بازارِ فرابورس و شرایط پذیرش در آن


تفاوت بورس، فرابورس و بازار پایه چیست؟

عرضه و پذیرش در بورس

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، نقش مهمی در جذب پس‌اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش ساز و کارهای تامین مالی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه ضمن کمک به رشد بازار، به تعالی و رشد آنها در فضایی رقابتی و شفاف منجر شده، و نام و اعتبار آنها را در جامعه ترقی می‌بخشد. پذیرش به مفهوم تطبیق وضعیت و شرایط اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستورالعمل‌های پذیرش اوراق بهادار در بازارهای بورس و فرابورس، به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بازار سرمایه است. براساس مقررات بازار سرمایه، شرکت هایی که متقاضی پذیرش هستند، تمام یا بخشی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از طریق مشاوران پذیرش که دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، انجام می دهند. پس از انجام امور پذیرش، عرضه اوراق بهادار توسط مشاوران عرضه در بازار سرمایه انجام می‌شود.

عرضه و پذیرش در بورس

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، نقش مهمی در جذب پس‌اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش ساز و کارهای تامین مالی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه ضمن کمک به رشد بازار، به تعالی و رشد آنها در فضایی بازارِ فرابورس و شرایط پذیرش در آن رقابتی و شفاف منجر شده، و نام و اعتبار آنها را در جامعه ترقی می‌بخشد. پذیرش به مفهوم تطبیق وضعیت و شرایط اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستورالعمل‌های پذیرش اوراق بهادار در بازارهای بورس و فرابورس، به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بازار سرمایه است. براساس مقررات بازار سرمایه، شرکت هایی که متقاضی پذیرش هستند، تمام یا بخشی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از طریق مشاوران پذیرش که دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، انجام می دهند. پس از انجام امور پذیرش، عرضه اوراق بهادار توسط مشاوران عرضه در بازار سرمایه انجام می‌شود.

عرضه و پذیرش در بورس

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، نقش مهمی در جذب پس‌اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش ساز و کارهای تامین مالی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه ضمن کمک به رشد بازار، به تعالی و رشد آنها در فضایی رقابتی و شفاف منجر شده، و نام و اعتبار آنها را در جامعه ترقی می‌بخشد. پذیرش به مفهوم تطبیق وضعیت و شرایط اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستورالعمل‌های پذیرش اوراق بهادار در بازارهای بورس و فرابورس، به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بازار سرمایه است. براساس مقررات بازار سرمایه، شرکت هایی که متقاضی پذیرش هستند، تمام یا بخشی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از طریق مشاوران پذیرش که دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، انجام می دهند. پس از انجام امور پذیرش، عرضه اوراق بهادار توسط مشاوران عرضه در بازار سرمایه انجام می‌شود.

عرضه و پذیرش در بورس

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، نقش مهمی در جذب پس‌اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش ساز و کارهای تامین مالی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه ضمن کمک به رشد بازار، به تعالی و رشد آنها در فضایی رقابتی و شفاف منجر شده، و نام و اعتبار آنها را در جامعه ترقی می‌بخشد. پذیرش به مفهوم تطبیق وضعیت و شرایط اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستورالعمل‌های پذیرش اوراق بهادار در بازارهای بورس و فرابورس، به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بازار سرمایه است. براساس مقررات بازار سرمایه، شرکت هایی که متقاضی پذیرش هستند، تمام یا بخشی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از طریق مشاوران پذیرش که دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، انجام می دهند. پس از انجام امور پذیرش، عرضه اوراق بهادار توسط مشاوران عرضه در بازار سرمایه انجام می‌شود.

تفاوت بورس، فرابورس و بازار پایه چیست؟

sada

تفاوت بورس، فرابورس و بازار پایه چیست؟ بازارهای مالی تشکیلات پیچیده‌ای دارند که با ساختار اقتصادی و سازمانی خاص خود نقش مهمی در قیمت‌گذاری بازار برعهده دارند. هر بازاری را که در آن معاملات اوراق بهادار انجام شود بازار مالی محسوب می‌کنیم: بازار سهام، بازار فارکس، بازار اوراق ‌قرضه، و بازار مشتقات. بازارهای مالی برای عملکرد صحیح اقتصاد سرمایه‌داری نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. در سال‌های اخیر بسیاری از بازارهای مالی دنیا معاملات خود را از طریق بورس به انجام می‌رسانند.

پیش از شروع مقاله، به شما پیشنهاد می‌کنیم در صورتی که قصد یادگیری بورس جهانی و فارکس را دارید، در دوره آموزش بورس جهانی شرکت کنید. همچنین اگر قصد دارید در بازار بورس ایران فعالیت کنید، دوره آموزش تابلو خوانی را از دست ندهید!

تفاوت بورس، فرابورس و بازار پایه چیست؟ | آموزش بورس در مشهد | آموزش بورس از صفر | آکادمی پارسیان بورس

تفاوت بورس، فرابورس و بازار پایه چیست؟

هدف از تشکیل بازارهای مالی چیست؟

تأمین سرمایه از مهمترین اهداف و موضوعات مورد توجه شرکت‌ها است. عرضه‌ی سهام در بورس از بهترین راه‌های جذب سرمایه شناخته شده است که عموماً با استقبال روبرو شده است. بی شک برای این بازار ساختار قانونمندی طراحی شده که هر شرکتی اجازه‌ی ورود به آن را ندارد. فرابورس هم، مثل بازار بورس اوراق بهادار، بستری جهت داد و ستد اوراق بهادار یا سهام فراهم کرده که شرایط و قوانین معاملاتی آن برای شرکت ها به مراتب در دسترس‌تر است.

تفاوت بورس، فرابورس و بازار پایه چیست؟

در فرابورس، نظارت کمتری به نسبت بازار بورس دیده می‌شود. شرکت‌های بورسی ملزم به انتشار تعداد گزارش بیشتری، در طول یک سال مالی هستند. همین موضوع باعث شفافیت بیشتر بورس شده و ریسک سرمایه‌گذاری در فرابورس به مراتب از بورس بیشتر شده است.

در بازار بورس، دارایی‌های مختلف از جمله دارایی مالی و واقعی، خرید و فروش می شوند. به بورسی که در آن دارایی‌های مالی (دارایی‌های کاغذی) و اسنادی مانند سهام و اوراق مشارکت معامله می‌شود، بورس اوراق بهادارگفته می‌شود. همچنین بورسی که در آن دارایی‌های واقعی یا کالاهای بازارِ فرابورس و شرایط پذیرش در آن فیزیکی مورد معامله قرار می‌گیرد، تحت عنوان بورس کالا شناخته شده است.

علاوه بر مواردی که ذکر شد، نوع دیگری از بورس، به نام بورس ارز داریم که در آنجا، پول رایـج کشورها رد و بدل می‌شود. بورس اوراق بهادار، بازاری سازمان یافته و رسمی است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه‌ی دولتی و یا مؤسسات معتبر خصوصی، مطابق با قوانین آن، انجام می‌پذیرد.

خرید و فروش اوراق بهادار در کشور ما به شکل رسمی در بورس اوراق بهادار تهران به وقوع می‌پیوندد. هر سهم بر مبنای میزان عرضه و تقاضای آن قیمت‌گذاری می‌شود. یک سرمایه‌گذار می‌تواند با هر اندوخته‌ای وارد بورس شود و در سرمایه‌گذاری شرکت‌های حاضر در بورس سهیم شود.

بازار فرابورس ایران در سال 1387 فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار شروع کرد. این بازار از جایگاه و تشکیلاتی قانونی مشابه بورس برخوردار است. با این وجود شرایط پذیرش و معامله در آن به مراتب آسان‌تر از بورس تعریف شده تا بتواند به چرخیدن چرخ اقتصادی کشور کمک کند.

از مهم‌ترین وظایف بازار فرابورس سازماندهی آن قسمت از بازار سرمایه است که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را ندارد و خواهان آن است که به سرعت وارد بازار سرمایه شود.

عدم نیاز به فرآیندهای پیچیده و همچنین متنوع بودن شرایط پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران، این امکان را برای بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود آورده که با دارا بودن حداقل شرایط و در کمترین زمان، به این بازار مالی وارد شوند. درحالیکه از تمامی مزایای شرکت‌های حاضر در بازار مبادلات اوراق بهادار بهره‌مند می‌شوند.

فرابورس از چه بازارهایی تشکیل شده است؟

فرابورس پنج بازار دارد که با نام‌های بازار اول، بازار دوم، بازار سوم، بازار ابزارهای نوین مالی و بازار پایه مشخص شده‌اند.

بــازار سهام فرابورس ایران بازارهای اول، دوم و پایه را شامل می‌شود. سهام شرکت‌هایی که شرایط لازم را داشته باشند در بازار اول و دوم معامله می‌شوند و شرکت‌هایی که فاقد شرایط لازم باشند، می‌توانند سهام خود را در بازار پایه مبادله کنند.

در بازار اول فرابورس، شرکت‌های سهامی عام، مطابق با دستورالعمل پذیرش، اجازه‌ی معامله‌ی سهام خود را دارند. نوسان قیمت 5 درصد بدون حجم مبنا است. آخرین سرمایه‌ای که برای شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار ثبت شده، حداقل 10 میلیارد ریال تخمین زده شده که یک سال از زمان بهره‌برداری آن می‌گذرد و زیان انباشته ای متوجه آن نشده است.

در بازار دوم مانند بازار اول، معاملات سهام شرکت‌های سهامی عام صورت می‌گیرند. با این وجود شرایط پذیرش در این بازار، از بازار اول ساده‌تر است. بازار پایه ی فرابورس، به‌منظور ساخت بستری مناسب برای خرید و فروش سهام شرکت‌های سهامی عام – که در بورس یا بازارهای فرابورس اجازه ی ورود ندارند- پا به عرصه ی ظهور گذاشته است. این بازار تنها شرکت‌های سهامی عام را شامل می‌شود. سهام شرکت‌هایی که احتمال زیان دارند، شرکت های تازه‌تاسیس، و شرکت‌هایی که با افزایش سرمایه مایل هستند از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شوند، در بازار دوم یافت می‌شود. آخرین سرمایه‌ی ثبت شده برای شرکت‌های این بازار، حدود 1 میلیارد ریال برآورد شده است.

بازار پایه چیست؟

بازار پایه، یکی از بازارهای فرابورس معرفی شده که به منظور عرضه و تبادل اوراق بهادار به وجود آمده است. شرکت‌های این بازار بدون طی فرآیند پذیرش وارد فرابورس می‌شوند و شامل سه دسته‌ی زیر هستند:

پذیرش در بازار سرمایه مناسب چه شرکت هایی است؟

شرط اولیه برای ورود به بازار سرمایه و اخذ پذیرش اینست که شرکت ها دارای ساختار سهامی عام باشند، سودآور بوده و به بهره برداری رسیده باشند اما این شرط به این معنی نیست که شرکت هایی که در حال حاضر در سایر ساختارهای موجود در حال فعالیت هستند، قادر به حضور در بازارهای سرمایه نباشند.

شروط اشاراه شده لازم الاجراست اما شروط دیگری نیز برای تسهیل فرآیند پذیرش در نظر گرفته شده است تا سایر شرکت ها بتوانند با ارائه درخواست پذیرش و احراز بازارِ فرابورس و شرایط پذیرش در آن شرایط کلی اقدام به تغییر ساختار نمایند. در ادامه به بررسی شرایط حضور شرکت های دارای سایر ساختارها خواهیم پرداخت.

شرکت سهامی خاص:

شرکت های سهامی خاص بازارِ فرابورس و شرایط پذیرش در آن می‌توانند همزمان با طی مراحل پذیرش از طریق افزایش سرمایه (به شرط عرضه سهام ناشی از این افزایش سرمایه در بازارهای سرمایه) تبدیل به سهامی عام شوند. به این ترتیب یک شرکت سهامی خاص با حفظ ساختار کنونی می تواند اقدام به ارائه درخواست پذیرش نماید و پس از اخذ نظر هیئت پذیرش در بازه‌ی زمانی معین شده توسط این هیئت، اقدام به افزایش سرمایه و تغییر ساختار نماید.

شرکت های تعاونی:

شرکت‎های تعاونی پس از بررسی اولیه و در صورت دارا بازارِ فرابورس و شرایط پذیرش در آن بودن شرایط اصلی می‌توانند درخواست خود را جهت پذیرش ارائه نموده و در صورتیکه با درخواست این شرکت ها به صورت مشروط موافقت به عمل آید، اقدام به تبدیل شرکت به تعاونی عام نمایند.

شرکت های مسئولیت محدود:

چنین شرکت‎هایی در صورتی که سایر شرایط پذیرش را داشته باشند منعی جهت ارائه درخواست ندارند. و می‌توانند مانند شرکت های سهامی خاص پس از اخذ نظر هیئت پذیرش تبدیل به سهامی عام شوند.

شرکت های زیان ده:

به دلیل ساختار متفاوت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران شرکت بورس امکان حضور چنین شرکت هایی را در بازارهای خود نم‌یدهد اما شرکت فرابورس ایران به دلیل رویکرد سهل گیرانه‌تری که دارد برای امکان حضور شرکت‌های زیان‌ده شرطی ارائه نموده است و آن ارائه برنامه مدون خروج از زیان است. به گونه ای که اگر یک شرکت زیان‌ده برنامه‌ای مدون و قابل اتکا مبنی بر افزایش سرمایه، اجرای طرح توسعه ای و هرگونه اقدام شرکتی که منجر به خروج شرکت از زیان و سود آوری در دوره مالی آتی را ارائه دهد، امکان طرح درخواست پذیرش در بازارهای فرابورس ایران را دارد.

شرکت های در مرحله پیش از بهره برداری:

حضور این شرکت ها در بازار سرمایه کمی محدودتر است چنین شرکت هایی تنها امکان حضور در برخی بازارهای فرابورس را دارند و چنانچه شرایط اولیه پذیرش را دارا باشند با ارائه برنامه زمان بندی بهره برداری و گزارش توجیه سودآوری آتی شرکت می توانند اقدام به ارائه درخواست پذیرش نمایند.

در برخی شرایط مطرح شده ممکن است حضور در دسته‌ای از بازارها میسر نباشد. اما مسیر امنتقال در میان بازارهای مختلف همواره وجود دارد و هر شرکت در صورتیکه از منظر شفافیت اطلاعاتی، مالی و عملیاتی ارتقا یابد. امکان انتقال به بازارهای بالاتر را داراست و از سوی دیگر در صورت عدم رعایت الزامات قانونی حضور در هر بازار، به بازار با شرایط سهل‌گیرانه‌تر منتقل می‌شود.

بازارِ فرابورس و شرایط پذیرش در آن

موسسه حقوقی فرصت موسسه حقوقی فرصت

شرایط پذیرش در بازار بورس-موسسه حقوقی فرصت

شرایط پذیرش در بازار بورس – موسسه حقوقی فرصت

شیوا قدیمی کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت :

پذیرش سهام در بورس صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می‌پذیرد؛ متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هریک از بازارها، باید تقاضای پذیرش خود را در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول و یا در بازار دوم به سازمان بورس ارائه نماید.

الف: شرایط عمومی پذیرش در بورس

1- ثبت نزد سازمان

2- نبود محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رأی توسط صاحبان سهام

3- سهام با نام و دارای حق رأی باشد و تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد

4- تابعیت شرکت ایرانی باشد

5- شخصیت حقوقی، شرکت سهامی عام باشد

بر اساس ضوابط سازمان، ثبت کلیه شرکتهای سهامی عام یا سرمایه‌گذاری، با سرمایه بیش از 10 میلیارد ریال نزد آن سازمان الزامی است ولی عدم ثبت مانع از قبول درخواست پذیرش و بررسی آن نیست؛ لیکن درج در فهرست نرخهای بورس مستلزم درج نزد سازمان است.

ب: شرایط اختصاصی پذیرش سهام در بورس

شرایط اختصاصی پذیرش سهام در بازار اول (تابلوهای اصلی و فرعی) و بازار دوم متفاوت است. برای مثال شرایط پذیرش در سابقه فعالیت شرکت، درصد سهام شناور، تعداد سهامداران، در حداقل دوره های سود آوری متفاوت می‌باشد. ولی در برخی موارد مانند عدم وجود سهام ممتاز، عدم وجود زیان انباشته، عدم اظهار نظر مردود یا مشروط حسابرس، اخذ مجوزهای لازم و برخی شرایط دیگر شرایط پذیرش یکسان می‌باشد.

ج: فرایند اداری پذیرش در بورس

1- ارائه درخواست پذیرش در بورس:

شرکت متقاضی پذیرش باید درخواست خود را طبق فرمت بورس در سربرگ شرکت تکمیل نموده و به همراه مدارک مورد لزوم از طریق مشاور پذیرش به مدیریت پذیرش بورس ارائه دهد.

2- ارائه سایر مدارک جهت تکمیل پرونده:

پس از انجام بررسی اولیه در انطباق با الزامات دستورالعمل پذیرش جهت تعیین احراز یا عدم احراز پذیرش، ناشر باید کلیه مدارک پذیرش را به بورس ارائه دهد. در این مرحله، ضمن تکمیل مدارک از سوی ناشر، جلسه توجیهی با حضور مدیران ارشد شرکت متقاضی و مشاور پذیرش برگزار می‌شود.

3- واریز بخش اول حق پذیرش و ارائه رسید

4- تهیه و ارائه برنامه کسب و کار شرکت متقاضی پذیرش

5- تدوین و ارائه امیدنامه پذیرش

مشاور پذیرش باید امیدنامه را در فرمت مورد نظر بورس ارائه دهد.

6- طرح درخواست در هیئت پذیرش اوراق بهادار:

به محض تکمیل پرونده پذیرش و دریافت کلیه اطلاعات و مستندات پذیرش، جلسه هیئت پذیرش با هماهنگی مدیریت پذیرش بورس تشکیل می‌شود. در این جلسه در خصوص پذیرش یا رد درخواست شرکت متقاضی تصمیم‌گیری می‌شود. اعضای هیئت براساس اطلاعاتی که در قالب امیدنامه و برنامه کسب و کار و سایر مستندات در اختیارشان قرار گرفته نسبت به پذیرش یا رد تقاضای شرکت متقاضی پذیرش اقدام می‌کنند.

7- ابلاغ هیئت پذیرش به شرکت:

بعد از امضای صورتجلسه هیئت پذیرش، تصمیم آن هیئت به شرکت متقاضی پذیرش ابلاغ می‌شود. در این مرحله در صورت موافقت هیئت پذیرش با درخواست شرکت متقاضی، مراحل بعد شامل درج و عرضه در دستور کار قرار می‌گیرد.

8- درج در فهرست نرخ های بورس:

در صورت موافقت هیئت پذیرش با پذیرش سهام شرکت متقاضی پذیرش در بورس، مرحله درج در دستور کار قرار می‌گیرد. درج اوراق بهادار در فهرست نرخهای بورس به مفهوم بارگذاری امیدنامه نهایی و اطلاع‌رسانی به بازار در خصوص درج شرکت در فهرست نرخهای بورس است. در این مرحله، سپرده‌گذاری اوراق نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، انجام شده و اطلاعات سهامداران شرکت در سامانه معاملات شرکت بورس وارد می‌شود. اقدامات اصلی که در مرحله درج باید صورت گیرد در نوشتار بعدی مطرح می‌گردد.

منبع : نوشته شده توسط کارشناسان موسسه حقوقی فرصت

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.