیم بندی دیگر ، بازار های ساخت یافته در مقابل بازار های (OTC) قرار دارد. معروف ترین بازار OTC
جهان بازار نزدک است. در بازار های ساخت یافته ، معاملات بر اساس یک نوع حراج انجام میشود. در OTC بر اساس معاملاتی است که در آن انجام میشود.

مهمترین ابزاری که در بازار های مالی معامله میشود ، سهام شرکت ها است که شامل سهام شرکت هایی میشودکه سهام خود را یا به عنوان ابزار مالکیتی نشر میدهند یا به صورت اوراق قرضه. این سهام چون بلند مدتهستند جزء بازار های سرمایه ای هستند. اوراق قرضعه معمولا بلند مدت هستند اما اگر بلند مدت نباشند ، به آن ها اوراق تجاری گفته میشود.

دولت ها و شهرداری ها میتوانند اوراق بدهی بلند مدت منتشر کنند. نام این اوراق ، اوراق قرضه ی شهرداری یا دولتی است.

یکی دیگر از کارکرد های بازار مالی ، تعیین قیمت ها ست. یعنی برای شرکت هایی که در بازار نیستند نمی توان قیمت تعیین کرد. دلایل متعددی برای وقوع یک معامله وجود دارد ، یکی از آن دلایل میزان اطلاعاتی است کهدر اختیار طرفین وجود دارد. یعنی من اطلاعاتی دارم که حاضرم سهمی را با قیمت ۲۰۰ تومن بخرم ولی شما ندارید و آنرا با قیمت ۲۰۰ تومن میفروشید. بازار های مالی سعی میکنند این اطلاعات را کم کنند تا شفافیتی عمومی برای سهام وجود داشته باشد. پس بازار ها به سمت بازار هایی با اطلاعات متقارن حرکت میکنند. از طرف دیگر بازار ، ریسک ها را منتقل میکنند. یعنی فردی ریسک را میفروشد و فرد دیگری آن ریسک را میخرد.این ها مهمترین نقش هایی هستند که بازار های مالی ایفا میکنند.

در بازار های مالی ، مفهومی به نام واسطه های مالی وجود دارد. تعریفی که در گذشته درباره ی واسطه های مالی وجود داشته این بوده که منابع را از سرمایه گذاران و قرض دهندگان به قرض گیرندگان منتقل میکرده.این تعریف عمدتا بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری را شامل میشود. تعریف دیگری وجود دارد که شرکتهای سبدگردان را با آن میتوان جزء واسطه های مالی دانست این است که واسطه های مالی ، شرکت هاییهستند که فعالیت اصلی آن ها فراهم کردن محصولات و خدمات مالی برای کسانی که نمیتوانند در بازار هایمالی فعالیت کنند.

قسمت دیگری که در بازار های مالی مهم هستند ، شرکت های تامین سرمایه هستند. مسئولیت اصلی این شرکت ها ، انتشار اوراق است.کشور هایی مانند ژاپن و آلمان کشور هایی هستند که نظام تامین مالی آن ها بر اساس بانک است. در صورتی که کشوری مانند آمریکا ، کشوری بر اساس بازار های مالی است.

واسطه های مالی معمولا ریسک ها را کاهش میدهند. همچنین عدم تقارن اطلاعات را نیز کاهش میدهند.واسطه های مالی به دلیل اینکه در بازار تجربه کسب میکنند ، میتوانند خدمات تخصصی ارائه دهند.

واسطه های مالی به سه دسته تقسیم میشوند. دسته اول ، نهاد های سپرده ای است که مهترین آن ها بانک های تجاری هستند. دسته دوم ، موسسات سرمایه گذاری قراردادی هستند. بیمه ها و صندوق های بازنشستگیاز مهمترین نوع های این دسته اند. دسته سوم ، دسته ی شرکت های سرمایه گذاری ، شرکت های مالی و … است.

بازار های مالی و نهاد های واسطه نیاز به نهاد ناظر دارند تا بر اساس قواعدی کار کنند. به طور مثال سازمان بورس ، نهاد ناظر است.

در ایران بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس است. بازار پول تحت نظارت بانک مرکزی است و بازار بیمهکه تحت نظارت بیمه مرکزی است.بعضی کشور ها یک نهاد ناظر برای کل بازار هایشان دارند.

«پایان»

(مخاطبین محترم می توانند جهت استفاده از جزوات مکتوب،فایل های ارائه و فایل های چندرسانه ای جلسات به بخش های مربوط در سایت مراجعه نمایند)اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.